הסכם ממון על עסק

לקבלת ייעוץ וקביעת פגישה
מלאו את הפרטים ואחזור אליכם בהקדם!​

הביקוש לעריכת הסכמי ממון על עסקים נמצא במגמת עלייה מתמדת במדינת ישראל של העשורים האחרונים. זאת לנוכח העובדה שזוגות רבים בארץ נישאים כיום בגיל מאוחר מבעבר, כאשר באמתחתם נכסים וכספים בהיקפים משמעותיים שהספיקו לחסוך באופן עצמאי. בין היתר, מחזיקים אנשים רבים גם בעסקים, חברות ומיזמים משגשגים, שחשוב להסדיר את נושא הזכויות בהם כשמתחתנים, לכל מקרה שלא יבוא. במסגרת מדריך זה, עו"ד הסכמי ממון הלנה שמחי, מסבירה על משמעות החתימה על הסכם ממון על עסק, הנושאים שיכולים לקבל התייחסות במסגרת הסכמי ממון על עסקים והדגשים שחשוב לשים אליהם לב בהקשר זה.

 

באילו תרחישים מקובל לערוך הסכם ממון על עסק?

נהוג להניח כי עריכת הסכם ממון על עסק היא מהלך נחוץ ומתבקש כאשר קיימים פערים פיננסיים בין הצדדים בזוגיות, והצד בעל הנכסים (במקרה שלנו – עסק או חברה מצליחים) מעוניין להגן על זכויותיו במקרה של פרידה.

אף שזהו בהחלט המקרה הקלאסי, עריכת הסכמי ממון על עסקים מקובלת מאוד כיום גם בקרב זוגות שבהם כל אחד מבני הזוג הוא בעל נכסים או עסקים משלו.

 

המטרה המרכזית בניסוח הסכמי ממון על עסקים

המטרה המרכזית בעריכת הסכם ממון על עסק או חברה, הינה להימנע מראש ממחלוקות פיננסיות שעשויות להיווצר בין בני הזוג בתרחיש של גירושין או פרידה, בהקשר לעסקים שבבעלות של אחד מהם או בבעלות משותפת. הסכם ממון על עסק או מיזם מאפשר זאת באמצעות הגדרת הפרדה רכושית מוחלטת שבה העסק מוחרג ממצבת הנכסים המיועדים לחלוקה שוויונית בין בני הזוג בגירושין.

אפשרות נוספת המקובלת במסגרת עריכת הסכמי ממון על עסקים, היא לקבוע הסדר כספי הולם שיגן על זכויותיו הקנייניות של בעל העסק מחד וימנע קיפוח של בן הזוג השני, מאידך.

 

כיצד נהוג לערוך הסכם ממון על עסק?

הסכם ממון הנוגע לעסק או חברה מקובל לערוך באמצעות עו"ד לענייני משפחה עם התמחות בעריכת הסכמי ממון והסכמי גירושין. עורך דין מומחה להסכמי ממון יודע כיצד להתאים את נוסח ההסכם אל נסיבותיו הפרטניות של כל זוג. במסגרת הסכם כזה, יכולים בני הזוג להוסיף מגוון סעיפים המתייחסים לתרחישים שונים שעשויים לצוץ במהלך חיי הנישואין שלהם ובמקרה של פרידה או גירושין חלילה, על מנת לעגן את אופן ההתמודדות הרצוי להם עם כל תרחיש כזה.

לצורך העניין, במידה ובני הזוג לא הגדירו מפורשות שהעסק או החברה יופרדו ממצבת הרכוש המשותף, חשוב להגדיר כחלק מהסכם הממון באיזה אופן יקבע השווי של העסק במקרה של גירושין או פרידה, שעל פיו יחושב הפיצוי הכספי לבן הזוג שיאבד את בעלותו בעסק.

 

מה משמעות החתימה על הסכם ממון על עסק?

הסכם ממון בישראל יכול לפרט כיצד יחולקו בין בני הזוג נכסים שונים ובכלל זה גם הזכויות בעסק של אחד מבני הזוג או עסק משותף לשניהם (עסק בבעלות משפחתית משותפת). במקרה של גירושין או מוות. ההסכם יכול לקבוע שצד אחד ישמור בעלות על העסק, או שהוא יכול לקבוע את מכירת העסק וחלוקת התמורה. אם בני הזוג מחזיקים בעסק במשותף, בהסכם הממון ניתן לציין כיצד תחולק הבעלות עליו במקרה של גירושין או מוות.

למשל, בהסכם ניתן לציין שצד אחד יקבל אחוז מסוים מהזכויות בעסק או שהעסק יימכר והתמורה מהמכירה תחולק בין בני הזוג לפי נוסחה מסוימת. חשוב לציין כי הסכם ממון בישראל אינו יכול לעקוף הוראות חוק מסוימות, כמו הזכות למזונות ילדים. בנוסף, לבתי המשפט יש שיקול דעת לשנות או לבטל הסכם ממון אם יימצא שהוא לא צודק או בלתי סביר.

 

אילו נושאים יכולים לקבל התייחסות במסגרת הסכמי ממון על עסקים?

הסכם ממון עשוי לכלול פירוט הנוגע לאופן הטיפול בעסק (או בעסקים) שבבעלותם של בני הזוג הנשואים או הידועים בציבור, במקרה של פרידה, גירושין או חלילה מוות. בהסכם כזה נהוג בראש ובראשונה להתייחס לסוגיית העברת הבעלות על העסק בכל אחד מן התרחישים הללו.

בנוסף מטופלת גם האפשרות למכירת העסק או החברה ואופן החלוקה של התמורה מהמכירה בין בני הזוג. הסכם הממון עשוי להתייחס גם לנושא ניהול העסק והזכאות של כל אחד מהצדדים להמשיך בהפעלת העסק או החברה, במקרה של גירושין, פרידה או פטירה של בן הזוג השני.

לדוגמה, ניתן להזכיר במסגרת הסכם הממון כי בתרחישים הללו, לאחד מבני הזוג תהיה אך ורק זכות לרכוש את החלק של בן הזוג השני בעסק / החברה מידיו, או שהעסק יועמד למכירה ושהתמורה שתתקבל ממנה תחולק בין בני הזוג בהתאם לנוסחה שתוגדר מראש בהסכם הממון לצורך זה.

 

הדגשים שחשוב לשים אליהם לב בהקשר לעריכת הסכם ממון על עסק

על מנת שהסכם ממון יהיה בר תוקף משפטי בארץ, עליו לעמוד בדרישות מסוימות. ראשית, עליו להיערך בכתב וחתום על ידי שני הצדדים. שנית, שני הצדדים נדרשים להיכנס אליו מרצונם החופשי בלבד וללא כפייה. שלישית, נוסח סעיפי ההסכם חייבים להיות הוגנים וסבירים ביחס לנסיבות של בני הזוג במועד החתימה על ההסכם.

חשוב להיות מודעים לכך שבמדינת ישראל, הסכמי ממון אינם יכולים לעקוף הוראות חוק מסוימות, וכי לבתי המשפט יש שיקול דעת לשנות או לבטל הסכם ממון על עסק ובכלל, במידה ויתברר בדיעבד שמדובר בהסכם שיש בו משום הפרה של צדק כלפי מי מהצדדים או הסכם שניכר כי הוא מכיל הוראות שאינן סבירות. באם הדרישות הללו אינן מתקיימות,  רשאי בית משפט לבחור שלא לאכוף את ההסכם.

 

אז כיצד עורכים הסכם ממון על עסק בצורה נכונה?

במידה ואתם שוקלים לחתום על הסכם ממון שיש בו התייחסות לבעלותכם בעסק שלכם ו/או של בני הזוג שלכם, ועל הזכויות שלכם בעסק זה, הדרך הנכונה לעשות זאת, היא לפנות להתייעצות משפטית מקצועית עם עורך דין דיני משפחה, המתמחה בעריכת הסכמי ממון תוך התייחסות למכלול החוקים והפסיקה הרלוונטית בהקשר זה.

עו"ד הסכמי ממון מנוסה יכול/ה לסייע לכם להבין טוב יותר מהן ההשלכות הפוטנציאליות הגלומות בעריכת הסכם ממון לעסק ולוודא כי הוא מנוסח ומיושם כהלכה. בקצרה, לשם עריכת הסכם ממון עם התייחסות לכל האלמנטים החשובים בבעלות על עסק, ניהול עסק וחלוקת זכויות בעסק עם בני זוגכם, אתם זקוקים לסיוע משפטי של עו"ד לענייני משפחה, שינסח את המסמך בהתאמה אישית מלאה לנסיבות, הצרכים הפרטניים והרצונות שלכם.

 

כמה עולה להכין הסכם ממון על עסק בעזרת עורך דין?

עלות עריכת הסכמי ממון לעסקים היא עניין דינמי מטבעו, שמשתנה ממקרה למקרה בהתאם לנסיבות של בני הזוג, מצבם הכלכלי, סוג העסק שבבעלותם, המבנה שלו, גודלו והמורכבות הכרוכה בהגדרת חלוקת הזכויות בו וחישוב השווי שלו. ככל שאלו מורכבים יותר, כך תהיה עריכת ההסכם מורכבת ומתמשכת, והעלות שתיגבה מכם תמורתו – תהיה בהתאם.

יחד עם זאת, להסכם ממון יש גם יכולת לחסוך עבורכם סכומי כסף משמעותיים בתרחיש של פרידה, גירושין או פטירה חלילה של בן הזוג השני. זאת משום שעצם קיומו של הסכם כזה, מייתרת מראש את הצורך בהליכים משפטי מתמשכים ויקרים בבתי המשפט.

 

לסיכום – הסכם ממון על עסק זה עסק לעורך דין המתמחה בעריכת הסכמי ממון

אם אתם שוקלים לערוך הסכם ממון המשפיע על זכויותיכם בעסק או בחברה, ולבטח אם בבעלותכם יותר מעסק אחד בלבד, כדאי במיוחד לפנות לייעוץ של עורך דין הבקיא בהוראות החוק ובהלכה הפסוקה בנושאים קנייניים אלו. עורכ/ת דין טוב/ה תוכל לעזור לכם להבין את ההשלכות הפוטנציאליות של הסכם הממון ולוודא שהוא מנוסח באופן שיגן על זכויותיכם בצורה הטובה ביותר, בכל תרחיש אפשרי. זה הזמן לפנות לקבלת ייעוץ משפטי איכותי מעורכת דין מומחית להסכמי ממון על עסקים.

במשרד עורכי הדין לדיני משפחה הלנה שמחי, צברנו במרוצת השנים ניסיון עשיר בניסוח הסכמי ממון לבעלי עסקים וחברות רבים בישראל. משרדנו מספק הכוונה משפטית מן השורה הראשונה במגוון נושאים משפחתיים וממוניים, עבור זוגות לפני הנישואים, במהלכם או לקראת הליכי גירושין. זאת לצד מתן שירותי עריכה להסכמי ממון מקצועיים והסכמי גירושין שמספקים מענה מקיף, מפורט ומדויק לכל סוגיה אפשרית. 

מתעניינים באפשרות של עריכת הסכם ממון על עסק? נשמח לבחון עבורכם את הרלוונטיות של עריכת הסכם ממון המתייחס לעסק שלכם וכל נכס משמעותי אחר הנמצא בבעלותכם. אל תהססו ליצור איתי קשר באופן מיידי עם משרדנו לקבלת ייעוץ משפטי איכותי, אכפתי ובגובה העיניים. אני מזמינה אתכם להתקשר אליי כעת!

 

הסכם ממון על עסק
הסכם ממון על עסק
שתפו בקליק
Picture of עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader