ההבדל בין פתיחת תיק גירושין ברבנות לפתיחת תיק בבית המשפט לענייני משפחה

לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי
מלאו את הפרטים

רבים שואלים מה ההבדל בין פתיחת תיק גירושין ברבנות לפתיחת תיק בבית המשפט לענייני משפחה. אמנם את תהליך הגירושין עצמו ניתן לנהל בבית הדין הרבני בלבד, אך לבני הזוג המתגרשים יש זכות להחליט באיזה בית משפט ינהלו את דיוני המשמורת, המזונות והרכוש. מאמר זה יסביר על זכויותיהם של בני זוג המצויים בהליך גירושין, ומה ניתן לעשות על מנת להקל על התהליך ככל האפשר.

הליך הגירושין בישראל

כידוע, במדינת ישראל אין נישואים אזרחיים. כאשר מדינת ישראל הוקמה, היו סכסוכים רבים על מידת ההלכה הדתית שתונהג במדינה. לבסוף הוחלט כי למוסדות הדין האישי ישנה שליטה מוחלטת על תחום האישות – כלומר, נישואין וגירושין. בהתאם לכך, כל זוג שמשתייך לדת כלשהי, מחויב להתחתן במסגרת בית הדין הדתי של הדת אליה הוא משתייך.  גם הליך הגירושין, כמובן, ייעשה במסגרת בית דין הדתי. לכן, כל זוג חסר דת או בעל דת שאינה מוכרת בישראל, לא יוכל להינשא במדינה. מצב זה מעלה הרבה שאלות מסובכות – למשל, אם רק אחד מבני הזוג חסר דת ואילו השני יהודי, או שאחד מבני הזוג יהודי והשני משתייך לדת אחרת ואלו התחתנו בנישואים אזרחיים מחוץ לישראל, היכן יוכלו להתגרש? התשובה לכך תיקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה: בית המשפט הוא זה שיכריע אם בני הזוג יכולים להתגרש בבית הדין הרבני או שהנ"ל אינו מחזיק בסמכות מספיקה ועל כך ייאלצו להתגרש במסגרת בית המשפט לענייני משפחה. אם כך, ניתן לראות שדיני האישות בישראל מסובכים מאוד. עם זאת, מלבד ההכרח לפתוח תיק גירושין ברבנות, לבני הזוג יש בחירה האם לפתוח תיק גירושין גם בבית המשפט לענייני משפחה.

מה ההבדל בין פתיחת תיק גירושין ברבנות לפתיחת תיק בבית המשפט לענייני משפחה?

כפי שהוסבר לעיל, זוג שנקבע כי הם צריכים להתגרש לפי ההלכה היהודית, יחויבו להתגרש במסגרת בית הדין הרבני, בין אם מעוניינים בכך ובין אם לאו. לכן, בין כה וכה, בני הזוג ייאלצו לעבור בבית הדין הרבני. לצד זאת, יש להם בחירה להחליט האם הם רוצים לפתוח תיק גירושין גם בבית המשפט לענייני משפחה, כיוון שיש תחומים שניתן לדון בהם בכותלי שני בתי המשפט, ואלו דמי מזונות ילדים, מזונות אישה, חלוקת רכוש ונכסים וחלוקת המשמורת. כמובן שיש הבדל בין הרבנות לבין בית המשפט לענייני משפחה. בהיות בית הדין הרבני בית דין דתי ושמרני, הדגש בדרך כלל יושם על שמירת ערך המשפחתיות, בעוד בית המשפט לענייני משפחה מנסה לקדם בשנים האחרונות את עצמאותה של האישה ואת זכותה לבחור, לצד עיקרון האחריות ההורית המשותפת. עם זאת, קשה לסמוך על כך שפנייה לבית דין אחד תניב תוצאה מסוימת, ויש להיוועץ על כך עם עורך דין המתמחה בתחום.

מרוץ הסמכויות

חשוב לדעת שמרגע פתיחת הליך הגירושין, נפתח "מרוץ הסמכויות". מרוץ הסמכויות מתייחס לכך שבן הזוג הראשון שיפתח תיק גירושין הוא זה שיחליט מהי הסמכות שתטפל בענייניהם מתחילת הגירושין ועד סופם. למשל, אם בן הזוג הקדים להגיש תביעת מזונות ומשמורת לבית המשפט לענייני משפחה, בית המשפט יקנה סמכות לדון בנושאים אלו ומעתה הדיונים בנושא יתרחשו בין כתליו. למרוץ הסמכויות ישנו חריג – גם אם בן הזוג הקדים והגיש תביעת גירושין לאחד מבתי המשפט, לבן הזוג השני יש יכולת להגיש תביעת מזונות בבית המשפט השני, כיוון שתביעת מזונות ילדים הינה תביעה שנעשית בשם הילדים ולא בשם ההורים. במקרה כזה, יתקיימו שני תיקי גירושין במקביל בשני בתי דין שונים. חשוב להזכיר כי אחת מסמכויותיו הבלעדיות של בית הדין הרבני, מלבד אישור הגירושין והנישואין, הינו הכתובה ומימושה. בכך בית המשפט לענייני משפחה לא יוכל לדון.

גירושין ברבנות או בבית משפט

כידוע, בית הדין הרבני הוא בית המשפט היחיד שבני זוג יהודים יכולים להינשא בו. עם זאת, רבים אינם יודעים כיצד מתנהל הליך הגירושין, האם ניתן לבחור בגירושין ברבנות או בבית משפט והאם יש עדיפות לאחד מהם. מאמר זה יציג את הליך הגירושין בישראל, יסביר על ההבדל בין גירושין ברבנות לבין גירושין בבית המשפט לענייני משפחה ויציג את היתרונות והחסרונות השונים של כל הליך והליך. 

כיצד מתנהל הליך הגירושין בישראל?

הליך הגירושין בישראל, כידוע לכל, אינו כולל נישואים אזרחיים. כלומר, כל זוג שנישא צריך לעבור דרך שערי בית הדין הדתי אליו הוא משתייך – הכנסייה, בית הדין השרעי, בית הדין הרבני וכן הלאה. אותו חוק יחול גם על זוגות שמצויים בהליך גירושין – הגירושין עצמו יאושר רק על ידי בית הדין הדתי בו התחתנו.  כאשר הזוג הוא זוג מעורב, זוג חסר דת או זוג חד מיני אשר נישא במדינה אחרת, הוא יוכל לנהל את גירושיו במסגרת בית המשפט לענייני משפחה, שהוא הרי בית משפט אזרחי. במקרים מסוימים, בית המשפט לענייני משפחה יוכל להכריע אם הזוג יכול להתגרש בבית דין דתי, כמו במקרה של זוג מעורב אשר דת אחת בו יותר דומיננטית מדת אחרת. במאמר זה, נתרכז בגירושין בקרב בני זוג יהודים. כל זוג יהודי – בין אם נישא ברבנות ובין אם לא – צריך להתגרש במסגרת בית הדין הרבני. לכן, אין מנוס מפתיחת תיק גירושין בבית הדין הרבני. עם זאת, ישנם הליכים מסוימים שניתן להעביר לבית המשפט לענייני משפחה, ועליהם נפרט בהמשך. 

מה ההבדל בין גירושין ברבנות לגירושין בבית משפט? 

חשוב לזכור שפנייה לבית משפט אחד לא תבטיח תוצאה קבועה ולכן כדאי להיוועץ עם עורך דין המתמחה בגירושין ברבנות ובבית משפט. עם זאת, אין ספק שיש פער ערכי עמוק בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה, ולכן ישנם מספר הבדלים בולטים:

גירושין בבית הדין הרבני

בית הדין הרבני הוא בית דין דתי ושמרני, אשר חרט על דגלו את קדושת המשפחתיות והזוגיות כערכים עליונים. בהתאם לכך, הוא ינסה ככל האפשר לשמור על המשפחה מאוחדת, ובהחלט עשוי לפסוק בצורה פטריארכלית – ייתכן מאוד שאישה אשר ניהלה רומן או סירבה לקיים יחסי מין עם בעלה לא תקבל מזונות אישה או נתח ראוי מהרכוש המשותף בשל התנהגותה. כמו כן, פסיקת בית הדין הרבני אמנם חייבת להתאים לדין הישראלי, אך היא בהחלט מושפעת מהמשפט העברי, ועל כן תתאים לתפיסות מיושנות יותר, אשר לפיהן האמא היא ההורה המרכזי, הגבר הוא המפרנס וראש המשפחה וכן הלאה.  

גירושין בבית המשפט לענייני משפחה 

לעומת בית הדין הרבני, בית המשפט לענייני משפחה מנסה לקדם ערכים שוויוניים יותר, תוך מתן דגש על קידום האישה, זכותה לנהל אוטונומיה אישית ולנהל את חייה כפי שהיא מוצאת לנכון. לכן, בית המשפט יקדם חלוקת רכוש, דמי מזונות ומשמורת באופן שוויוני וצודק. לפיכך, אנשים רבים – ובעיקר נשים רבות – יבקשו לנהל את הליך הגירושין במסגרת בית המשפט לענייני משפחה.

מה עדיף – גירושין ברבנות או בבית משפט?

כפי שתואר לעיל, כל זוג יהודי שהתחתן ייאלץ להתגרש במסגרת הרבנות. עם זאת, הליכי גירושין אינם כוללים רק את הגירושים עצמם – חלוקת רכוש, הסדרי משמורת ודמי מזונות הם חלק בלתי נפרד מהליך הגירושין. את כל ההליכים "הנלווים" להליך הגירושין ניתן לערוך ברבנות או בבית משפט, בהתאם לבחירתם של הזוג. למעשה, לא מדובר בבחירה חופשית פר-סה, שהרי רק אחד מבני הזוג יכול להחליט האם תיק הגירושין הנוגע להליכים נוספים הרלוונטיים לגירושים ייפתח במסגרת בית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, כחלק מהליך שנקרא מרוץ הסמכויות.

מרוץ הסמכויות בהליך הגירושין 

מהרגע שבו נפתח תיק הגירושין בבית הדין הרבני, נפתח "מרוץ הסמכויות". מרוץ הסמכויות הוא מושג שמתאר את ההליך שבמסגרתו נבחר בית המשפט שבו ייערך הליכי הגירושין הנלווים. במסגרת מרוץ הסמכויות, בן הזוג הראשון שיפתח תיק גירושין בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה הוא זה שיקבע את הסמכות שבה ייערכו ההליכים הנ"ל. לדוגמא, אם אחד מבני הזוג המתגרש ניגש לבית המשפט לענייני משפחה וביקש לפתוח תיק גירושין, בית המשפט יקנה את סמכותו ובו ייערכו ההליכים הנלווים לגירושין. למרוץ הסמכויות ישנם שני חריגים. לפי החריג הראשון, תביעת כתובה ומימוש הכתובה יכולות להיערך רק במסגרת בית הדין הרבני, אשר נמצאת בסמכותו הבלעדית. על כן, מרוץ הסמכויות לא משפיע כהוא כך על סמכותו של בית הדין הרבני לדון בענייני הכתובה. לפי החריג השני, מרוץ הסמכויות אינו משפיע על תביעת המזונות, כיוון שתביעת המזונות מוגשת בשם הילדים ולא בשם בני הזוג. על כן, גם אם הוכרע לפי מרוץ הסמכויות כי בית המשפט שקנה את סמכותו לדון בענייני הגירושין הוא בית המשפט לענייני משפחה, הכרעה זו לא תשפיע על תביעת המזונות. כל אחד מהצדדים יכול להגיש תביעה מזונות בבית משפט לבחירתו, כל עוד השני טרם הגיש תביעת מזונות.  

איך אוכל לקדם את עצמי בהליך הגירושין?

כידוע לכל, הליך הגירושין הוא אינו הליך פשוט. מדובר בהליך מתסכל וארוך, אשר במסגרתו הזוג נאבק על הדברים היקרים לו ביותר – נכסיו השונים, המשמורת על הילדים וכן הלאה. לכן, לעיתים קרובות הליך הגירושין הופך להיות מלוכלך למדי ובני זוג רבים אינם בוחלים בתחבולות על מנת להשיג את מבוקשם ולהגיע ראשונים במרוץ הסמכויות. כאשר בני הזוג הם גם הורים לילדים, עליהם לקחת בחשבון גם את רווחתם של ילדיהם שהרי גירושין קשים עשויים להשפיע מאוד על ילדיהם ולעורר בהם אי נוחות ואפילו מצוקה של ממש. בהתאם לכך, מומלץ לשקול סיוע מעורך דין המתמחה בדיני גירושין ובגישור גירושין. ליווי מעורך דין לענייני משפחה יבטיח כי אתם מגנים על עצמכם, על ילדיכם ועל נכסיכם בצורה הטובה ביותר מבחינה משפטית. 

האם כדאי לי לכתוב הסכם גירושין?

אם אתם עומדים בפני גירושין, ייתכן שכדאי לכם לשקול הסכם גירושין: הסכם גירושין הינו חוזה משפטי שנערך בין בני הזוג המתגרשים במטרה להסדיר את תנאי הגירושין ביניהם. בין היתר, הזוג יחליט יחדיו על אופן חלוקת הרכוש, גובה דמי המזונות, הסדר המשמורת על הילדים וכן הלאה. הסכם הגירושין למעשה מהווה חלופה לניהול הגירושין במסגרת בית המשפט או בית הדין הרבני, כיוון שכל עוד הזוג מסכים על תנאי הגירושין אין צורך בדיונים וטענות בבית המשפט, ובמקרה כזה מרוץ הסמכויות מתייתר. אם הזוג מתקשה להגיע להסכמה משותפת אך עדיין מעוניין בהסכם גירושין על פני מאבק משפטי, הוא יכול לשכור את שירותיו של מגשר מוסמך לגירושין. הגישור יאפשר לצדדים לנהל משא ומתן פתוח וידידותי, תוך מתן דגש על התפשרות והתחשבות הדדית. זוג מסוכסך יתקשה מאוד להגיע להסכמה במסגרת גישור, ולכן ייתכן כי המסגרת של גישור גירושין והסכם גירושין אינם מתאימים לו. 

כיצד עורך דין יוכל לעזור לי בגירושין ברבנות או בבית משפט?

בכל התלבטות הנוגעת לגירושין ברבנות או בבית משפט, להסכם גירושין או לגישור גירושין, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום דיני המשפחה אשר בקיא בהליכי הגירושין השונים. עורך דין יוכל לשרטט לכם את התמונה המשפטית המלאה, את מצבכם ואת האפשרויות הטובות ביותר עבורכם. כאשר אתם נעזרים בעורך דין, ודאו כי שכרתם את שירותיו של עורך דין מנוסה בתחום הגירושין, על מנת להבטיח את התוצאות הטובות ביותר. חשוב שעורך דינכם יכיר את ההליכים הן ברבנות והן בבית המשפט לענייני משפחה, כך שתהיו מוכנים לכל תרחיש בכל ערכאה שתמצאו את עצמכם בה. ביכולתכם לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה גם בגישור גירושין על מנת לנסות גישה סובלנית ופתוחה יותר להליך הגירושין. אם הקשר שלכם עם בן זוגכם אינו במצב טוב במיוחד, היוועצו עם עורך הדין שלכם על מנת לוודא מה הצעד הנכון ביותר עבורכם. זכרו – גירושין הוא הליך שיכתיב חלק נכבד מעתידם של בני הזוג המתגרשים, ועל כן אין לקחת אותו בקלות ראש אלא להתכונן לכל סיטואציה. משרד עורכת הדין הלנה שמחי מתמחה בדיני משפחה ובגישור גירושין, וישמח לעמוד לשירותכם על מנת להפוך את הליך הגירושין לנעים וידידותי ככל האפשר. משרד עורכת הדין שמחי מחזיק בהצלחות רבות בתחום הגירושין וישמח להעניק גם לכם ליווי אישי, אמין ומקצועי.

כיצד ניתן להקל על הליך הגירושין?

כפי שניתן להבין, הליך הגירושין יכול להיות הליך ארוך ומייגע, ובייחוד אם ההורים מתקשים להסכים ביניהם. מרוץ הסמכויות יכול לעורר יריבות רבה בין ההורים, ויריבות זו כמובן עשויה להשפיע לרעה על הילדים. לכן, בבואכם להתגרש, שקלו להיעזר בעורך דין המתמחה בגירושין ובגישור. עורך דין מיומן יוכל לסייע לכם לנסח הסכם גירושין, שמהווה חלופה לדיוני בית המשפט. במסגרת הסכם הגירושין, הזוג יכול להחליט בעצמו על תנאי הגירושין בכל התחומים – חלוקת הרכוש, המזונות, המשמורת ועוד. על מנת להצליח לנסח הסכם גירושין מקיף ומפורט דיו, יש צורך בתשתית מסוימת של אמון והתחשבות בין בני הזוג. ללא תכונות אלו, בני הזוג יתקשו להגיע להסכמה וככל הנראה לא יהיה מנוס מפנייה לבית המשפט. אפשרות נוספת שניצבת בפני בני הזוג היא שכירת שירותיו של עורך דין המוסמך גם לגישור גירושין – במסגרת הגישור, עורך הדין ינהל שיח פתוח ונעים יותר בין בני הזוג המתגרשים, ויסייע להם להגיע לפשרות. אם בני הזוג נמצאים במערכת יחסים מסוכסכת מאוד, ואפילו אלימה, מוטב להעביר את הדיון לכותלי בית המשפט כיוון שהסכם הגירושין עשוי לפתוח פתח ליחסי כוחות בעייתיים בין בני הזוג. בכל התלבטות שיש לכם בנושא, היוועצו בעורך דין בנוגע לאפיק הפעולה הנכון ביותר עבורכם ועבור ילדכם.

זכרו – לתנאי הגירושין תהיה השפעה ארוכת שנים על חייכם וחיי ילדכם. לכן, מוטב לעשות את המירב על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר. לשם כך, עורכת הדין הלנה שמחי מזמינה אתכם ליצור קשר עם משרדנו, כדי שנוכל ללוות אתכם לאורך כל התהליך. עורכת הדין שמחי מתמחה בגירושין ובגישור, ובעלת הצלחות רבות בתחום.

ההבדל בין משמורת משותפת למשמורת חלקית - ההבדל בין פתיחת תיק גירושין ברבנות לפתיחת תיק בבית המשפט לענייני משפחה

שאלות ותשובות - ההבדל בין פתיחת תיק גירושין ברבנות לפתיחת תיק בבית המשפט לענייני משפחה

ההבדל העיקרי נעוץ בדין שבו דנים – בבית הדין הרבני דנים לפי ההלכה, ואילו בבית משפט לענייני משפחה דנים לפי הדין האזרחי הישראלי. להבדל זה ישנן השלכות גם ליחס שמקבל כל אחד מהצדדים ולמעמד האישה.

זוהי שאלה שכל זוג שעומד בפני גירושין צריך להחליט לעצמו, לפי אמונותיו ולפי השאלה איזו ערכאה תוכל לקדם את האינטרסים שלו.

לרבנות יש סמכות ייחודית בכל הקשור לנישואין וגירושין, ולכן חייבים להתדיין מולם בנושאים אלו. עם זאת, בנושאי המעטפת הקשורים לנישואין וגירושין, כמו משמורת ילדים וחלוקת רכוש, ניתן להתדיין גם בפני בית משפט לענייני משפחה.

עו"ד ייצג אתכם בפני הערכאות המשפטיות ויעמוד על האינטרסים והזכויות שלכם.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader