תביעת כתובה

לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי
מלאו את הפרטים

בהתאם לדין העברי, כתובה הינה מסמך משפטי אשר נחתם על ידי הבעל טרם הכניסה לחופה. בכתובה מפורטות ההתחייבויות של הבעל לאשתו ויש בה סכום נקוב אותו הבעל מתחייב לתת לאשתו במקרה של גירושין. תביעת כתובה היא דרישת התשלום באמצעות בית דין רבני.

 

מהי כתובה?

לכאורה נראה כי הכתובה והסכום הנקוב עליה הם בעלי משמעות טקסית בלבד. אך לא כך הוא הדבר, הכתובה כאמור היא מסמך משפטי בו הבעל נוטל התחייבויות כלפי אשתו בעת הנישואין.

המשמעות היא שבמקרה שבו הבעל יתרגש מאשתו באמצעות גט הוא ישלם לה את הסכום אליו הוא התחייב בכתובה. מעמד החתימה על הכתובה מתבצע טרם הכניסה לחופה בנוכחות של שני עדים, לאחר מכן מקריאים את הכתובה או חלקים ממנה בחופה ומוסרים אותה לאישה. 

 

התכלית של הכתובה

לכתובה שתי מטרות מרכזיות:

  1. הראשונה היא להבטיח שבאמצעות הכתובה והסכום הנקוב בה תיעשה שקילה בכובד ראש פנייה להליך גירושין, כדי למנוע מצבים בהם בגלל חילוקי דעות או מריבות זמניות בעל יתגרש מאשתו.
  2. השנייה היא דאגה לביטחון הכלכלי של האישה, גם לאחר נישואיה. בשל כך גם אישה שהתאלמנה מבעלה תהיה זכאית לסכום הכתובה. בנוסף, חשוב לדעת שלא ניתן להתנות על הכתובה והכלה אינה יכולה לוותר עליה.

 

סכום הכתובה בתביעת כתובה

רבים נדהמים לשמוע כי סכום הכתובה יכול לתפוס גם בימינו ולהיות קביל בבית המשפט, מעצם העובדה שלכתובה יש כוח משפטי. בזמן הנישואין, כאשר מבטיח הבעל לאשתו הטריה כי הוא יפצה אותה בסכום מסוים בזמן הגירושין הוא למעשה חותם על מסמך משפטי, אשר לו הוא יהיה מחויב לאורך שנות נישואיהם. לא תמיד ערים הגברים לכך שהם קבעו סכום כתובה גבוה מדי ליכולותיהם הצנועות, עובדה אשר עלולה לשחק לרעתם בזמן גירושין. 

 

היכן בדיוק מצוין סכום הכתובה?

הכתובה עצמה כוללת מספר חלקים, אשר העיקרי ביניהם מציין את סכום הכסף אותו מתחייב הגבר לתת לאישה במקרה של גירושין, כדי שלא תצא מביתו ללא כלום. בחלק התוספת, יכול הבעל להוסיף כל סכום שיחפוץ על הסכום המינימלי אשר נקבע בתחילתה, ובחלק הסופי, מפורטת הנדוניה אותה מקבל הבעל ממשפחתה של אישתו (כפי שנעשה בעבר), כך שבמקרה של גירושין עליו להחזיר לאישה את כל הנדוניה שקיבל. 

 

מתי אפשר לדרוש כתובה?

בעת גירושין, צריכים בני הזוג לפתוח את תיק הגירושין ולבצע את טקס הגט בבית הדין הרבני. תביעת כתובה לאחר גירושין עשויה להידרש על ידי אחד מבני הזוג. תביעה זו הינה תביעה משפטית לכל דבר ועניין, למרות שרק בית הדין הרבני יכול להחליט בה. 

במהלך הדיון על הדרישה לכתובה, יהיו ניסיונות מצד הגבר בדרך כלל לטעון כי האישה אינה זכאית לסכום הכתובה. אישה לא תהיה זכאית לקבל את כתובתה במקרים בהם היא זנתה תחת בעלה (קרי בגדה בו), ניסתה לגרום לבעלה לעבור על המצוות, לרבות התנהגות חסרת כבוד לבעלה ובעוד מקרים וסיטואציות בהם יוכיח הבעל כי האישה אכן הפרה את החוזה החתום ביניהם. 

 

שינויים בסכום הכתובה

הכתובה נחתמת לפני טקס הנישואין, בנוכחות שני עדים, ולכן היא מהווה מסמך משפטי. עם זאת, מכיוון שרבים מהגברים יודעים כי יקראו את תקציר הכתובה בזמן טקס החופה, הם נוקבים בסכומים גבוהים מאוד, אשר בדרך כלל יהיו מעל יכולותיהם הכלכליות. בחברות ועדות מסוימות אף יש הכרח לנקוב בסכומים אלה כדי להוכיח כבוד הן לאישה והן למשפחתה. 

אולם ביום הגירושין ובמהלך הדיונים, כאשר מתגלים מקרים חריגים בהם סכום הכתובה אינו פרופורציונלי למציאות (מעבר לכך שהסכום נושא ריבית והצמדה כאשר הגירושין מתרחשים לאחר שנים מיום הנישואין)  יהיה ניתן להפחית את הסכום. כך גם ייעשה כאשר הסכום הינו נמוך באופן משמעותי מיכולותיו הכלכליות של הבעל ואינו מתאים יותר למציאות המתקיימת.

 

באילו מקרים כן כדאי להגיש תביעת כתובה לאחר גירושין?

ישנם מקרים בהם עורך דין גירושין ימליץ לאישה להגיש תביעת כתובה, במיוחד כאשר יש סיכוי סביר שהיא תקבל את מלוא סכום הפיצויים, למשל כאשר הבעל עזב אותה לטובת אישה אחרת, או ביזבז את כספם על הימורים ובעוד מקרים מסוימים. עם זאת, יש לזכור כי תביעת כתובה הינה נדירה יחסית, ובמרבית הפעמים לא יומלץ לאישה לתבוע את סכום הכתובה, או להגיש סוג זה של תביעה.

למאמר המלא בנוגע לתביעת כתובה לאחר גירושין לחצו כאן >>>

 

מתי כדאי להתייעץ עם עורך דין גירושין לגבי הכתובה?

כדי להבין באופן אישי איך ומתי כדאי להגיש את תביעת הגירושין ובאיזו צורה, יש הכרח להתייעץ עם עורך דין גירושין, אשר מומחה בתחום זה. כדאי לפנות לייעוץ עוד לפני תחילת הליך הגירושין, כדי להבין את האפשרויות העומדות מולכם, את הסכומים הפוטנציאליים אותם תדרשו לשלם במהלך ההליך כולו ולאחריו ואת זכויותיכם וחובותיכם. אין לזלזל בענייני הכתובה, גם אם היא נדמית ארכאית ומיושנת, מכיוון שעלולות להיות לה משמעויות כלכליות נרחבות על עתידכם אם יוחלט לתבוע על פיה. 

 

מה כוללת הכתובה?

לכתובה מספר חלקים

עיקר הכתובה

זהו הסכום הנקוב אותו מתחייב הבעל לשלם לאשתו עם קץ הנישואין, הן בשל גירושין והן בשל פטירתו. הסכום המינימאלי נקבע בגמרא ועומד על כמאתיים זוזים (מטבע בתקופה זו), גם אם הבעל רושם על הכתובה סכום הנמוך מזה, הוא יחויב בתשלום של הסכום המינימאלי. 

תוספת כתובה

ניתן לכתוב בכתובה סכום העולה על המינימום, אך אין אפשרות לכפות זאת על הבעל. הדין של תוספת כתובה זהה לעיקר הכתובה, כך שבעת גירושין הוא יחויב לסכום זה. אין תשובה ברורה לגביי הצמדת הסכום למדד, ככל ויתקיים דיון בכתובה בבית משפט לענייני משפחה הוא יוצמד על מנת שתהיה לו משמעות. ככל ויתקיים דיון בבית דין רבני, לא בהכרח שתיעשה הצמדה של הסכום למדד והדבר נתון לשיקול דעתו של הדיינים בהרכב. 

כתובה ריאלית

לעיתים הסכום אליו מתחייבים בעלים בעת החתונה אינו ריאלי ואחראי, וכך למעשה בבוא העת הבעל אינו מסוגל לעמוד בסכום זה. לכן, עומדת לבית הדין במעמד בירור הכתובה האפשרות לקבוע סכום נמוך מזה אליו התחייב הבעל, או לפטור אותו כלל מהכתובה מתוך הבנה שהוא בכלל לא התכוון לסכום שנקבע משום שהוא הרבה מעבר ליכולת הכלכלית שלו. גם ההפך הוא נכון: במקרה שבו בכתובה נכתב סכום נמוך משמעותית או סכום שאין לו ערך כמעט, בית הדין רשאי לחייב את הבעל לשלם סכום הגבוה ממנו. 

נדוניה

עניין נוסף הכתוב בכתובה הוא הערכת שווי הרכוש שיש לאישה אותו היא מביאה עמה לנישואין. כך, במקרה של פירוק הנישואין הבעל מחויב להחזיר לאישה את שווי הנכסים שעברו לרשותו ממנה בעת הנישואין. חובת החזרת הנכסים נעשית רק אם הבעל קיבל אותן באופן מפורש בעת הנישואין.

 

הליך תביעת הכתובה

כל עוד אין הסכם ממון בין בני זוג הנחתם לפני או בזמן הנישואין אשר קובע אחרת מן הכתובה, כל אישה יהודייה שנישאה כדת משה וישראל דרך הרבנות יכולה לתבוע את כתובתה יחד עם תביעת הגירושין וקבלת הגט בבית הדין.

עם זאת, רק בפעמים נדירות התוצאה של התביעה תהיה חיוב של הבעל לשלם לאישה את מלוא הסכום שבכתובה. כמו כן, הרבה פעמים הסכמי גירושין בין בני זוג מכילים ויתור של האישה על הכתובה בתמורה לגט. למעשה, ברוב המקרים לא יומלץ לאישה לתבוע את כתובתה.  

 

עילות לפטור מתשלום הכתובה

הכתובה היא מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין, אך בדין הדתי קיימות מספר עילות ספציפיות בעקבותן ניתן לפטור את הבעל מתשלום הכתובה לאשתו: 

כאשר האישה מגישה את תביעת הגירושין

 ברמת העיקרון, אם האישה עזבה ברצונה את הבית המשותף עם הבעל, לא ישולמו לה כספי הכתובה. כמו כן כאשר האישה ביוזמתה מגישה את תביעת הגירושין ותביעת הגט בבית הדין. עם זאת, אין בעובדה זו בלבד כדי לשלול את כתובתה, אלא בית הדין בוחן את הרקע והנסיבות לעזיבה והגשת התביעה ומחליט בהתאם לכך. 

אישה בוגדת

לפי הדין הדתי אישה אשר בגדה בבעלה לא תהיה זכאית לתשלום הכתובה, אך הדבר יקרה רק לאחר הגשת ראיות חד משמעיות בעניין

אישה מורדת

אישה המסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה, כאשר אין לה סיבה מוצדקת לכך אינה תהיה זכאית לתשלום סכום הכתובה.

 

מצבים של כפילות בין תשלום הכתובה לפיצוי גירושין

בעיקרון, לא קיימת כפילות בין תביעת כתובה לתשלום גירושין, כך שאם האישה מקבלת תשלום בגין אחת מהעילות לא תוכל היא לקבל גם בגין העילה השנייה. למרות זאת ייתכנו מקרים חריגים בהם בנוסף לתביעת הכתובה האישה תקבל פיצוי כספי בגין ההסכמה שלה לקבלת הגט.

בין המקרים שיכולים להיכלל: כשהבעל עזב את האישה לטובת אישה זרה, היא יכולה להתנות את מתן הגט בפיצוי גירושין. בנוסף, כאשר הבעל מבזבז את כספו בהימורים, מתרועע במסיבות וכדומה, האישה תוכל גם לתבוע את הכתובה וגם לתבוע פיצוי בגין הסבל שנגרם לה.

ענייני הכתובה ותביעת כתובה הם חשובים ומהווים נושא מרכזי אשר נדון בבתי הדין הרבניים ובתי המשפט לענייני משפחה. ההשלכות של המקרים הם רחבים ואופן הפעולה הוא מורכב, החשיבות בליווי של עורך דין מנוסה לענייני משפחה אשר ייעץ באופן פרטי וייתן ליווי מותאם היא חשובה מאד. פנו עוד היום לעורכת הדין הלנה שמחי לליווי משפטי, מקצועי ומנוסה.

תביעת כתובה
תביעת כתובה

שאלות ותשובות בנושא תביעת כתובה

כתובה היא שטר בעלת פן משפטי, תביעת כתובה נועדה לסייע לאישה בעת פירוק התא המשפחתי ובעת הגירושין מבעלה, תביעה זו מוגשת לבית דין רבני. יש מקרים בהם הבעל יהיה מחוייב על פי דין לשלם לאשתו את הסכום הרשום בכתובה ובמקרים אחרים יזכה הבעל לפטור מתשלום כתובה. 

בעל שרוצה להתגרש מאשתו ואין לו עילת גירושין מוכחת יצטרך לשלם כתובה. מטרת הכתובה לתת הגנה וסעד לאישה בעת הגירושין או בזמן שהבעל נפטר. הכתובה הינה מסמך משפטי לכל דבר שהבעל חותם ומתחייב עליו ביום הנישואין, אחת מעילות תביעת כתובה יכולה להיות למשל אי קיום יחסי מין. לייעוץ פרטני חייגו 077-804-4141 או צרו קשר דרך האתר.

ככל שהסכם ממון מבהיר כי האישה מוחלת על כתובתה וסעיף זה נכתב באופן מפורש בהסכם הממון, רב הסיכוי כי לא ניתן יהיה לתבוע כתובה. עם זאת ייתכנו מקרים בהם אישה שוויתרה בהסכם ממון על כתובה תוכל לתבוע אותה בעת הגירושין ועל כן חשוב לבדוק כל מקרה לגופו עם עורך דין המבין בתחום. צרו קשר עכשיו לקבלת ייעוץ.

תמחור הליך תביעת כתובה יכול לעלות בין אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים בודדים ויתבצע לרוב על פי המעורבות הנדרשת של עורך הדין בניהול ההליך. עוה"ד יבצע פגישת יעוץ, יתוודע אל נסיבות המקרה ויעריך את עלות ניהול התיק בהתאם למקרה ועל בסיס הידע המשפטי שלו. התביעה עצמה מורכבת מפעולות שונות כגון הגשת בקשות, תגובות, ניהול דיונים ועוד. לפרטים נוספים לחצו כאן.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader