הסכם ממון בין ידועים בציבור

ידועים בציבור הם בני זוג אשר מנהלים משק בית משותף וחיים במתכונת זוגית הדומה לזו של זוגות נשואים אך לא תחת ההגדרה המשפטית של זוג נשוי. לידועים בציבור יש את רוב הזכויות המוענקים לזוג נשוי, בדומה לזוגות נשואים גם ידועים בציבור יכולים לערוך הסכם ממון אשר מסדיר את חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פירוק הזוגיות. עוד על הסכם ממון בין יודעים בציבור, תנאיו ואפשרויותיו, לפניכם:

 

 

מי הם ידועים בציבור?

כאמור, ידועים בציבור הם בני זוג אשר חיים במערכת זוגית בדומה לזוג נשוי ומנהלים משק בית משותף אך אינם נחשבים לנשואים באופן רשמי. ההגדרה של ידועים בציבור מאפשרת להעניק לבני הזוג זכויות כשל זוג נשוי וכן גם להטיל עליהם חובות.

יודעים בציבור יכולים להיות בני זוג אשר אינם יכולים להינשא בישראל מבחינה חוקית בשל אי עמידה בקריטריונים החוקיים לנישואין אשר נידונים על פי הדין הדתי-אישי כגון זוגות חד מיניים, זוגות מעורבים ופסולי חיתון שונים והן בני זוג אשר אינם מעוניינים להינשא באופן רשמי מבחינות שונות.

כיום, טרם נחקק חוק אשר מסדיר באופן ברור את עניין הידועים בציבור אך הפסיקה החילה עליהם זכויות שונות, על פי קריטריונים מסוימים כמגורים משותפים וניהול משק בית משותף, כיום בזכות פסיקת בית המשפט הפער בין הזכויות והחובות של ידועים בציבור מול נשואים הולך ומצטמצם.

הסכם ממון בין ידועים בציבור
הסכם ממון בין ידועים בציבור

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסכם בין בני זוג אשר נועד להסדיר את ענייני חלוקת הרכוש במקרה של פרידה. ההסכם יוצר הפרדה בין הרכוש המשותף ובין הרכוש האישי של כל אחד מבני הזוג. מטרתו של ההסכם היא למנוע או להמעיט סכסוכים משפטיים סביב ההיבט הכלכלי בין בני זוג במקרה של פירוק הקשר הזוגי בניהם ומעניקה להם ביטחון בחיי הזוגיות בהיבט הרכושני על ידי הסדרתו מבעוד מועד.

תוכן הסכם הממון משתנה בין זוג לזוג אך באופן כללי הוא מתייחס לנכסים אשר הובאו על ידי כל אחד בבני הזוג ואשר נצברו במשך החיים המשותפים, בין היתר הוא מתייחס לנכסי מקרקעין דוגמת דירה, רכבים, זכויות סוציאליות, השקעות, עסקים, מוניטין, כושר השתכרות ועוד.

ההסכם קבוע מראש לגביי כל סוג נכס כיצד הוא יתחלק במקרה של פירוק הזוגיות. ההסכם למעשה מסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מברירת המחדל בחוק אשר קובעת את חלוקת הרכוש באופן שווה בין בני הזוג על פי הלכת איזון משאבים.

הסכם ממון בין זוגות ידועים בציבור

כיום הסכמי ממון הולכים ונפוצים יותר ויותר. אם בעבר הסכמי ממון היו נערכים רק לפני כניסה לנישואין, בימנו כשזוגות רבים חיים יחד מבלי להינשא זה לזו עולה הצורך להסדיר את ענייני הרכוש ביניהם במקרה של פרידה.

ככל ובני הזוג מעוניינים שלא לחלוק את הרכוש שלהם עם בן הזוג עליהם יהיה לבצע הסכם ממון אשר יבטא את האינטרסים הממוניים ויפרט באופן מדויק את חלוקת הרכוש בהתאם לצרכים ולנסיבות של בני הזוג. לצורך כך יש להתייעץ ולערוך את ההסכם בליווי עורך דין מנוסה אשר ידאג לנסח את ההסכם באופן ברור ללא טעויות. 

החשיבות של הסכם ממון בין ידועים בציבור היא גדולה שכן הוא מהווה אמצעי יעיל ביותר להסדרת השיתוף הכלכלי בין בני הזוג, ידאג לזכויות של שני הצדדים ועשוי למנוע בעתיד מאבקים וסכסוכים משפטיים במקרה של פרידת בני הזוג.

החתימה על הסכם שכזה יש בה כדי להביא לשקט בין בני הזוג ולנטרל את האינטרסים הכלכליים במשך תקופת הזוגיות אשר עשויים להעיב עליה כאשר יש פער כלכלי בין בני הזוג.

 

דגשים לקראת הסכם ממון בין ידועים בציבור

הסכם הממון חייב להיות מנוסח בצורה ברורה ומפורשת שאינה משתמעת לשתי פנים, על ההסכם להגדיר מהו רכוש משותף בין בני הזוג ומהו רכוש נפרד באופן פורמלי.

כשאחד מבני הזוג מחזיק בנכס כגון דירה אותה קיבל במתנה או בירושה בטרם הכניסה למערכת הזוגית, חשוב להדגיש זאת באופן ברור בהסכם כדי שבבוא העת אותו הנכס לא יתחלק עם הצד השני עם פרידה של בני הזוג.

לעומת הסכם ממון בין בני זוג נשואים אשר חייב לקבל אישור מערכאה משפטית, הסכם ממון בין ידועים בציבור אינו מחויב באישור שכזה ודי בחתימה של בני הזוג. יחד עם זאת עומדת לצדדים האפשרות לאשר את ההסכם אצל נוטריון על מנת להעניק לו משנה תוקף משפטי.

 לסיכום, הסכם ממון בין ידועים בציבור הוא חשוב על מנת להסדיר את השיתוף הכלכלי בחיי הזוגיות ואת אופן פירוקו במקרה של פרידה. על מנת ללמוד עוד על הסכם ממון בין ידועים בציבור ולייעוץ משפטי בתחום, פנו לעורכת הדין הלנה שמחי מומחית בענייני משפחה!

שתפו בקליק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?
דילוג לתוכן