גירושין לעצמאים ובעלי עסקים

לנוכח המורכבות הכרוכה בניהול עסקים עצמאיים בישראל, גם הליכי גירושין לעצמאים ובעלי עסקים, הם לרוב מורכבים יותר מכל הבחינות. בסקירה הבאה נסביר על על אתגרי חלוקת הרכוש הייחודיים להליכי גירושין של עצמאים ונפרט מהם הדברים שחשוב במיוחד להביא בחשבון לקראתם, כדי לצלוח אותם כראוי.

 

על אתגרי חלוקת הרכוש הייחודיים להליכי גירושין לעצמאים ובעלי עסקים

בעלי עסקים עצמאיים לרוב מושקעים מאוד בעסקים שהקימו – הן מבחינה פיננסית והן מבחינה רגשית, שכן הם מקדישים מאמצים רבים לטיפוח העסקים שלהם להצלחה. לעיתים, הם אפילו נשענים על בני הזוג לתמיכה בתקופות של חוסר יציבות כלכלית, כאשר ימי עבודה שכוללים שעות ארוכות בטיפול בענייני העסק, הופכות לנורמה.

לאור כל אלו, בהקשר של גירושין לעצמאים ובעלי עסקים, עולים אתגרים מיוחדים, המחייבים את בני הזוג להתמודד עם סוגיות כדוגמת: 

  • האם יש להתייחס לנכסים, למוניטין ולרווחים העסקיים – כנכסים משותפים הנתונים לחלוקה בין בני הזוג? 
  • האם בן הזוג שאינו עצמאי, שומר על זכויות כלשהן בעסק?
  • כיצד יש לנהל את המשך הפעילות העסקית בהינתן הפרדת הכוחות בין הצדדים?
  • כיצד מעריכים את שווי העסק במידה ויש לחלק אותו בגירושין?
  • ועוד

בהתחשב באופי המורכב של תהליך זה, הוא דורש גישה זהירה משני הצדדים, המחייבת ידע מעמיק, ניסיון ושיקול דעת נטול פניות, כאשר הם שוקלים את העתיד.

 

איך ניתן להגן על העסק בהליך הגירושין?

כאשר בני זוג עצמאיים מנהלים הליכי גירושין, הדבר מעלה כאמור גם תהיות בנוגע לפעילותו השוטפת של העסק ואיך לשמור עליה במהלך ואחרי הגירושין, על מנת להבטיח שהשינוי בתא המשפחתי לא יסכן את רווחיותו של העסק בטווח הקצר והרחוק יותר כאחד. על מנת שלא להעמיד את העסק בסיכון מיותר, חשוב להסתייע בגורמים מקצועיים לקראת הגירושין, ובהם אקטואר גירושין שיבצע הערכה לשווי העסק, כולל ערכם של הנכסים הבלתי מוחשיים הקשורים בו, כמו נכסי קניין רוחני. זהו הבסיס לביצוע איזון משאבים בין בני הזוג בגירושין, בצורה נכונה, יעילה והוגנת. מלבד זאת, חשובה מאוד ההתייעצות עם יועץ עסקי, כמו גם עורך דין לענייני גירושין, כדי לגבש את המתווה הטוב ביותר לטיפול בעסק – הן בתקופת הליך הגירושין והן ביום שאחרי.

 

מה חשוב במיוחד לקחת בחשבון לקראת גירושין לעצמאים ובעלי עסקים?

בכל גירושין הכוללים עצמאים, קיימים שלושה מרכיבים מרכזיים הדורשים תשומת לב יתרה:

  1. הערכת שווי העסק: אופי העסק וההכנסות שהוא מייצר, בין אם באופן ישיר או עקיף, תופסים את מרכז הבמה בגירושין לעצמאים ובעלי עסקים. בהתייחס לסוגיה זו, ישנה חשיבות לבחון את המועד שבו העסק הוקם ולאמוד את מידת המעורבות הכלכלית, המשפחתית והרגשית, של כל אחד מבני הזוג בהקשר לעסק. אם הקמת העסק התרחשה אחרי הנישואין ובני הזוג לא חתמו ביניהם על הסכם ממון עם סעיף ספציפי הקובע אחרת, הזכויות בעסק יחולקו שווה בשווה בין בני הזוג בגירושין. מנגד, בהקשר לעסקים שהוקמו לפני הנישואין, נדרשת לעיתים מזומנות הכרעתו של בית המשפט, המבוססת על גורמים שונים. גורמים אלו כוללים את הדינמיקה של מערכת היחסים של בני הזוג, משך הזמן של הקשר הזוגי, הוויתורים שנעשו בקריירה של כל אחד מהצדדים לצורך קידום העסק, והאם העסק השפיע לרעה על מערכת היחסים שלהם. גם נוכחותם של ילדים משותפים בסיפור, נלקחת בהקשר זה בחשבון. זאת משום שכל צד בגירושין עשוי לשאוף לצייר תמונת מצב לפיה הצד השני לא תרם את חלקו השווה לניהול העסק או לטיפול בילדים, ובתוך כך – למקסם את זכויותיו הקנייניות על חשבון הצד השני בגירושין. במקרים אלו שואף בית המשפט להכריע בנוגע לתרומתו של כל אחד מבני הזוג למאמץ המשפחתי הכולל, מבלי להיכנס לפנקסנות, היכן שאין לה רלוונטיות אמיתית לעניין חלוקת הנכסים בגירושין.
  2. סוגיית היותו של העסק מיזם משותף לבני הזוג: כל עסק עצמאי, גם אם נוסד על ידי בן זוג אחד בלבד, נחשב כרכוש משותף של שני בני הזוג אם הוקם לאחר הנישואין. משכך, שותפו של בן הזוג העצמאי זכאי ל-50% מהבעלות בעסק. חלוקה זו נקבעת באמצעות הערכה הנערכת על ידי אקטואר או מומחה עסקי, הממונה על ידי בית המשפט המפקח על תיק חלוקת הרכוש.
  3. חשיפת נכסים סמויים ובלתי מוחשיים בעסק: בגירושין בין עצמאים ובעלי עסקים עלולים להיווצר מצבים בהם הערכת השווי אינה מדויקת לחלוטין בשל נכסים נסתרים או חוסר שקיפות מכוונת לגבי רווחי העסק בפועל. במקרים כאלה עשוי להיות לבן הזוג העצמאי יתרון. מכאן החשיבות של השתתפות פעילה של שני בני הזוג בהליך הערכת השווי העסקי והצורך לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין משפחה עם התמחות בהליכי גירושין, כדי לשמור על זכויותיכם במהלך הליך החלוקה.

 

כיצד מחולקות מניות ואופציות בהליכי גירושין לעצמאים ובעלי עסקים?

בתחום חלוקת הרכוש, חיוני להבין כיצד מחולקות בגירושין אופציות ומניות של העסק. על פי חוק יחסי ממון, כל הנכסים והזכויות שרכשו בני הזוג, במשותף או לחוד במהלך נישואיהם (או בהיותם ידועים בציבור), נחשבים כרכוש משותף. כתוצאה מכך, נכסים אלו כפופים לחלוקה שווה בעת הפרדת הכוחות בין הצדדים, לרבות במקרה של עסקים שהוקמו על ידי אחד מבני הזוג בלבד. בנוסף, גם אופציות ומניות הקשורות לעסקים כאלה חייבות להיות מחולקות שווה בשווה בין הצדדים.

עם זאת, קיים מנגנון שמאפשר לבעלי עסקים עצמאיים, להימנע מחלוקה שווה של נכסיהם וזכויותיהם העסקיות במקרה של גירושין. הדבר כרוך בעריכת הסכם ממון מראש. הסכם כזה קובע תנאים ונהלים ספציפיים לחלוקת נכסים במקרה של פירוק הנישואין. למעשה, הסכם הממון עוקף את הצורך בחלוקה המאוזנת לפי חוק יחסי ממון, שכן הוא מגדיר מלכתחילה הפרדה רכושית בין בני הזוג, לפי התנאים המוסכמים ונחתמים על ידיהם בנוכחות עורך דין, בתחילת נישואיהם או לקראתם, ובכך קובע מסגרת משפטית מחייבת.

 

לסיכום – הדרך הנכונה לנהל הליכי גירושין לעצמאים ובעלי עסקים

עבור רבים, העסק מהווה מפעל חיים, בסיס כלכלי ושליחות אישית. כתוצאה מכך, הליכי גירושין של בעלי עסקים, נעשים לעתים קרובות טעונים רגשית, ובעלי השפעות מתמשכות על שני הצדדים.

כדי לצמצם את הסיכון הגלום בהליך הגירושין בנסיבות אלו, ולמזער את הנזק הפוטנציאלי שהוא עלול להסב לעסק, לבעליו ולילדיהם, ישנה חשיבות עליונה להיעזר בשירותיו של עורך דין גירושין.

לעורכת דין הלנה שמחי, ניסיון רב שנים בליווי הליכי גירושין לעצמאים ובעלי עסקים בישראל. משרדנו מעניק ייעוץ משפטי רב ערך למיוצגיו, המותאם לנסיבות הייחודיות של כל אדם והעסק שבבעלותו. נשמח לסייע גם לכם להתמודד בצורה יעילה ומעשית עם האתגרים הכרוכים בהסדרת חלוקת הזכויות בגירושין. צרו איתנו קשר עוד היום לקבלת הכוונה מקצועית ואכפתית, והבטיחו שזכויותיכם וטובת העסק שלכם – מוגנות היטב.

גירושין לעצמאים ובעלי עסקים
גירושין לעצמאים ובעלי עסקים
שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader