גירושין עקב בגידה

ככל שעוברות השנים, אנו נוכחים לדעת כי בגידות בקרב בני זוג נשואים הינן נפוצות יותר משהדעה הרווחת סוברת. זוגות רבים מגיעים להליך גירושין בעקבות בגידה, ולכן עולות שאלות רבות – האם בגידה משפיעה באיזשהו אופן על תהליך הגירושין? האם בן זוג שבגד יסבול מחלוקה לא שווה של רכוש, מזונות ומשמורת על ילדיו? ומה ההבדל בין הליך גירושין שנעשה בבין הדין הרבני לבין הליך גירושין בבית המשפט לענייני משפחה? כל הפרטים על גירושין עקב בגידה – במאמר.

 

כיצד החוק מגדיר בגידה?

חשוב לדעת שכיום אין הגדרה חוקית למושג "בגידה". בהתאם לכך, ההגדרה לבגידה היא סובייקטיבית מאוד – חלק יחושו כי הם נבגדו רק כאשר בן זוגם ניהל קשר ממושך ומשמעותי עם אדם אחר, וחלק יחושו נבגדים בעקבות נשיקה עם אדם אחר או התכתבות בעלת אופן מיני.

 

האם בגידה משפיעה על הליך הגירושין?

ברוב המקרים, בגידה אינה משפיעה על הליך הגירושין, אלא אם הליך הגירושין נערך במסגרת בית הדין הרבני. לפי דיני המשפחה היבשים, לבגידה אין משמעות בהליך המשפטי – גבר או אישה שבגדו בבן או בת זוגם באופן חד פעמי או ממושך לרוב לא יסבלו מסנקציות בהליך הגירושין עד הבגידה.

ניתן לחלק את הנושאים המוסדרים בגירושין לשלושה תחומים עיקריים – דמי מזונות ילדים ואישה, חלוקת רכוש ומשמורת. המאמר יסביר על כל אחד מהתחומים וכיצד הבגידה משפיעה עליו.

 

דמי מזונות בהליך גירושין עקב בגידה

ישנם שני סוגים של דמי מזונות – דמי מזונות אישה ודמי מזונות ילדים:

 

מזונות ילדים

דמי מזונות ילדים הינם דמי המזונות הנפוצים ביותר, שהרי הם משולמים בקפדנות בעולם החילוני ובעולם הדתי כאחד. מטרתם היא לכלכל את צרכיהם החיוניים של הילדים גם לאחר הגירושין. ברוב המקרים האבות נהגו לשלם את דמי המזונות, אך כיום לאור מגמת ההתרחבות של המשמורת המשותפת וטיפוסן של נשים בשוק העבודה, ניתן לראות יותר זוגות גרושים שחולקים את דמי המזונות שווה בשווה.

ברוב המוחלט של המקרים, בגידה של אחד מהצדדים לא תוביל לשינוי במזונות הילדים – דמי המזונות ימשיכו להיקבע לפי עקרון טובת הילד, חלוקת המשמורת בין ההורים ומצבם הכלכלי. אף הורה לא יתבקש לשלם סכום גדול יותר כסנקציה על בגידתו.

 

מזונות אישה

מזונות אישה הם כספים שנועדו להקל על יציאתה של האישה מחיי הנישואין, בהן על פי רוב הייתה הנתמכת והמפרנסת השולית. הגבר ישלם מזונות אישה מרגע פרידתם ויציאתה של האישה מהבית המשותף ועד להשלמת מתן הגט וסיום הגירושין במלואו.

הדין היהודי, עליו מתבססים חוקי בית הדין הרבני, קובע כי אישה בוגדת אשר בגידתה הוכחה אינה זכאית למזונות אישה. בית המשפט לענייני משפחה רשאי גם הוא לשלול את זכאותה של האישה למזונות אישה, אך הוא אינו עושה זאת לעיתים קרובות ובוודאי שללא הוכחות מוחצות. ככל שמצבה הכלכלי של האישה ירוד יותר, כך עולה הסבירות שבית המשפט לענייני משפחה יימנע בכל מחיר משלילת מזונות האישה.

כמו כן, אישה שבגדה בבעלה ובגידתה הוכחה בבית הדין הרבני לא תהא זכאית לכספי הכתובה שנקבעו במועד הנישואין.

חלוקת רכוש בהליך גירושין עקב בגידה

כאשר נישואים מגיעים לפרקם, בני הזוג צריכים לחלק ביניהם את כל הרכוש שצברו, לרבות נכסים, נדל"ן, כספים, מיטלטלין ואפילו חובות.

לפי חוק יחסי ממון וחזקת השיתוף המסדירים את חלוקת הרכוש בין זוגות מתגרשים, לא תחול סנקציה רכושית על גבר או אישה שבגדו בבני זוגם. ניתן לראות זאת היטב בפסיקת בית המשפט לענייני משפחה. עם זאת, בית הדין הרבני יכול לפסוק כי אישה שבגדה בבעלה אינה זכאית למחצית הרכוש, אלא רק לרכוש שהביאה עמה ולנדוניה שלה.

חשוב לדעת שאם הגבר הוא הבוגד במערכת היחסים, הוא לא יסבול מסנקציה רכושית כמו שהאישה תסבול במקרה והיא הבוגדת.

כמו כן, כחלק מחלוקת הרכוש יחולקו החובות בין הצדדים. במקרה ואחד הצדדים צבר חובות כספיים עקב הבגידה וההוצאות הקשורות בה, אלו יוטלו על הצד הבוגד בלבד.

אם כך, במקרה שהדיון בתיק נערך בבית הדין הרבני והאישה היא הצד הבוגד במערכת היחסים, זכאותה לחלוקת רכוש שוויונית עלולה להישלל.

 

קביעת משמורות בהליך גירושין עקב בגידה

בגידה מצד אחד מבני הזוג אינה משפיעה על אופן קביעת המשמורת בהליך גירושין. ברוב המקרים. המשמורת תיקבע לפי טובתם של הילדים ויכולתם ורצונם של ההורים לשאת בנטל הטיפול בהם.

 

מירוץ הסמכויות לקביעת בית הדין בו יטופל תיק הגירושין

לפי הסכם הססטוס קוו שנחתם אי אז ב- 1947, כל סוגיות המעמד האישי, הכוללות את דיני הנישואין והגירושין, יידונו בבתי הדין האישיים. בתי דין אישיים הם בתי הדין של הדתות המוכרות בישראל – בית הדין הרבני, בית הדין השרעי (מוסלמי), בית הדין הכנסייתי וכן הלאה.

ולכן, כל עוד בני הזוג אינם חסרי דת, זוג מעורב דתית או זוג חד מיני, הם יטופלו על ידי בית הדין האישי אליו הם משתייכים. עם זאת, ישנן כמה סמכויות שיוריות אשר אינן בהכרח מטופלות על ידי בית הדין האישי, כמו קביעת דמי המזונות, משמורות וחלוקת הרכוש בגירושין. אלו נכנסים גם לגדרי סמכויותיו של בית המשפט לענייני משפחה.

הקביעה האם סוגיות אלו יידונו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני ייקבעו בהתאם למרוץ הסמכויות: בן הזוג הראשון שמגיש תביעה לאחד מבתי הדין הללו, מנצח במרוץ. למשל, אישה שהקדימה את בן זוגה והגישה תביעה לדיון משמורת בבית המשפט לענייני המשפחה, תוביל לכך שהדיונים בנושא יידונו בבית המשפט לענייני משפחה בלבד.

 

מה ההבדל בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה?

כפי שניתן להבין, בית הדין הרבני הינו שמרני הרבה יותר בכל הקשור לגירושין עקב בגידה, והוא עלול להטיל סנקציות קשות יותר. ברוב המוחץ של המקרים, הסנקציות יוטלו על האישה הבוגדת בלבד, בעוד גבר בוגד לא יישא בהשלכות מעשיו.

בית המשפט לענייני משפחה, לעומת זאת, מתהדר בגישה שוויונית יותר אשר שמה את הדגש על שוויון בין המינים לצד קידום האישה. לכן, נתקשה למצוא פסקי דין שניתנו בבית המשפט לענייני משפחה אשר נקבע בהם כי תוטל על האישה הבוגדת סנקציה רכושית או סנקציה מכל סוג שהוא.

 

ליווי בידי עורך דין לגירושין עקב בגידה

בשונה מענפי משפט אחרים, בדיני המשפחה עומדים על כף המאזניים הנושאים הרגישים והאישיים ביותר לכל אדם – הקשר שלו עם משפחתו, הסדרי הראייה שלו עם ילדיו, השמירה על רכושו האישי וכן הלאה.

כמו כן, היות ודיני המשפחה עוסקים בנושאים כה עדינים, העיסוק בהם באופן כה אינטנסיבי בבית המשפט עשוי להיות מורכב מאוד ואפילו משפיל, במיוחד כאישה בבית הדין הרבני.

לכן, אם אתם ניצבים בפני גירושין, מומלץ מאוד כי תיעזרו בעורך דין המתמחה בתחום על מנת שיוכל להעניק לכם תמיכה וליווי משפטי שישמור על האינטרסים שלכם במקום הראשון. זכרו כי טעות עשויה לעלות לכם במחיר כלכלי ואפילו מחיר משפחתי חמור.

 

עורכת הדין הלנה שמחי מתמחה בדיני משפחה ובגירושין עקב בגידה בפרט. נשמח לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם ליווי משפטי אמין ויעיל, כך שתוכלו לצאת מבית המשפט כשידכם על העליונה.

גירושין עקב בגידה
גירושין עקב בגידה

שאלות ותשובות - גירושין עקב בגידה

זוהי שאלה שתלויה בהגדרה של "בגידה" שיש לכל זוג, ובשאלה האם בני הזוג יחליטו להיפרד ולהתגרש בעקבות אותה בגידה. יש לציין שבחוק אין הגדרה רשמית למונח "בגידה", ולכן המונח פתוח לפרשנות אינדיבידואלית. 

כאשר מתרחשים גירושין עקב בגידה, דמי המזונות שמשולמים לילדים לרוב לא ישתנו, אך במידה ונושא המזונות מתברר בפני בית הדין הרבני, בית הדין ייטה לשלול מזונות שמשולמים לאישה לאחר שהיא בגדה.

החוק לא מתייחס לבגידה כאלמנט שמשפיע על חלוקת הרכוש בגירושין, אך בית הדין הרבני לעיתים יפסוק כי על אישה שבגדה בבעלה תחול סנקציה רכושית והיא לא תהיה זכאית למחצית הרכוש, אלא רק לרכוש שהיה לה לפני הנישואין.

באופן כללי, לבגידה של אחד מבני הזוג אין השפעה על חלוקת משמורת הילדים. חלוקה זו תתבצע בכל מקרה לפי עקרון טובת הילד.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader