תביעה להפחתת מזונות

להאזנה:

 

דמי מזונות הם תמיכה כספית שאחד מבני הזוג מספק לבן הזוג השני וילדיו בעקבות הגירושין ולעיתים אף במהלכם. אם ברצונכם להפחית את סכום המזונות שאתם נדרשים לשלם, תצטרכו לפנות לבית המשפט ולהציג טיעונים המצדיקים זאת. בשורות הבאות עו"ד הלנה שמחי – עורכת דין ותיקה לענייני משפחה, תסביר על הגשת תביעה להפחתת מזונות אישה, הפחתת מזונות ילדים והפחתת מזונות זמניים ותנאי הסף לאישורה.

 

הדרך להגשת תביעה להפחתת מזונות

אם ברצונכם להפחית את סכום המזונות שאתם משלמים בעקבות גירושיכם, תצטרכו להגיש לשם כך תביעה להפחתת מזונות לבית המשפט. כדי שתביעתכם תאושר, יהיה עליכם לספק ראיות לכך שנסיבותיכם הכלכליות השתנו מאז מתן צו המזונות המקורי. למשל, אם חוויתם ירידה ניכרת בהכנסותיכם, עלייה דרמטית בהוצאותיכם או שינוי לרעה במצבכם התעסוקתי, הדבר עשוי להתקבל כעילה לאישור הפחתת תשלומי המזונות שנקבעו לכם במקור.

 

לאיזו ערכאה משפטית יש להגיש את התביעה להפחתת מזונות?

תביעות להפחתת מזונות תוגשנה לבית המשפט שהוציא את פסק המזונות המקורי. בית המשפט ישקול את הראיות והטיעונים שהוצגו על ידי שני הצדדים ויחליט אם אכן ישנו מקום לשינוי גובה המזונות. בכל מקרה, חשוב לדעת שחובת ההוכחה בהגשת תביעה להפחתת מזונות מונחת על כתפיי התובע.

היינו, על מנת להשיג הפחתה במזונות, בן הזוג המשלם יצטרך להוכיח שינוי בנסיבות חייו ו/או בנסיבות החיים של הצד השני שלו משולמים המזונות, אשר מצדיק את אישור הבקשה להפחתה בסכום המזונות המשולם.

 

הגשת תביעה להפחתת מזונות אישה – באילו תנאים הדבר עשוי להתאפשר?

החוק במדינת ישראל מאפשר לבתי המשפט לפסוק דמי מזונות אישה, שהם תשלומי מזונות שבעל משלם לאשתו במהלך תקופת הליכי הגירושין שלהם, על מנת לתמוך בה כלכלית במהלך הליכי הגירושין. גובה דמי מזונות לאישה נקבע על פי צרכיה של בת הזוג הנתמכת ויכולת התשלום של בן הזוג שממנו היא מתגרשת.

אם בן הזוג המשלם מזונות לאשתו, מעוניין לבקש מבית המשפט הפחתה בסכום המזונות המשולם, יהיה עליו להוכיח כי אירע שינוי נסיבות המצדיק הפחתה בסכום המזונות. כשינוי נסיבות עשויים להיחשב ירידה בהכנסות השוטפות, שינויים במצב הבריאותי שמייצרים גידול בהוצאות של בן הזוג המשלם את דמי המזונות לאשתו, שינוי בצרכים הכלכליים של בת הזוג המקבלת מזונות אישה ועוד.

 

באילו נסיבות תביעת הפחתת מזונות עשויה להתקבל?

קיימות כאמור נסיבות שבהן עשויה להתקבל תביעה להפחתת מזונות, ובהן:

  • שינוי בנסיבות הכלכליות של בן הזוג המשלם: אם בן הזוג המשלם חווה ירידה משמעותית בהכנסה או גידול בהוצאות, ייתכן שהוא יוכל לבקש הפחתה במזונות. למשל, במקרה של פרישה לגמלאות, אובדן כושר עבודה או פיטורין של בן הזוג המשלם.
  • שינוי בנסיבות הכלכליות של בן הזוג המקבל: אם גדלו הכנסותיו של בן הזוג המקבל או קטנו הוצאותיו.
  • שינויים בחלוף הזמן: אם חלף זמן לא מבוטל מאז מתן צו המזונות במקור, ייתכן שבן הזוג המשלם יוכל לבקש לדון מחדש בהחלטה לטובת הפחתה במזונות.
  • חיים משותפים או נישואים מחודשים של בן הזוג המקבל: אם בן הזוג המקבל מתחיל לחיות עם אדם אחר או נישא בשנית, לא ניתן לראותו עוד כבעל/ת תלות כלכלית בבן הזוג המשלם, וייתכן שיתאפשר שינוי בגובה המזונות.

 

חשוב לציין כי כל בקשה להפחתת מזונות צריכה להיעשות באמצעות הגשת תביעה מסודרת בנושא להכרעת בית המשפט. בית המשפט ישקול את הנסיבות הספציפיות של המקרה אל מול כלל הגורמים הרלוונטיים, בבואו להחליט אם קיים צידוק להפחתה בשיעור המזונות, ויקבל החלטה על סמך החוקים וההפסיקה הרלוונטיים.

 

מתי ניתן להגיש תביעה להפחתת מזונות ילדים?

בדומה לבקשת הפחתה בדמי מזונות לאישה, ניתן להגיש תביעה להפחתה במזונות ילדים, ככל שחל שינוי משמעותי בנסיבות של המשלם, של הילדים המשותפים או של אמם של הילדים, המצדיק שינוי בסכום המזונות המשולם. זה יכול לכלול שינוי בצרכים הכלכליים של הילדים, שינוי במצבו הכלכלי של ההורה המשלם מזונות או שינוי בהסכם המשמורת או בהסדרי הראייה שנקבעו בין ההורים.

כדי לבקש הפחתה במזונות ילדים, ההורה המשלם מזונות יצטרך להגיש בקשה לבית המשפט ולספק ראיות לשינוי בנסיבות. בית המשפט ישקול את טובת הילד בבואו להחליט אם לשנות את גובה המזונות. חשוב לציין שתשלומי מזונות ילדים נועדו להבטיח שלילד תהיה נגישות לרמת חיים דומה לזו שהייתה לו אילו הוריו לא היו מתגרשים, ובית המשפט לוקח זאת בחשבון בבואו להחליט האם להפחית מסכום המזונות המקורי.

 

הגשת תביעה להפחתת מזונות זמניים

מזונות זמניים הם סעד זמני שנועד לסייע לבן הזוג שהגיש תביעת מזונות אישה או מזונות ילדים בהליך הגירושין, בכיסוי צרכיו הכלכליים עד שבית המשפט יכריע בתביעתו. למרבה הצער, משום שדמי המזונות הזמניים נקבעים בתור סעד ביניים, הדבר נעשה מבלי שחקירת יכולת כלכלית של הצדדים תתבצע תוך בחינה של הנושא לעומק ביחס לצרכי הילדים בכל מקרה לגופו.

כפועל יוצא – קביעת גובה המזונות הזמניים בבתי המשפט בישראל, מבוצעת לרוב על פי הערכה משוערת בלבד. גם חלוקת זמני השהות של כל הורה עם ילדיו בתקופת הגירושין, אומדן ההוצאות החריגות על הילדים וההוצאות המשתנות, עשויים שלא להיות מובטים בחשבון במלואם בעת שנקבע גובה דמי המזונות הזמניים בבית המשפט.

בנסיבות כאלו, ככל שאתם סבורים כי סכום דמי המזונות הזמניים שנקבע בבית המשפט שעליכם לשלם לבני זוגכם ולילדיכם, איננו הוגן או שאינו מוצדק, ייתכן כי תוכלו להגיש תביעה להפחתת מזונות זמניים באמצעות עורך דין טוב לענייני גירושין ודיני משפחה. 

כדי להגיש תביעה להפחתת סכום המזונות הזמניים, יש לפנות אל בית המשפט שהוציא את הצו במקור. המבקש יידרש להסביר מדוע הוא מאמין שקציבת סכום המזונות הזמניים שנקבעה במקור, אינה הוגנת כלפיו ולספק ראיות התומכות בטענותיו הנ"ל, לרבות אסמכתאות הנוגעות לנסיבותיו הכלכליות והגורמים שנלקחו בחשבון בידי בית המשפט במעמד קציבת דמי המזונות כסעד זמני.

למותר לציין כי סיכוייה של תביעה להפחתת מזונות זמניים להתקבל אינם גבוהים במיוחד, אלא אם המבקש מסוגל להוכיח לשופט שחל שינוי דרמטי בנסיבותיו הכלכליות, האישיות ו/או המשפחתיות המצדיק זאת, שנפלה טעות משמעותית בחישוב דמי המזונות הזמניים במקור ו/או שנתון מהותי לא הובא בחשבון במסגרת קביעתם מה שעלול לגרום לעיוות דין.

 

הגשת תביעה להפחתת מזונות במקרה של משמורת משותפת

במדינת ישראל, נושא המשמורת על הילדים ותשלומי המזונות מוסדרים בבתי המשפט לפי טובת הילד. כאשר הורים שמתגרשים לא מצליחים להסכים ביניהם על עניין המשמורת, בית המשפט קובע על פי טובת הילד מי יהיה ההורה המשמורן. במצב כזה, יש צורך גם בקציבת דמי מזונות ילדים שישולמו לאותו הורה על ידי ההורה השני, כסיוע בכיסוי ההוצאות הכרוכות בגידול הילדים השוטף.

אולם אלו אינם פני הדברים במקרה של הסכמי משמורת משותפת, שבהם שני ההורים אחראים לתמוך כלכלית בילדיהם המשותפים ולחלוק באופן שוויוני בגידולם. אמנם עד לפני שנים ספורות, לא ניתן היה לבטל כליל את תשלומי המזונות בגין הילדים וגם הפחתת מזונות ילדים הוגבלה עד שיעור של 25% בלבד.

אולם כיום, בעקבות פסיקה תקדימית בנושא, ניתן להפחית או לבטל את תשלומי מזונות הילדים באישור בית המשפט, אם ההורים חולקים ביניהם בנטל של גידול ילדיהם באופן שוויוני ורמות השכר שלהם דומות.

 

הדרך הנכונה להגשת תביעה להפחתת מזונות – סיכום

הצורך בהגשת תביעה להפחתת מזונות מתעורר לרוב בעקבות שינוי נסיבות משמעותי בצד המשלם, או בצד המקבל. אם ברצונכם למקסם את הסיכויים להצלחת תביעתכם, תידרשו לסיוע משפטי מטעם עו"ד מוביל מתחום דיני המשפחה.

עורכת דין הלנה שמחי, מספקת ללקוחותיה שירותי ייעוץ, ייצוג וליווי משפטי איכותי בתביעות מזונות מזה שנים רבות, ותשמח לעמוד גם לרשותכם בכל עניין הנוגע למיצוי זכויותיכם בגירושין. זקוקים למידע ספציפי יותר לגבי הפחתת מזונות בגירושין? משרד עו"ד הלנה שמחי כאן לשירותכם – פנו אלינו לפרטים!

תביעה להפחתת מזונות
תביעה להפחתת מזונות
שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, מכהנת כסגנית ועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א ומזמינים אותה מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader