ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי אפוטרופסות

לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי
מלאו את הפרטים

ייפוי כוח מתמשך ומינוי אפוטרופוס הם שני כלים משפטיים מקובלים, המשמשים להסמכת אדם שיוכל לטפל בענייניו של אדם אחר ולפעול בשמו ומטעמו מול גורמים שונים, בתרחיש שבו הוא יאבד את יכולתו לפעול עצמאית. בשורות הבאות תסביר עו"ד הלנה שמחי על ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי אפוטרופסות ומשמעות הבחירה בעריכת ייפוי כוח מתמשך כחלופה למינוי אפוטרופוס.

פתח דבר – מדוע כה חשוב להבין את ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי אפוטרופסות?

הבנת ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי אפוטרופסות היא חיונית מאוד לקבלת החלטות נבונות שישרתו אתכם ואת יקיריכם במידה ומי מכם יאבד חלילה את היכולת לנהל את ענייניו האישיים, הבריאותיים, הרכושיים והכלכליים במקרה של הידרדרות בריאותית, שכלית או נפשית, חלילה.

ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי אפוטרופסות מתחילים בחופש לבחור

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי שבאמצעותו אדם יכול למנות אדם זולתו או מספר אנשים, שיוסמכו לפעול לטובתו בהקשרים שונים ומול מוסדות שונים – פיננסיים, בנקאיים, רפואיים, ביטוחיים, ממשלתיים וכיוצא באלו. כאשר אדם עורך מסמך כזה בעזרת עורך דין מומחה לעריכת ייפויי כוח מתמשכים, הוא מאפשר לעצמו חופש לבחור את זהותם של אותו אדם או אנשים שידאגו לשמור על הזכויות והאינטרסים שלו בעתיד, כשלא יוכל לדאוג לעצמו באופן אוטונומי. בשוני מעריכת ייפוי כוח מתמשך שבה המיופים נתונים לבחירתו האישית של המייפה, במקרה של מינוי אפוטרופוס, בית המשפט הוא שקובע מי ינהל את ענייניו האישיים של אותו אדם הסובל ממגבלה פיזית ו/או מנטלית המונעת ממנו את האפשרות לקבלת החלטות עצמאית, לעיתים תוך התחשבות ברצון קרוביו של אדם זה ולעיתים גם בלעדיה.

משמעות הבחירה בעריכת ייפוי כוח מתמשך כחלופה למינוי אפוטרופוס

עד לפני שנים ספורות בלבד, כשצלילות דעתו של אדם נפגעה עד כדי אי יכולת לטפל עצמאית בענייניו, מינוי אפוטרופוס שימש כדרך הסטנדרטית המקובלת כברירת מחדל להתמודדות עם המצב. מינוי האפוטרופוס הוביל לכך שיש אדם שמתמנה לקבלת החלטות עבור זולתו, מבלי שזה נבחר ביודעין ביוזמתו. למרבה הצער, אפוטרופסות במהותה פוגעת בחופש הבחירה של אדם בגיר ומגלמת בחובה מגוון קשיים אתיים. על רקע זה נוצרה בשנת 2017 האפשרות לעריכת ייפויי כוח מתמשכים, שמאז הפכה לחלופה מקובלת, מועדפת, גמישה ונוחה יותר למינוי אפוטרופוס. ההבדל המהותי ביותר בין עריכת ייפוי כח מתמשך לבין מינוי אפוטרופוס, הוא ביכולת הטמונה בייפוי הכוח המתמשך עבור המייפה, לקבוע מראש ובדעה צלולה, את זהותם של האדם או האנשים שיהיו אחראיים לדאוג לענייניו הרגישים והחשובים ביותר. זאת בשונה ממינוי אפוטרופוס, המתבצע על ידי בית משפט, בנסיבות שבהן אדם כבר הגיע למצב אשר מונע ממנו לנהל את ענייניו באופן עצמאי ואוטונומי. במקרה זה בחירת זהותו של האפוטרופוס אינה נתונה לשיקול דעתכם ואיננה מתבצעת כך שרצונותיכם או צרכיכם האישיים ילקחו בחשבון בתהליך.

היתרונות הנוספים בעריכת ייפוי כוח מתמשך במקום מינוי אפוטרופוס

בתרחיש בו קיימים קונפליקטים בתוך המשפחה בנוגע לבחירת האפוטרופוס והיקף הסמכויות שינתנו לו, עשוי בית המשפט להתערב ולהחליט למנות גוף חיצוני או אדם זר בתור אפוטרופוס האחראי על רכושו וגופו של אותו אדם שעבורו מבקשים למנות אפוטרופוס. לעיתים הדבר נעשה אף בניגוד לרצונם ולדעתם של מי מבני משפחתו של אותו אדם, ולמרות זאת – המשפחה נדרשת לכסות את הוצאות שכר הטרחה לאותו אפוטרופוס זר שמונה בהחלטת בית המשפט. לא כך במקרה של יפוי כח מתמשך שבו לא רק זהות מיופי הכוח נתונה לבחירתו של המייפה, אלא גם התנאים שבהם ייכנס ייפוי הכוח לתוקף. יתרה מכך, כאשר אדם פונה לעריכת יפויי כח מתמשך באמצעות עו"ד מומחה לנושא, הוא יכול להגדיר בדיוק רב את הנושאים בהם יינתנו למיופי הכוח סמכויות לטיפול בענייניו, את ההנחיות המדויקות לטיפול בהיבטים שונים בחייו וכן הגבלות על הסמכויות שהוא מעניק למיופים. את זה אין בשום פנים ואופן דרך לעשות במסגרת מינוי אפוטרופוס.

אילו נושאים מכוסים בייפוי כוח מתמשך לעומת אפוטרופסות?

במסגרת עריכת ייפוי כח מתמשך ניתן להתייחס למנעד רחב של נושאים אישיים – החל מעניינים פיננסיים, דרך עניינים רפואיים ועד לנושאים משפטיים. אחד הנושאים השכיחים ביותר בטיפול במסגרת יפויי כוח הוא האפשרות להעברת סמכות לקבלת החלטות רכושיות וכספיות לטובת המייפה. למשל: ביצוע פעולות שונות הנוגעות להחזקת נכסים והעברת זכויות בהם, טיפול בענייני כספים והתחייבויות, אפיקי השקעה וכיוצא באלו. כאשר בהכנת ייפוי הכוח המתמשך מתייחסים להסדרת תחומי אחריות ספציפיים כמו ניהול נכסי מקרקעין, רצוי שהמסמך יערך על ידי עו"ד עם בקיאות ספציפית בדיני מקרקעין.

האם יש שוני בין הסמכויות של בתי המשפט לעניין ייפוי כוח מתמשך לעומת אפוטרופסות?

אין שוני בין הסמכויות של בתי המשפט בשני המקרים, אלא ביכולתו של בית המשפט לבחור ולקבוע את זהות המיופה, שחלה אוטומטית רק בהיעדר מסמך ייפוי כוח מתמשך במצב בו מתעורר הצורך למנות אפוטרופוס. אולם חשוב לדעת שבית המשפט מוסמך בשני המקרים להכריע בסוגיית הכניסה של ההסכם לתוקף ופקיעת תוקפו. מלבד זאת, גם כשקיים ייפוי כוח מתמשך וגם כשישנו אפוטרופוס, בית המשפט עשוי להתערב בקבלת החלטות ומימושן, במקרה בו מדובר על עסקאות בשווי כספי גבוה במיוחד.

ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי אפוטרופסות – סיכום

לאור המשקל האדיר הגלום בהעברת הסמכות לניהול העניינים האישיים שלכם לאדם אחר, לא מומלץ כלל להותיר את הנושא ללא טיפול משפטי הולם. במקום לאפשר לבית המשפט להסמיך אפוטרופוס לבחירתו לקבלת החלטות למענכם בתרחיש של פגיעה ביכולת התפקוד שלכם לעת שיבה או במקרה של מחלה חו"ח, תוכלו לקחת את העניינים לידיכם כבר היום ולערוך ייפוי כח מתמשך מפורט ומקיף באמצעות עורך דין המתמחה בנושא, שיוכל לדאוג מראש להגנה מלאה על האינטרסים שלכם בהווה ובכל תרחיש עתידי.

למידע נוסף על הכנת ייפוי כח מתמשך וקבלת הכוונה משפטית פרטית – פנו למשרד עו"ד הלנה שמחי בהקדם.

ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי אפוטרופסות
ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי אפוטרופסות
שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader