הסכם שלום בית – המדריך המלא

קיימים פעמים בהם חיי הנישואין של בני זוג מצויים במשבר. לעתים זוגות בוחרים שלא לפתוח בהליך גירושין ולהעניק הזדמנות נוספת לנישואים. לשם כך יכולים בני הזוג לערוך הסכם שלום בית בו הם מתווים קווים כלליים להסכם אשר יסדיר את מגוון התחומים הנמצאים במחלוקת, במטרה לשקם את חיי הנישואין.

 

מהו הסכם שלום בית?

כאמור, הסכם שלום בית מהווה הסדר משפטי בניסיון להביא לשיקום חיי הנישואין של בני הזוג תוך כדי שמירה על זכויותיהם במקרה של גירושין. ההסכם קובע כיצד יתנהל הליך שיקום הנישואין, עשוי לכלול הצהרות משותפות לגבי ההתנהלות של בני הזוג ודרכי הפעולה שלהם יחד. ההסכם יכול להתייחס למגוון נושאים, בין היתר לניהול חייהם המשותפים של בני הזוג, למשק הבית, הוצאות, גידול הילדים, אופן חינוכם ועוד.

 

למי נועד הסכם שלום בית?

הסכם שלום בית נועד לבני זוג המצויים במשבר זוגי עמוק אך עדיין מעוניינים לנסות לשקם ולשמור על מערכת היחסים ביניהם. הסכם שכזה מיועד לבני זוג שלהם קיימת עוד תקווה ורצון לדרך משותפת ואינם בטוחים באופן סופי שהדבר הנכון ביותר בעבורם הוא פרידה. כתוצאה מכך הם מעוניינים לתת סיכוי נוסף להמשך הזוגיות ביניהם והתגברות על הקשיים והאתגרים שבה. על מנת שהסכם כזה יהיה משמעותי ויעיל, עליו להיווצר מתוך רצון כנה ואמיתי של בני הזוג לשיקום הנישואין. ההסכם יכול להתאים רק לזוג אשר מעוניין ומסוגל להמשיך את הקשר אחד עם השנייה ולנסח ביחד, בשיתוף פעולה תנאים וכללים לשם כך.

 

תביעה לשלום בית

לעתים, הסכם לשלום בית נוצר כתוצאה מתביעה אותה מגיש אחד מבני הזוג המצויים במשבר ביחסים במטרה לשקם אותם ולחזור לחייהם המשותפים, כאשר בן הזוג השני אינו מעוניין בכך. למעשה, תביעה כזו מוגשת כאשר בני הזוג נמצאים לקראת או במהלכו של הליך גירושין. בתביעה מוגשת בקשה לבית הדין הרבני להורות לצדדים לשוב ולחיות כזוג נשוי ולנסות לשקם את הנישואין.  יתכנו גם מקרים חריגים בהם בית הדין יפסוק בעצמו שלום בית גם ללא הגשת תביעה. חשוב להבין שבית הדין יכול לעכב את ההליך על מנת לתת הזדמנות ליישום התביעה לשלום בית ולכן כדאי מלכתחילה לשקול את האפשרות החלופית של הגעה לשלום בית באמצעות הסכם אשר יהיה מקובל על שני הצדדים ויבטא את רצונם באופן ההדדי.

 

מה נכלל בהסכם שלום בית?

ההסכם כולל שני חלקים עיקריים: בחלקו האחד יתייחס ההסכם למימוש רצונם של בני הזוג להמשיך לחיות בשלום בית ביניהם, ובחלקו השני יתייחס לאפשרות של גירושין במידה ולא יצליחו להגיע לשלום בית ביניהם ולשם כך יקבעו בו את תנאי ההליך. בחלק הנוגע לשלום בית יוכלו הצדדים להחליט על מגוון תנאים לשם שיקום הנישואין כגון טיפול זוגי שאליו ילכו, ערכים ועקרונות שהצדדים יתחייבו לכבד, התחייבויות לאי בגידה בבן הזוג ואף סנקציה על בן הזוג במקרה כזה, התחייבויות והסכמות בנוגע ליחסי האישות, עקרונות הנוגעות לחינוך הילדים אופן גידולם, ענייני רכוש ועוד, כל זאת בהתאם לצרכיהם ולרצונם של בני הזוג.

 

התייחסות בהסכם למקרה של גירושין

הסכם לשלום בית לרוב יתייחס גם למקרה שבו בני הזוג לא הצליחו להגיע לשלום בית ולשקם את היחסים ביניהם והם יבחרו לפנות להליך גירושין. בהסכם יכולים בני הזוג לקבוע סנקציה למקרה שבו אחד מן הצדדים עשוי להפר את חלקו בהסכם ולסרב למתן גט גירושין והוא יחויב במתן פיצויים לצד השני. כמו כן, חלק זה בהסכם עוסק בתנאי הגירושין אותם יקבעו הצדדים לגבי שלל התחומים הרלוונטיים כגון חלוקת הרכוש, ענייני משמורת הילדים, מזונות ועוד.

אישור של ההסכם בבית משפט

כל עוד בני הזוג חותמים על ההסכם בנוכחותם של עורכי הדין להסכם יהיה תוקף משטי של חוזה. על מנת שההסכם יקבל מעמד של פסק דין עליו להיות מאושר בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני. הערכאה השיפוטית תוודא שההסכם מוודא את רצונם של שני בני הזוג ושהם חתמו עליו מרצונם החופשי ושהם מבינים את התוכן שנקבע בו וההשלכות העולות ממנו. רק לאחר בדיקת פרטים אלו יאשר בית המשפט את ההסכם.

 

היתרונות בהסכם שכזה לצדדים

היתרון המרכזי בהסכם כזה הוא מתן אפשרות נוספת להסדיר את החיים המשותפים עם בן הזוג, בטרם הגעה להליך גירושין. להסכם שכזה, אשר נקבע ביסודיות תוך מעורבות של עורכי דין קיים סיכוי ממשי לשיקום והבראת הנישואין. באמצעות קביעת תנאים מסוימים והתחייבויות של שני הצדדים יכול להיעשות ניסיון כנה ואמיתי לשיקום הקשר. כמו כן, הסכם כזה מאפשר לבני הזוג לקבוע יחד ולתאם ציפיות לגביי תרחישים אפשריים ויש בו כדי להבטיח את זכויותיו של כל צד.

 

הפרת הסכם שלום בית

הנחת המוצא היא שהסכם שלום בית נעשה בכוונה הדדית של בני הזוג וברצונם החופשי על מנת לאפשר הזדמנות נוספת לשיקום הזוגיות ביניהם. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם אחד הצדדים בשלב מימוש ההסכם אינו עומד בהתחייבויות ומפר את התנאים שנקבעו. במקרה כזה, לאחר שההסכם אושר על ידי בית הדין וקיבל תוקף של פסק דין, הפרת ההתחייבויות העולות ממנו עלולה להפעיל סנקציות על אותו צד מפר. עם זאת, מאחר והסכם שלום בית נוגע בסופו של דבר למערכת יחסים זוגית, לא כל התנהגות תיחשב להפרה, אבל במקרה שבו יתנהל הליך גירושין, התנהגות חסרת תום לב של אחד מבני הזוג לאור ההסכם עשויה להשליך על היחס כלפיו מצד בית הדין בעת הגירושין.

 

עריכת ההסכם

הסכם שלום בית הוא מסמך משפטי ועל מנת שיכול לבטא בצורה ברורה וראויה את רצונות הצדדים, עליו להיות מנוסח על ידי עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום דיני המשפחה. על עורך הדין לבדוק שההסכם נטול טעויות וברור על מנת שלא יתפתחו בעיות עתידיות בנוגע לפרשנות ההסכם. לכן, חשוב שההסכם יהיה ברור ושלא ישתמע לשתי פנים כדי שיוכל להיות אפקטיבי ויעיל למימוש ההתחייבויות העולות ממנו ויחשב להסכם ראוי במקרה של גירושין.

להסכם שלום בית יתרונות רבים בשיקום והסדרה מחדש של חיי הנישואין בין בני זוג לפני פירוק הקשר הזוגי. החשיבות במעורבות עורך דין מקצועי, מנוסה ומומחה בתחום הוא עצום. לקבלת מידע נוסף וליווי משפטי מעולה בתחום צרו קשר עם עורכת הדין הלנה שמחי.

הסכם שלום בית - המדריך המלא
הסכם שלום בית – המדריך המלא

שאלות ותשובות - הסכם שלום בית – המדריך המלא

הסכם שלום בית הוא הסכם משפטי, אשר מטרתו היא להביא לשיקום חיי הזוגיות והנישואין של הזוג במקרה בו ירצו להתגרש ויהיו נתונים במשבר. ההסכם קובע מה תהיה דרך השיקום של חיי הנישואין.

הסכם שלום בית מתאים לכל זוג שחיי הנישואין שלו מצויים במשבר אך בני הזוג עדיין מעוניינים לשקם ולעבוד על הנישואין כדי לשקמם. ההסכם מתאים לכל זוג ששני הצדדים בו בטוחים שהם רוצים לשקם את הקשר.

הסכם שלום בית כולל שני חלקים וכך גם שני תרחישים – האחד, הוא ניסוח האופן בו ינסו בני הזוג לשקם את היחסים ולחיות בשלום בית. השני, הוא הוא קביעת האופן בו יתנהלו הגירושין במידה ושלום הבית לא יצליח.

הסכם שלום בית מעניק לבני הזוג עוד הזדמנות לשקם את חיי הנישואין וזה היתרון המשמעותי שלו. מעבר לכך הוא מנסח גם את דרכי הפעולה בעת גירושין וכך גם כן מספק לזוג דרכי פעולה להמשך לכל תוצאה.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, מכהנת כסגנית ועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א ומזמינים אותה מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader