התרת נישואין

לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי
מלאו את הפרטים

התרת נישואין הינו מתן אישור לנישואין אשר אינם מותרים מלכתחילה. בשל העבודה שענייני נישואין וגירושין נעשים בהתאם לדת של בני הזוג, מגבלות שונות של ההלכה היהודית מקשות על זוגות מסוימים להתחתן. יחד עם זאת, קיימות כמה אפשרויות להתיר את הנישואין.

 

הדין הדתי בענייני נישואין וגירושין בישראל

נישואין וגירושין בישראל נעשים בהתאם לדין אישי, כלומר על פי ההשתייכות הדתית של בני הזוג, כאשר יהודים יתדיינו לפי הדין העברי וההלכה היהודית בבתי דין רבניים. בישראל לא קיימת אפשרות של נישואין אזרחיים, ומלבד חתונה אזרחית בחו"ל ורישום בארץ אין אפשרות ליהודים להירשם לנישואין ללא חתונה בהתאם לרבנות ולדין הדתי.

העובדה שתחום זה מוגבל כולו רק לדין הדתי יוצרת קשיים מסוימים שכן ההלכה אינה מאפשרת לאנשים במעמד מסוים להינשא. בין היתר נשים עגונות אשר בעלן מסרב לתת להם גט וכך הן אינן יכולות להינשא לגבר אחר, ממזרים – ילדים אשר נולדו לאישה נשואה שלא מבעלה או כתוצאה מעריות ואינם יכולים לבוא בקהל ישראל וכן גרושה אינה יכולה להינשא לכהן.

כל אלו הם אנשים המנועים מלהינשא על פי ההלכה היהודית. עניין זה יוצר קושי ומורכבות עצומה, בשל כך ניתנו פתרונות מסוימים אשר יכולים בתנאים ספציפיים להוביל להתרת הנישואין של אותם פסולי חיתון.

 

פסולי חיתון בדת היהודית

כאמור, פסולי חיתון הם יהודים אשר ההלכה היהודית אינה מאפשרת להם להתחתן עם יהודים כשרים. בין פסולי החיתון העיקריים:

ממזרים

בהלכה היהודית ממזר הוא יהודי אשר נולד מתוך גילוי עריות חמור, כגון שנולד לאשת איש אשר ניאפה (קיימה יחסי מין) עם גבר אחר וכן ילד אשר נולד מיחסי מין של קרובי משפחה בדרגה ראשונה.

הממזר אינו רשאי 'לבוא בקהל ישראל' כלומר, אסור לו להינשא ליהודייה כשרה אלא רק לאישה שהיא עצמה מוגדרת כממזרת או שהיא שפחה או גיורת. הממזרות אינה מתבטלת עם הדורות, כלומר גם ילד אשר נולד לאם או אב המוגדרים כממזרים ייחשב לכזה.

עניין זה הוא קשה ומורכב ולכן באופן כללי נוטים להימנע מלהכריז על אדם כממזר. כיום הרבנות הראשית לישראל מנהלת מעין פנקס רישום של ממזרים.

עגונות

עגונה היא אישה שבעלה אינו נמצא ולא יודעים מה גורלו ולכן היא עדיין נחשבת לנשואה ואסור לה להינשא לאדם אחר. עם הדורות המושג עגונה התרחב וכולל גם נשים אשר בן זוגן לקה במחלה קשה אשר מונעת ממנו להתגרש ובעיקר מקרים בהם הבעל מסרב לתת גט לאשתו.

על פי היהדות גירושין מחייבים מתן גט, לכן אישה עגונה לא יכולה להשתחרר מהנישואין ללא הליך מיוחד. ההשלכה העיקרית של עגינותה היא בכך שהיא נחשבת עדיין לנשואה, אינה יכולה להינשא לגבר אחר ואם היא תקיים יחסי אישות עם גבר זר הדבר יחשב לניאוף על פי ההלכה וצאצאיה שייוולדו מיחסים אלו יהיו ממזרים.

לקריאת מאמר בנושא "התרת עגונות" לחצו כאן >>>

נישואים לכהן

על פי ההלכה, לכהן אסור להתחתן עם אישה גרושה וכן עם גיורת ועוד כמה נשים בעמדות מסוימות, כך שהוא יכול להינשא רק לאישה רווקה או אלמנה.

כהן אשר עובר על איסור זה, ההשלכה תהיה פחותה מזו של עריות, כך שהילדים שיצאו מקשר זה אינם יחשבו לממזרים אך כן ל'חללים' – הכהונה לא תעבור אל הילדים אך הוא כן ייחשב ליהודי לכל דבר.

 

המורכבות של פסולי חיתון

המורכבות של פסולי החיתון ביהדות, לצד ההשלכות הכבדות על נישואין של פסולים אלו והדאגה לעתיד ילדיהם במדינת ישראל אשר מתנהלת בעיניי נישואין וגירושין על פי ההלכה היא רבה. מורכבות זו גורמת למצוקה משמעותית לאותם אנשים.

למרות שעדיין הפתרונות למצוקה זו הם מעטים ואינם מפותחים דיו, נוצרו כמה אפשרויות מסוימות בהלכה הנותנות מענה מסוים, תוך עמידה בתנאים מוגדרים להתמודדות עם הבעיה.

הליך התרת נישואין

התרת נישואין היא מתן אישור לנישואים מסוימים של זוגות אשר אחד מהם נחשב לפסולי חיתון. לשם כך מבקשים למעשה להתיר את הנישואין אשר הובילו לפסול בחיתון של אותו אדם.

למרות שהדרך העקרונית לביטול נישואין של זוג הוא באמצעות מתן גט, קיימת אפשרות לפסוק גם לגביי אם מתגלים תנאים מסוימים שהנישואין מלכתחילה בטלים ובני הזוג אינם נישאו מעולם.

מקח טעות

מקח טעות הוא עיקרון במשפט העברי הקובע שניתן לבטל קניין של דבר מסוים בעקבות טעות או הטעיה של אחד מן הצדדים בטרם הקניין. גם לעניין קידושין, ניתן לבטל אותם, כלומר לבטל נישואין אם נמצא מום (פגם) משמעותי שהוסתר על ידי אחד הצדדים או שנגרמה הטעיה חמורה.

מקרה של מקח טעות יכול להיות מחלה נפשית הפוגעת בתפקוד של אחד הצדדים אשר יכול להוביל לביטול הנישואין. עניין זה, אשר נקרא גם 'הפקעת נישואין' יכול להביא לפתרון לנשים עגונות אשר מעוניינות להינשא לגבר אחר, אם ימצא פגם אותו לא גילה אחד הצדדים בעת הנישואין, יהיה אפשר לראות בכך כ'מקח טעות' המביא לביטול הנישואין.

הדבר יכול גם להכשיר ממזרים, אם ימצא מקח טעות בנישואי אימו של הממזר, יחסיה עם גבר אחר אינם ייחשבו לניאוף שכן היא לא הייתה נשואה באותו זמן ובכך הוא יוכל לבוא בקהל ישראל ונישואיו יותרו.

עדים פסולים

אפשרות נוספת להתרת נישואין היא כאשר מתברר שאחד מעדי החופה הוא פסול. על מנת להתחתן ביהדות, כלומר לבצע את מעמד הקידושין, יש צורך בשני עדים.

העדים צריכים להיות שומרי תורה ומצוות ואסור להם להיות קרובים של החתן או הכלה. בכך מתבצע הליך של התרת נישואין. גם כאן עניין זה עשוי להיות משמעותי מאד ולסייע לפסולי חיתון שכן אם יצליחו להוכיח פסלות של העדים ניתן לשחרר אישה מעגינותה, להחשיבה כרווקה ולהתיר לה להינשא לכל אחד אחר.

העניין תקף גם לגביי גרושה המעוניינת להינשא לכהן ולממזרים. חשוב להדגיש שביהדות העדים נחשבים למקשה אחת, כלומר מספיק שעד אחד נמצא פסול כדי לפסול את כל המעמד.

 

סיכום

הליך התרת נישואין מהווה פתרון מסוים לפסולי חיתון שונים. עם זאת, חשוב להבין שמדובר בפתרון נקודתי אשר כפוף לתנאים מסוימים מאד לאור עובדות המקרה ולהגבלות ההלכה היהודית.

על מנת להבין יותר על הפתרון והתאמתו אליכם, פנו למשרדי – משרד עו"ד גירושין הלנה שמחי לייעוץ משפטי מקיף ומקצועי בנושא!

התרת נישואין
התרת נישואין

שאלות ותשובות - התרת נישואין

הנישואין בישראל, מתקיימים באופן חוקי בהתאם לבית הדין הרבני ולחוקיו וכך בהתאם לחוקים אלו, רבות בקשות לנישואין לא מתקבלות ורבים נחשבים חוקתית לפסולי חיתון. במקרים כאלה יש צורך בהליך התרת נישואין, שתאשר את הנישואין למרות שאחד מבני הזוג פסול לחיתון. 

התרת נישואין נדרשת במקרה בו אחד מבני הזוג נחשב לפסול חיתון, מכל סיבה שהיא. כשהוא פסול חיתון הוא לא יכול להינשא מבחינת בית הדין הרבני, ורק התרת נישואין תוכל לאפשר חתונה מחדש ושחרור מנישואין קודמים מבחינת הרבנות.

עורך דין לענייני משפחה הוא איש מקצוע המומחה בענייני נישואין, גירושין והתרת נישואין. עם הידע, הניסיון והבקיאות המשפטית הוא מנוסה בליווי תהליכי התרת נישואין וסיוע לכל אדם שמעוניין לבצע הליכים מסוימים בבית הדין הרבני.

רבים נחשבים לפסולי חיתון בהתאם לדת היהודית, בניהם ממזרים, נשים עגונות שנחשבות לנשואות, ובנוסף נישואין לכהן, שכן אסור לו לפי ההלכה להתחתן עם גרושות או גרות.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

התרת נישואין
התרת נישואין
Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader