כינוס נכסים בעת גירושין

בין הנכסים המשמעותיים שבידי זוג מתגרש, בולטת לא פעם דירת המגורים שלהם. דירה זו יכולה להפוך למוקד של מתח ומחלוקת במהלך הליכי גירושין. במקרים אלו, רמת הסכסוך בין בני הזוג יכולה לקבוע אם יש צורך בהליך כינוס נכסים בעת גירושין. במידה ובית המשפט יראה בכך צורך, הוא רשאי למנות כונס נכסים, שהוא גורם חיצוני נייטרלי, שיפקח על מכירת הדירה. תפקידו העיקרי של כונס הנכסים הוא להקל על מכירת דירת בני הזוג כאשר בני הזוג אינם מסוגלים לבצע זאת בעצמם ובכך לאפשר את סיומו היעיל והמהיר יותר, של הליך הגירושין.

 

מתי נדרש מינוי כונס נכסים בהליכי גירושין? 

מינוי כונס נכסים הוא אמצעי חריג שנכנס לפעולה כאשר בני הזוג המתגרשים מיצו את כל המאמצים למכור את הדירה המשותפת בהסכמה הדדית. הדבר קורה במצבים בהם הצדדים המתגרשים אינם יכולים להגיע להסכמה על היבטים שונים הקשורים למכירת הדירה. למשל, אם אחד מבני הזוג מתנגד למכירה וממשיך להתגורר בנכס, או אם מי מהם חוסם את המכירה בכל דרך אחרת. כינוס נכסים בעת גירושין מופעל גם כאשר קיימת חוסר הסכמה על זהות הקונה או מחיר הרכישה המוצע, בין היתר.

 

מה מייחד כינוס נכסים בהליך הגירושין מהליכי כינוס נכסים בכללותם? 

הליכי כינוס נכסים בעת גירושין, שונים באופן מהותי מהתפיסה המסורתית של כינוס נכסים שמתבצעת לצורך הסדר חובות. בתרחישי גירושין, המטרה היא לזרז את פירוק הקשר הזוגי על ידי טיפול יעיל בחלוקת הנכסים לרבות מכירת נכסים. כלומר, המטרה כאן אינה לסלק את חובות בעל הנכס או להסדיר הלוואות, אלא להבטיח חלוקת נכסים מהירה ושוויונית במסגרת הסדר הגירושין.

שלא כמו כינוס נכסים טיפוסי, שבו נכסים נמכרים לעתים קרובות במחירים מוזלים כדי לעמוד בהתחייבויות לפירעון חוב, העדיפות בכינוס נכסים בעת גירושין, היא למקסם את ערך המכירה. כונס הנכסים הממונה להסדרת הנושא, מתוגמל לפי אחוזים ממחיר המכירה, מה שמניע אותו להבטיח את העסקה הטובה ביותר עבור הצדדים המתגרשים.

 

כיצד כינוס נכסים בעת גירושין מתבצע?

כינוס נכסים בעת גירושין מתבצע בעזרתו של כונס נכסים. זהו גורם מקצועי שמונה על ידי בית המשפט במטרה למכור במהירות נכס משותף לבני הזוג המתגרשים, במחיר הגבוה ביותר שניתן לקבל תמורתו, בהתחשב בנסיבות הקיימות. בהליכי גירושין, בדרך כלל, עורכי הדין של הצדדים עצמם מוגדרים ככונסי נכסים משותפים. עם זאת, ישנה גם אפשרות למנות עורך דין חיצוני ככונס הנכסים. כל אחד מבני הזוג אחראי לכיסוי שכר הטרחה של כונס הנכסים הממונה, העומד בדרך כלל על כ-4% מערך הנכס הנמכר, בתוספת מע"מ.

 

כיצד נקבע מחיר הנכס המועמד למכירה בגירושין? 

ככלל, לקביעת מחיר הנכס המיועד למכירה בגירושין, ניתן לגשת בכמה דרכים:

  1. הסכמה בין בני הזוג: בתחילה יכולים בני הזוג להסכים הדדית על מחיר הנכס. כאשר הם מוציאים את הדירה לשוק הפתוח למכירה לצד שלישי, הם יכולים להגיע ביניהם להסכמה על מחיר הנכס, כאשר ההצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה תהפוך למחיר המוסכם.
  2. הערכת שמאי בהתאם לשווי השוק של הנכס: אם בני הזוג לא מצליחים להגיע להסכם לגבי מחיר המכירה של הנכס המשותף, ניתן להעסיק שמאי להערכת שווי הדירה. הערכה זו לוקחת בחשבון את שווי השוק של הנכס ואת התכונות הספציפיות שלו.
  3. זכות קדימה ראשונית: זכות הסירוב, כמתווה בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, מעניקה לבני הזוג עדיפות על פני קונים חיצוניים בעת רכישת הנכס מבן הזוג השני. כאשר אחד מבני הזוג מעוניין לרכוש את הנכס מהשני, זכותו לקנות גובר על זכותו של כל צד שלישי. משכך, אם בן הזוג המעוניין לרכוש את זכויותיו של השני, לא מסכים למחיר המכירה שמציע בן הזוג המוכר, לא ניתן למכור את הנכס לקונה חיצוני במחיר נמוך יותר, אלא רק בעלות גבוהה מהמחיר שבן הזוג המבקש לקנות את הנכס, הציע לשלם. אם בן הזוג המוכר לא מצליח להשיג קונה שמוכן לשלם מחיר כזה תוך שישה חודשים, הוא מחויב להציע פעם נוספת את הנכס לבן הזוג המעוניין לרכוש ממנו את זכויותיו בנכס.

 

האם יש אפשרות של צד אחד בגירושין להתנגד למכירת הנכס לצד ג'? 

במקרים בהם צד אחד בגירושין מתנגד למכירת הנכס לצד ג', בית המשפט רשאי לחייב את הצד הסרבן בפירוק השיתוף במקרקעין, ככל והצד השני הגיש תביעה לפירוק. זאת משום שלפי חוק המקרקעין, לכל שותף בשיתוף במקרקעין יש זכות לפרק את השיתוף בכל עת. 

עם זאת, הצד המתנגד למכירת הנכס, רשאי לבקש את דחיית המכירה. כך לדוגמה, אם הצד המתגורר בדירה עם ילדיו יטען שאין להם דיור חלופי והוא יכול לספק ראיות למאמציו להבטיח מגורים חלופיים, הוא יוכל לבקש אישור לעיכוב במכירת הדירה מבית המשפט.

גם אם אישה פתחה בתביעת שלום בית, ניתן לדחות את מכירת הדירה על ידי הגשת בקשה למדור ספציפי לבית הדין הרבני. בנסיבות מתאימות, אישה יכולה לבקש שיותר לה להמשיך לחיות עם הילדים בבית או בדירה, במטרה לכונן שלום בית עם בעלה.

 

האם כינוס נכסים בעת גירושין מחייב הערכת שווי מטעם שמאי?

לא, הליך כינוס נכסים בעת גירושין אינו כפוף משפטית להערכת שמאי. למעשה, על כונס הנכסים לא חלה כל חובה לחשוף את המחיר המשוער של השמאי. בדרך כלל, כאשר יוצאות הודעות פומביות, על מכירת נכס בעקבות כינוס נכסי מקרקעין בעת גירושין, הציבור הרחב נקרא להציע הצעות רכישה.

גם אם נכללת הערכת השמאי בהודעת המכרז, נהוג שכונס הנכסים יציין במפורש כי ההסתמכות על הערכת השמאי אינה מובטחת. כונס הנכסים גם איננו מתחייב לקבל בהכרח את ההצעה הגבוהה ביותר ושומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים לבחירתו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 

האם משתלם לפנות לכינוס נכסים בגירושין?

בסופו של דבר, במסגרת חלוקת הרכוש בגירושין, אלא אם נקבע אחרת בהסכמה הדדית, מופסק השיתוף בדירת המגורים של בני הזוג, והצדדים נאלצים למכור את זכויותיהם בנכס זה לזה או לצד ג'. היינו, מכירת דירת המגורים, יכולה להתרחש בהסכמה הדדית או במסגרת כינוס נכסים בעת גירושין. אולם במקרה של מינוי כונס נכסים לטיפול במכירה, בני הזוג יהיו אחראים לשלם לכונס, שכר טרחה בצירוף מע"מ. לכן במידת האפשר, משתלם יותר לבני הזוג, לנסות להגיע להסכמה הדדית על פירוק השיתוף בנכס ומכירתו, מבלי להגיע להליכי כינוס נכסים בגירושין. 

 

כינוס נכסים בעת גירושין – סיכום

בניווט בנוף המשפטי הסבוך של הליכי גירושין, חלוקת רכוש ומכירת נכסים משותפים, ובמיוחד דירת המגורים המשפחתית, עשויות להתגלות כתהליכים מורכבים ומאתגרים. לאור מורכבותם הרבה, פנייה לייעוץ משפטי אינה רק מומלצת, אלא חיונית ביותר. 

עורכת דין ומגשרת הלנה שמחי, כאן כדי לסייע לכם להגיע לפתרון חלק והוגן לענייני הרכוש הקשורים לגירושין שלכם – לרבות הטיפול בנושא חלוקת הזכויות בנכסי המקרקעין המשותפים בגירושין.

להכוונה וסיוע מקצועי בהבנה וניווט בהליכי כינוס נכסים בעת גירושין, פנו עוד היום לצוות המשפטי במשרד עו"ד הלנה שמחי.

כינוס נכסים בעת גירושין
כינוס נכסים בעת גירושין
שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader