ערעור על גובה מזונות זמניים

לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי
מלאו את הפרטים

מזונות זמניים הם סעד זמני שנועד לסייע לבן הזוג שהגיש תביעת מזונות אישה או מזונות ילדים בהליך הגירושין, בכיסוי צרכיו הכלכליים עד שבית המשפט יכריע בתביעתו. אם אתם סבורים שסכום המזונות הזמניים שנפסק לכם בבית המשפט אינו הוגן או איננו מוצדק, ייתכן שתוכלו לערער על ההחלטה על ידי הגשת ערעור על גובה מזונות זמניים. בשורות הבאות עו"ד הלנה שמחי תסביר כיצד הגשת ערר על גובה מזונות זמניים מתבצעת ומה חשוב לקחת בחשבון כאשר שוקלים לערער על סכום המזונות הזמניים.

 

על הנסיבות שבהן יש מקום להגשת ערעור על גובה מזונות זמניים

דמי מזונות זמניים הם כפי שניתן להסיק משמם – תשלומים המשולמים באופן זמני עד תום הליכי הגירושין וקבלת ההחלטה על גובה דמי המזונות הקבועים. העומס הרב במערכת בתי הדין לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים במדינת ישראל, הוביל לכך שלא אחת הדיון בתביעות מזונות בגירושין מתארך למשך חודשים ארוכים ולעיתים אף מעל 12 חודשים – מה שמעכב מאוד את קבלת קציבת המזונות הקבועים.

בנסיבות אלו נהוג לבקש פסיקת מזונות זמניים בתור סעד זמני או סעד ביניים, שיאפשר להורה שהילדים נמצאים תחת חזקתו בתקופה זו לכלכל אותם. מאחר והמזונות הזמניים נקבעים כסעד ביניים, מבלי שתתבצע חקירת יכולת כלכלית של ההורים ובחינה של הנושא לעומקו ביחס לצרכי הילדים בכל מקרה לגופו, קביעת גובה מזונות זמניים בבתי המשפט מתבצע לרוב על פי אומדן משוער בלבד.

גם החלוקה של זמני השהות של הילדים עם כל אחד מהוריהם, הוצאות חריגות והוצאות דינאמיות, עשויים שלא להילקח בחשבון במלואם בקביעת סכום המזונות הזמני. על רקע זה יש צורך במקרים רבים להגיש ערעור על גובה מזונות זמניים.

 

ההצדקה לתשלום דמי מזונות זמניים לאישה ו/או לילדים בהליכי גירושין

החוק בישראל מאפשר לאדם שנמצא בהליך גירושין להגיש בקשה לקביעת דמי מזונות זמניים עוד לפני שתביעת המזונות הקבועים נדונה, ולעיתים גם לפני שהחלו מפגשי הגישור שהחוק מחייב את בני הזוג להגיע אליהם (פגישות מהו"ת) או במהלכן, ככל שסכום המזונות טרם נקבע במסגרתן.

ההצדקה לתשלום דמי המזונות הזמניים היא בעיקרה למנוע תרחיש אפשרי שבו ילדיהם הקטינים של בני זוג שהחליטו להתגרש, נותרים בלי דמי מזונות, מה שעלול להוביל לפגיעה ברווחתם הבסיסית.

 

השיקולים הנלקחים בחשבון על ידי בית המשפט בקביעת גובה מזונות זמניים

בקביעת גובה מזונות זמניים, בית המשפט שואף לאזן בין האינטרסים של הצד שתובע את קבלת המזונות הזמניים לבין אלו של הצד הנתבע. חשוב לדעת שאף על פי שמדובר אמנם על דמי מזונות זמניים, שופט בית המשפט מחויב בהצגת נימוקים לגובה המזונות הזמניים שהוא קוצב, על מנת שהצדדים ידעו אילו שיקולים הובאו בחשבון על ידי בית המשפט בקביעת היקף הסעד הזמני וכדי שמי מהצדדים יוכל להגיש ערעור על גובה מזונות זמניים שנקבע בערכאה זו, על פי הצורך.

 

ערעור על גובה מזונות זמניים – איך זה מתבצע?

על מנת להגיש ערעור על גובה מזונות זמניים יש צורך להגיש בקשה לבית המשפט שנתן את הצו המקורי. בבקשת הערעור, על המערער להסביר מדוע הוא סבור כי קציבת דמי המזונות הזמניים שניתנה במקור, איננה הוגנת ולספק כל ראיה או תיעוד רלוונטי שיוכלו לתמוך בטענותיו אלו. הדבר עשוי להיות כרוך בהצגת ראיות וטיעונים הקשורים לנסיבות הכלכליות של העורר/ת ולגורמים שבית המשפט לוקח בחשבון בעת ​​קביעת המזונות.

חשוב לציין כי בית המשפט ידון בערעור רק אם הצד המערער יוכל להראות כי חל שינוי משמעותי בנסיבותיו מאז מתן הצו המקורי, או אם נפלה טעות בחישוב המקורי של תשלומי המזונות הזמניים. עוד יצויין כי רף הביקורת בערעור על צווי מזונות זמניים גבוה בדרך כלל מאשר בערעור על צווי מזונות סופיים. המשמעות היא שייתכן ויהיה קשה יותר להצליח בערעור על צו מזונות זמני מאשר לערער על צו מזונות סופי.

אם אתם שוקלים לערער על גובה המזונות הזמניים שנקבעו עבורכם בבית המשפט, מומלץ לדבר עם עורך דין לענייני משפחה ולבחון מראש את סיכוייו של הערעור להתקבל. לעורך דין מנוסה לענייני משפחה ותביעות גירושין, ישנם הכלים לעזור לכם להבין את הזכויות והאפשרויות שלכם, ויכולת לסייע לכם בהכנת בקשת הערר שלכם ובהצגת טענותיכם בפני בית המשפט.

 

האם משתלם בכלל לערער על גובה דמי מזונות זמניים?

למרות שגובה מזונות זמניים, לא אמור להשפיע על גובה דמי המזונות הקבועים שישולמו בגין הילדים בתום הגירושין, למזונות הזמניים חשיבות רבה כשלעצמם לכלכלת המשפחה. לכן בהחלט כדאי לשקול לחיוב הגשת ערעור על סכום מזונות זמניים בנסיבות שבהן נקבעו דמי מזונות נמוכים מכדי לתת מענה לצרכים הבסיסיים של ילדיכם. עם זאת, לא בכל תרחיש סביר כי הערעור יתקבל.

לצורך העניין, אף על פי שמטרת המזונות הזמניים היא לאפשר לילדים ולהורה המגדל אותם לשמר את רמת החיים הקיימת שלהם גם בזמן הליכי הגירושין, הפסיקה בבתי המשפט בישראל קובעת, כי קציבת המזונות הזמניים לא נועדה לכיסוי צרכים הנחשבים כמותרות. מנגד, בצד הנתבע – לעיתים מתעורר הרצון לערער על גובה מזונות זמניים שנתפס כסכום גבוה מדי שאינו מוצדק.

אולם חשוב לזכור כי גובה המזונות הקבועים שבית המשפט יפסוק לאחר בירור מעמיק יותר בתביעת המזונות הרגילה, בהחלט יכול להיות שונה מגובה המזונות שנקבעו בתור סעד זמני, וכי גובה המזונות הזמניים איננו הסכום הקובע. לכן לא בכל תרחיש משתלם לנתבע לערער על ההחלטה, שהיא זמנית בלבד ורלוונטית לתקופה קצובה במהותה.

 

ערעור על גובה מזונות זמניים בדיעבד – לאחר קביעת סכום המזונות הקבועים

בהמשך לאמור לעיל כדאי לדעת שגם אם גובה המזונות הקבועים שבית המשפט פוסק בתום תביעת המזונות המלאה, יוצא נמוך מגובה המזונות הזמניים, לא בכל מקרה בית המשפט יחייב את התובע/ת להשיב את ההפרש לנתבע/ת. משום שבמרבית המקרים בתי המשפט מניחים כי הסכומים שנקבעו ושולמו כסעד זמני כבר שימשו לכלכלת הילדים.

לעומת זאת, כאשר גובה המזונות הקבועים שנקבעו עולה על גובה המזונות הזמניים, בית המשפט בדרך כלל יחייב את הנתבע להשלים את ההפרשים שנוצרו ממועד הגשת תביעת המזונות עד למועד מתן פסק הדין, וזאת בתשלום בודד או בפריסה לתשלומים, בכפוף לשיעור החוב.

 

מה חשוב לקחת בחשבון לפני שמגישים ערעור על גובה מזונות זמניים?

בראי החוק בישראל, תשלומי המזונות הזמניים נחשבים כדמי מזונות במלוא מובן המילה. משמעות הדבר היא כי אי תשלום המזונות שנקבעו, יכול להוות בסיס לפתיחה בהליכים משפטיים ונקיטת הליכי גבייה כנגד החייב, כמו פתיחת תיק בהוצאה לפועל.

הליכי גבייה כאלו, מטבע הדברים יכולים להביא להטלת מגוון רחב של סנקציות כלכליות חמורות כנגד החייב, ובכלל זה – עיקולי משכורת, תפיסת נכסים, סנקציות על חשבון הבנק ופעולות גבייה ואכיפה נוספות. יתר על כן, חשוב לדעת כי חוב של דמי מזונות זמניים, עשוי להיגבות גם באמצעות המוסד לביטוח לאומי, ממש כמו חוב של תשלומי מזונות קבועים.

מאחר והגשת ערעור על גובה מזונות זמניים אינה פוטרת את המערער מחבותו לתשלום המזונות, עד שבית המשפט נותן את החלטתו לבקשת הערעור, חשוב שלא להתנער מחובה זו כדי לא להגיע למצב של השלכות משפטיות וכלכליות כבדות משקל שלא לצורך.

 

באילו נסיבות ערעור על גובה מזונות זמניים עשוי להיות מאתגר יותר?

כאשר בית המשפט מתרשם כי לשני הצדדים בגירושין הכנסות גבוהות ושאי תשלום דמי המזונות הזמניים לא יוביל לפגיעה ברווחת ילדיהם, ייתכן כי מזונות זמניים לא יקבעו בכלל או שבית המשפט יקצוב מזונות זמניים בסכום נמוך מהצפוי. בנסיבות כאלו הערעור על גובה המזונות הזמניים עשוי שלא להתקבל. לכן כדאי להיוועץ בעו"ד מזונות מראש.

 

ערעור על גובה מזונות זמניים – סיכום

לא אחת מתעורר הצורך בהגשת ערר על גובה מזונות זמניים שנפסקו בסכומים שאינם מספקים את המבקש, או לחילופין – בסכומים שהמשלם חש כי הם גבוהים באופן בלתי מוצדק. על מנת לשפר את הסיכויים לכך שבקשת הערעור שלכם תתקבל, יש צורך בסיוע משפטי מקצועי של עורך דין מנוסה לענייני גירושין.

במשרד עו"ד הלנה שמחי, תוכלו לקבל ייעוץ, הכוונה וליווי משפטי ברמה הגבוהה ביותר מעו"ד מנוסה לדיני משפחה, תביעות גירושין וקציבת מזונות זמניים ודמי מזונות קבועים. משרד עורך דין הלנה שמחי כאן למענכם בכל שאלה, סוגיה או מחלוקת משפטית בהקשרים משפחתיים – פנו אלינו כעת לפרטים נוספים.

ערעור על גובה מזונות זמניים
ערעור על גובה מזונות זמניים
שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader