הסכם ממון על דירה

לקבלת ייעוץ וקביעת פגישה
מלאו את הפרטים ואחזור אליכם בהקדם!​

הסכם ממון על דירה הוא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב, אשר נערך ונחתם באמצעות עורך דין לענייני משפחה, על מנת להבטיח כי דירה שהייתה בבעלותו של מי מבני הזוג לפני הנישואין תישאר בבעלותו בלבד גם במידה ובני הזוג יתגרשו. בשורות הבאות עו"ד הלנה שמחי מסבירה איך הסכמי ממון בישראל עובדים בהקשר לחלוקת נכסים, האם חתימה על הסכמי ממון באמת הכרחית כשקיימת דירה בבעלות אחד מהצדדים בנישואין, מה אומר חוק יחסי ממון בין בני זוג בהקשר זה וכיצד פסיקת בית המשפט העליון יצרה מצב שמחדד אף יותר את הצורך בחתימה על הסכמי ממון המתייחסים לבעלות על נדל"ן טרום הנישואין.

כמה מילים על הסכמי ממון בישראל

בישראל, הסכמי ממון מוכרים וניתנים לאכיפה על פי חוק. הסכמים אלו נערכים בדרך כלל על ידי זוגות שמתכננים להינשא ורוצים לקבוע את תנאי הקשר הכלכלי שלהם במקרה של גירושין או מוות, חלילה. הסכמי ממון יכולים לכסות מגוון רחב של נושאים, לרבות חלוקת רכוש כספים, קביעת משמורת והסדרי ראייה ותשלום דמי מזונות לאישה ו/או לילדים, במקרי גירושין.

עם הנכסים שניתן להסדיר את עניין הבעלות והזכויות בהם בתרחיש של גירושין, כחלק מהסכם הממון שנערך בין בני זוג, ניתן למנות גם נכסי מקרקעין, כמו דירת מגורים, דירה להשקעה, בית או כל נכס נדל"ני אחר.

אם אתם שוקלים לערוך הסכם ממון על דירה או כל נכס אחר, מומלץ ביותר לפנות לייעוץ מול משרד עורך דין לענייני משפחה הבקיא בחוקים ובהלכה הפסוקה בהקשר זה. עו"ד דיני משפחה המתמחה בעריכת הסכמי ממון יוכל לעזור לכם להבין את ההשלכות הפוטנציאליות של עריכת הסכם כזה ולוודא שהוא מנוסח כהלכה.

 

מה אומר חוק יחסי ממון בין בני זוג על חלוקת הזכויות בדירה בגירושין?

בסעיף 5 של חוק יחסי ממון בין בני זוג, נקבע כי חלוקת הרכוש בין זוגות נשואים שמחליטים להתגרש, תבוצע על פי הסדר איזון משאבים, שקובע חלוקה שוויונית של הנכסים בין הצדדים, כשכל אחד מהם אמור לקבל חצי מהשווי המשוקלל של כלל הנכסים המשותפים. עיקרון זה רלוונטי גם להעברת זכויות בנכסים לאחר פטירתו של אחד מהצדדים.

אולם החוק מחריג נכסים שהיו בבעלותו הבלעדית של אחד הצדדים טרום הנישואין נכסים שניתנו לאחד מבני הזוג בירושה או במתנה במהלך תקופת הנישואין וכן נכסים שהוסכם מראש בכתב בין בני הזוג שהשווי הכספי שלהם לא יחולק ביניהם באופן שווה במסגרת איזון המשאבים. היינו, חוק יחסי ממון קובע שאיזון משאבים בגירושין לא יחול על דירה שהייתה שייכת לבן זוג אחד בלבד לפני הנישואין.

נשאלת אם כך השאלה המתבקשת: מדוע יש צורך לערוך הסכם ממון מלכתחילה, אם החוק מחריג ממילא דירה שנרכשה על ידי אחד הצדדים בלבד לפני הנישואין או הועברה לו במתנה או בירושה?
התשובה לכך היא מורכבת ונובעת מכך שבנסיבות מסוימות בתי המשפט עשויים לאשר חלוקה של הזכויות בנכסים מסוג זה בין בני זוג בגירושין.

 

הסכם ממון על דירה – האם זה באמת הכרחי?

כשאחד מבני הזוג רוכש או מקבל דירה בירושה או במתנה לפני הנישואין, על פי החוק בישראל דירה זו אמורה לכאורה להישאר בחזקתו גם במידה ובני הזוג יתגרשו בעתיד. אולם כפי שציינו קודם, הלכה למעשה, בנסיבות מסוימות בית המשפט עלול להתייחס לדירת המגורים שבה התגוררו יחדיו בני זוג נשואים, כאל נכס משותף, אף על פי שחוק יחסי ממון קובע שהדירה היא בבעלות בלעדית של בן הזוג שהגיע עמה לתוך הנישואין ולמרות שהיא גם רשומה על שמו באופן רשמי בטאבו או ברמ"י (ראשות מקרקעי ישראל).

לאור החמקמקות של הנושא בראי הפסיקה, עריכת הסכמי ממון על דירות טרום הנישואין היא מחויבת המציאות. חשוב לערוך את הסכם הממון באמצעות עורך דין לענייני משפחה המתמחה בדיני חוזים ודיני גירושין. זוהי הדרך היחידה שבה תוכלו להבטיח שבמידה ונישואיכם יבואו אל סיומם, לא תאבדו את בעלותכם הבלעדית על דירתכם מלפני הנישואין.

 

הנסיבות שבהן קריטי לערוך הסכם ממון על דירת מגורים

עריכת הסכמי ממון המתייחסים לנכסי מקרקעין שבבעלותם של מי מבני הזוג בנישואין, היא לא פחות מאשר קריטית כאשר עסקינן בדירת מגורים שבה בני הזוג חיו יחדיו לאורך תקופה ממושכת, ובייחוד אם זוהי דירה שבה הם גידלו או עודם מגדלים את ילדיהם המשותפים.

כך גם במידה ומדובר בנכס ששולמה עבורו משכנתא, בדירה שהושקעו בה כספים, כמו במקרה של שיפוצים וכיוצא באלו. בנסיבות כגון אלו ואחרות, בן הזוג שהדירה היתה שייכת לו עוד לפני הנישואין, עשוי לחוש כי חלוקת הזכויות בדירה במסגרת הגירושין, אינה הוגנת כלפיו ואינה מקובלת עליו. זאת היות וכאמור, אין מדובר בדירה שנרכשה על יד בני הזוג במשותף, אלא על נכס שהיה בבעלות בלעדית של בן זוג אחד בלבד עד שנישא לשני.

 

כיצד פסיקת בית המשפט העליון יצרה מצב שמחדד את הצורך בהסכמי ממון על דירות

בשנת 2007 בית המשפט העליון פסק דין תקדימי אשר עסק בחלוקת זכויות בדירה שהייתה בבעלותו של אחד מבני הזוג בלבד טרום נישואיו. תיק זה הגיע להכרעת העליון בעקבות ערעור על פסיקת בית משפט מחוזי בתל אביב שקבע כי אף על פי שהדירה הנדונה הייתה בבעלותו הבלעדית של בן הזוג טרום נישואיו, במעמד הגירושין היא ברת חלוקה שוויונית בין בני הזוג.

ערעור זה נדחה על ידי בית המשפט העליון, אשר הכיר בזכות בת הזוג בגירושין לקבל חצי משוויה של הדירה המדוברת. במסגרת פסק דין זה, הבהיר שופט בית המשפט העליון, שחוק יחסי ממון בין בני זוג איננו מונע את האפשרות ליצירתם של יחסי שיתוף בין הצדדים בנישואין החל על נכסים ספציפיים, וזאת גם כשמדובר בנכס הרשום על שמו של אחד הצדדים בלבד.

עוד קבע השופט כי בהינתן נסיבות מסוימות תחול "חזקת שיתוף ספציפית" על דירת מגורים, עקב מעמדה הייחודי כנכס המשמש בתור קורת גג משפחתית, וחידד שהדרך הטובה ביותר להימנע מחזקת השיתוף הזו בהקשר לחלוקת דירת מגורים בגירושין, היא באמצעות עריכת הסכמי ממון על דירות טרום הנישואין.

פסק הדין האמור שימש כתקדים משפטי שהפך להלכה פסוקה בבתי המשפט בישראל שעל פיה הוכרעו מאז תיקים רבים ונוספים. כך למעשה, יצרה פסיקת בית המשפט העליון מצב שמחדד את הצורך בהסכם ממון על דירה.

 

מה הזמן הנכון לחתום על הסכם ממון על דירה?

אף שברמה הטכנית חתימה על הסכמי ממון מתאפשרת גם אחרי הנישואין, מוטב בהחלט לעשות זאת לפני החתונה.

כאמור, הפסיקה בבית המשפט העליון לעניין חלוקת הזכויות בדירה שהייתה בבעלות של בן זוג אחד טרום הנישואין, מלמדת אותנו שמוטב שכל אדם שמחזיק בבעלותו הבלעדית דירת מגורים ועתיד להינשא, יקדים תרופה למכה ויפנה להתייעצות עם משרד עורכי דין המתמחה בעריכת הסכמי ממון בין זוגות נשואים, לטובת ניסוח הסכם ממון המתייחס להסדרת הבעלות והזכויות בדירה זו בתרחיש של פרידה או גירושין חלילה.

זאת בהנחה והוא חפץ במניעת אפשרות עתידית להעברת זכויות לבת או בן זוגו באותו הנכס. יש לציין שהסכמי ממון על דירות לפני הנישואין חלים גם על זוגות ידועים בציבור.

 

לסיכום – במציאות של היום אסור לוותר על עריכת הסכם ממון על נכס נדל"ני משותף

במאמר זה ראינו מדוע ישנה חשיבות כה רבה לעריכת הסכמי ממון המטפלים בנכסי מקרקעין עוד לפני הנישואין. מומלץ אם כן שכל אדם שמחזיק בדירה למגורים עוד לפני נישואיו, להגיע להתייעצות עם עו"ד הסכמי ממון לטובת ניסוח של הסכם ממון מקצועי, המונע חשיפה בלתי רצויה לתרחיש בו לבת או בן הזוג ניתנות זכויות בנכס שלו ללא רצונו.

הסכם ממון יכול גם לכסות תרחישים  פוטנציאליים עתידיים כדוגמת קבלת דירה בירושה או במתנה במהלך הנישואין. כאמור, המלצות אלו תקפות גם לבני זוג ידועים בציבור. משרד עו"ד הלנה שמחי מספק מזה שנים ארוכות הכוונה משפטית בנושאים ממוניים ומשפחתיים לזוגות לקראת הנישואין ולאחריהם, כמו גם שירותי עריכה של הסכמי ממון והסכמי גירושין מקצועיים המספקים מענה מדויק לכל תרחיש אפשרי. 

מתעניינים באפשרות של עריכת הסכם ממון על נכס מקרקעין? אשמח לבחון עבורכם את הרלוונטיות של עריכת הסכם ממון על דירה שבבעלותכם וכל נכס משמעותי אחר. אל תהססו לפנות אליי לשם קבלת ייעוץ משפטי איכותי, אמין ובגובה העיניים. אני מזמינה אתכם להשאיר לי הודעה דרך האתר או  לצלצל אליי כבר עכשיו!

הסכם ממון על דירה
הסכם ממון על דירה
שתפו בקליק
Picture of עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader