פירוק שיתוף בגירושין

פירוק שיתוף בגירושין הוא אחד הנושאים המורכבים ביותר בהליכי גירושי בני זוג. במאמר זה נסקור את המשמעות וההשלכות של פירוק שיתוף בין בני זוג, כיצד התהליך מתבצע בהקשר לנכסים שונים כמו דירת מגורים משותפת, האם ניתן לעכב את הפירוק ומה השיקולים העיקריים שעל בית המשפט לשקול בקבלת החלטות בנושא זה.

 

מה פשר המושג "פירוק שיתוף בגירושין"?

התהליך של פיצול השיתוף בנכסים שנצברו בין בני זוג נשואים במקרה של גירושין, מכונה "פירוק שיתוף בגירושין". זהו תהליך שבו למעשה מנותקת הבעלות המשותפת על הנכסים שנצברו במהלך הנישואין. מכיוון שמדובר בתהליך מורכב ובעל משקל רב, חשוב ביותר להיוועץ בעורך דין גירושין מקצועי שידאג להגן על זכויותיכם והאינטרסים שלכם.

 

למה נועד פירוק שיתוף בגירושין?

תהליך פירוק השיתוף בנכסים בין בני זוג העומדים בפני גירושין, מתבצע על מנת לחלק ביניהם את הנכסים המשותפים שנצברו במהלך הנישואין, בהתאם להוראות החוק. פירוק השיתוף יכול להתייחס למגוון רחב של נכסים, כאשר הנפוצים שבהם הם נכסי נדל"ן.

 

באיזה אופן מתבצע פירוק שיתוף בגירושין?

התהליך כולל הגשת תביעה לבית המשפט לצורך פירוק השיתוף הקיים בנכס. לאחר מכן, ניתן למכור את הנכס ולחלק את התמורה בין בני הזוג, או שאחד מהם ירכוש את חלקו של השני בנכס. כך או כך, חשוב להיוועץ עם עורך דין מקצועי המתמחה בתחום זה, על מנת להבטיח שזכויות הצדדים יישמרו. 

 

מה התוצאה של פירוק השיתוף בין בני הזוג המתגרשים?

פירוק השיתוף בנכסים בין בני זוג העומדים בפני גירושין, מסמל את סיום השותפות הכלכלית ביניהם ואת חלוקת הרכוש שנצבר במהלך הנישואין. התהליך כולל חלוקה של מגוון רחב של נכסים לרבות דירות, עסקים, חשבונות בנק, קרנות פנסיה, זכויות יוצרים ועוד.

הדבר יכול לבוא לידי ביטוי במכירת נכסים משותפים וחלוקת הכסף, או בכך שאחד מבני הזוג ירכוש את חלקו של השני בנכס. בכל מקרה, חשוב להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום זה על מנת להבין לעומק את המשמעויות וההשלכות של תהליך פירוק השיתוף על הזכויות והנכסים של כל אחד מבני הזוג.

 

מהן הנסיבות שבהן נהוג להגיש תביעה לפירוק שותפות בדירת המגורים בגירושין?

תביעה לפירוק שיתוף בדירת המגורים המשותפת של בני זוג נשואים, בדרך כלל מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה או לבית דין רבני, כאשר בני הזוג אינם מצליחים להגיע להסכמה בנוגע למכירת הדירה במסגרת הליכי הגירושין.

במקרים הללו, בית המשפט מוסמך לקבוע באיזה אופן יתבצע פירוק השיתוף בנכס המקרקעין שבו התגוררו בני הזוג וכיצד הזכויות בנכס או תמורת המכירה, תתבצע הלכה למעשה כתלות בנסיבות המקרה. כך למשל, בית המשפט רשאי להורות לבני הזוג למכור את הנכס ולהחזיק חלק מכספי תמורת מכירת הדירה בנאמנות עבור ילדיהם הקטינים. כמו כן, בית המשפט יכול לעכב את הליך מכירת הדירה על מנת להבטיח שצרכיהם וטובתם של הילדים יילקחו בחשבון במהלך פירוק השיתוף בנכס.

 

כך מתבצע פירוק השיתוף בדירת המגורים המשותפת בגירושין

פירוק השיתוף בדירת המגורים המשותפת הוא אחד הנושאים המהותיים והמורכבים ביותר בהליכי גירושין, שכן מדובר בנכס המשמעותי והיקר ביותר שבבעלות בני הזוג.

ככלל, התהליך כולל הגשת תביעה לבית המשפט לצורך פירוק השיתוף הקיים בדירה, קביעת שווי הנכס על ידי שמאי מקרקעין, והעברת הבעלות על הנכס באמצעות מכירת הדירה.

במסגרת זו, בית המשפט יכול למנות כונס נכסים לטפל במימוש וחלוקת התמורה בין הצדדים. כמו כן, לכל אחד מבני הזוג הזכות לרכוש את חלקו של השני בדירה לפני מכירתה בשוק החופשי.

 

האם יש דרך חוקית לדחות את פירוק השיתוף בדירת המגורים המשותפת בגירושין?

החוק בישראל כולל הוראות הנועדות להגן על טובת הילדים במקרים של פירוק שיתוף בדירת מגורים משותפת של הורים בהליכי גירושין. בהתאם לכך, במהלך הליכי גירושין, במקרים מסוימים ניתן לעכב את פירוק השיתוף בדירה המשותפת שבה מתגוררים גם ילדים קטינים של בני הזוג.

סעיף 40 א' לחוק המקרקעין וסעיף 6 א' לחוק יחסי ממון בין בני זוג, שניהם קובעים כי בית המשפט שדן בתביעה לפירוק שיתוף בדירה שבה גרים ילדים קטינים, רשאי לדחות את מכירת דירת המגורים המשותפת, עד אשר יימצא הסדר מגורים חלופי מתאים עבור הילדים הקטינים ועבור ההורה המשמורן. הדבר נעשה על מנת להגן על טובת הילדים בתהליך הגירושין המורכב ולהבטיח את טובתם ורווחתם של הילדים בתקופה הסוערת של הגירושין.

בנוסף, סעיף 6 קובע כי בית המשפט מחויב להתחשב במצבם הכלכלי של בני הזוג ושל הילדים בקבלת החלטות לגבי אופן חלוקת הנכסים.

יתר על כן, ישנן נסיבות נוספות שבהן ניתן לעכב על פי חוק, את ביצוע פירוק השיתוף בדירה משותפת של בני זוג הנמצאים בהליכי גירושין. כך לדוגמה, כאשר אישה מגישה תביעת "שלום בית" לבית הדין הרבני במטרה לקבל צו המאפשר לה להמשיך ולגור בדירה עם בן הזוג, ניתן לעכב את פירוק השיתוף במקרקעין.

 

עיכוב פירוק שיתוף בגירושין לצורך רכישת הדירה מידי בן הזוג

ישנן נסיבות בהן ניתן לעכב את פירוק השיתוף בדירת המגורים המשותפת של בני זוג בהליכי גירושין לטובת הסדרת רכישת הזכויות בנכס מבן או בת הזוג.

דוגמה לכך היא מצב בו אחד מבני הזוג מעוניין לרכוש את חלקו של בן הזוג השני בדירה, באמצעות הזכויות והנכסים להם יהיה זכאי במסגרת חלוקת הרכוש שתבוצע בגירושין. במקרים כאלה, בתי המשפט נוטים לאפשר עיכוב זמני של פירוק השיתוף, עד אשר יתברר האם רכישה כזו אפשרית.

כלומר, לכל אחד מבני הזוג הזכות לבקש לעכב זמנית את פירוק השיתוף, כדי לבדוק האם במסגרת חלוקת הרכוש בגירושין הוא יכול לרכוש את חלקו של בן הזוג השני בדירה.

בהקשר זה, יש לציין כי על פי חוק מיסוי מקרקעין, העברת הזכויות בדירה בין בני הזוג כחלק מהליכי הגירושין ופירוק השיתוף, אינה נחשבת לעסקת מקרקעין ולכן פטורה מתשלום מס.

 

באילו מקרים בית המשפט ימנה כונס נכסים להסדרת פירוק השיתוף בדירה?

כאשר בני זוג נמצאים בהליכי גירושין ומבקשים לפרק את השיתוף בנכס מקרקעין משותף כגון דירה, בית המשפט לעיתים ימנה כונס נכסים שיהיה אחראי על מימוש הנכס.

תפקידו של כונס הנכסים יהיה לפעול למכירת הנכס במחיר המיטבי, ולאחר מכן לחלק את התמורה שהתקבלה בין בני הזוג בהתאם להחלטת בית המשפט. לרוב בתי המשפט ימנו את עורכי הדין שמייצגים את הצדדים ככונסי נכסים משותפים, על מנת לשמור על אינטרס הצדדים תוך כדי תהליך מימוש וחלוקת הנכס.

 

לסיכום

פירוק שיתוף בגירושין הוא תהליך מורכב הדורש ידע משפטי רב וניסיון בתחום דיני המשפחה.
הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר בחלוקת נכסים יקרי ערך כגון דירת מגורים משותפת או עסק משפחתי.

עו"ד הלנה שמחי מתמחה בדיני משפחה והליכי גישור גירושין, ומובילה במקרים רבים להסכמות בין בני הזוג המתגרשים ללא צורך בהתדיינות משפטית – דבר החוסך בזמן, בכסף ובמתיחות. לעו"ד שמחי ניסיון רב בתחום והמלצות חיוביות רבות מלקוחותיה.

תאמו פגישת ייעוץ במשרדנו עוד היום ואפשרו לנו לחסוך גם עבורכם טרחה ועלויות מיותרות בתהליך פירוק השיתוף בגירושין.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, מכהנת כסגנית ועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א ומזמינים אותה מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader