ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מהווה מתן הרשאה לאדם לבצע פעולה משפטית מסוימת בשמו של אדם אחר הנקרא מייפה הכוח. כלומר, מדובר במצב בו אדם נותן רשות לאדם אחד לבצע פעולות משפטיות מסוימות עבורו מול צדדים שלישיים.  ייפוי כוח מתמשך מתייחס למצבים בהם אדם מאבד את הכשירות המשפטית ואת היכולת לקבל החלטות בעצמו ולכן יש צורך להסמיך מיופה כוח אחר אשר יטפל בענייניהם. עוד על הנושא והיבטיו לפניכם:

 

המסגרת החוקית של ייפוי כוח מתמשך

תיקון בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסיות משנת 2017 יצר אפשרות של הצבת אדם בגיר מעל גיל 18 כמיופה כוח של אדם אחר לטפל בענייניו המשפטיים ולקבל החלטות לגביו במידה ותהיה הדרדרות במצבו אשר תביא לאובדן הכשירות המשפטית.

היתרון בתיקון זה הוא באפשרות של להסמיך מראש, עוד בטרם אבדן הכשירות, מי יטפל בענייניו ולמנוע מצב בו בית המשפט יידרש להחליט זאת לאחר איבוד הכשירות. כך למעשה לאדם יש שליטה על מה יקרה עמו ומי יחליט עבורו ביום שבו לא יוכ לעשות זאת בעצמו.

 

כיצד פועל ייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי הכוח מהווה הרשאה של אדם לאדם אחר אשר יטפל בענייניו. בייפוי כוח מתמשך ניתן לייפות יותר מאדם אחד במגוון של נושאים כגון עניינים רפואיים, רכושיים, ממוניים ועוד.

בעת מסירת ייפוי הכוח ניתן להגדיר בהוראות כלליות ופרטניות את אופי ההחלטות שיתקבלו. למעשה, ייפוי כוח מתמשך הוא מעין 'צוואה בחיים' – מתן הוראות לגבי עתיד הנכסים והענייניים של אדם כשהוא עודנו בחיים אך חסר כשרות משפטית. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לחסוך את הדיון העתידי בבית המשפט לגביי האפוטרופוס שיועמד.

 

כללים לגביי ייפוי כוח מתמשך

על מנת שייפוי הכוח המתמשך לא ינוצל לרעה, נקבעו בחוק מספר תנאים לגבי הכנת ייפוי הכוח המתמשך. בין היתר על מנת למנוע מקרים בהם ייפוי הכוח המתמשך מופעל שלא בתום לב ונועד להשתלט על רכוש המייפה נקבע כי את ייפוי הכוח יש לערוך אצל עורך דין מוסמך וכן כי יש להפקיד אותו אצל מוסד האפוטרופוס הכללי.

על עורך הדין להתרשם ולהעיד על רצון המצווה ועל אמינות מיופה הכוח. ככל ומדובר בכמה אנשים אשר משמשים כמיופי כוח יש להסדיר מי יכריע באיזה נושא וכיצד יפתרו מחלוקות, ככל שיתעוררו.

 

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

מיופה הכוח נבחר על ידי הממנה על בסיס היכרות אישית ויחסי אמון כך שאין מדובר במינוי מקצועי. מיופה הכוח הינו אדם פרטי מעל גיל שמונה עשרה. אדם אחד יכול לשמש כמיופה כוח בעבור שלושה אנשים סך הכול, זאת על מנת למנוע ניגוד עניינים ובשל החשש מניצול לרעה. אדם אשר מספק לממנה שירותים מקצועיים בעבור תשלום כגון עורך דין, רופא, רואה חשבון או מטפל וכו' אינו יכול להיות מיופה כוח.

 

כיצד נערך ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נערך באמצעות טופס מקוון ונחתם על ידי עורך דין שעבר הכשרה מתאימה ממוסד האפוטרופוס הכללי לעסוק בתחום. תפקיד עורך הדין הוא להתרשם כי ייפוי הכוח נעשה מרצון חופשי ובהסכמה מלאה ללא כל הפעלת לחץ כלשהו על מייפה הכוח או ניצול מצב של מצוקה.

בטופס ייפוי הכוח ניתן לקבוע הנחיות מקדמיות בנוגע לקבלת החלטות שונות אשר יתקבלו בעתיד בשמו של מייפה הכוח, בבוא העת מיופה הכוח יהיה מחויב לפעול בהתאם להנחיות אלו. לצד ייפוי הכוח המתמשך תצורף הסכמה של מיופה הכוח לתפקיד זה לאחר הסבר והבנת המשמעות של האחריות המוטלת עליו על ידי עורך דין ולאחר קריאה של תוכן ייפוי הכוח ועמידה בתנאים הנדרשים.

מועד כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

המועד שבו ייכנס לתוקף ייפוי הכוח המתמשך הוא כאשר האדם מייפה הכוח ייכנס למצב שבו הוא אינו מסוגל להבין ולקבל החלטות באופן עצמאי. על פי החוק ניתן לקבוע תנאים בהסכם ייפוי הכוח אשר קובעים מתי בדיוק ובאיזה מצב ייכנס ייפוי הכוח בתוקף, זאת לשם מניעה של ניצול לרעה של מקרים בהם מייפה הכוח עדיין מסוגל להבין דברים ולהיות אחראי אליהם.

ניתן גם להגדיר שההחלטה על מועד כניסת ייפוי הכוח לתוקף יהיה בהתאם להסכמה של צד שלישי או על פי מועד אשפוז או חוות דעת רפואית. בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף על פי הכללים, מיופה הכוח חייב על פי חוק להודיע לאפוטרופוס הכללי על מצב זה ולפעול לשם קיום תוכן ייפוי הכוח.

 

מנגנוני פיקוח על ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח הוא הליך משפטי אשר נעשה מתוך רצון חופשי של הממנה והוא בוחר את מי למנות למיופה הכוח על בסיס קרבה משפחתית או חברית כאשר מדובר באדם אשר הממנה סומך עליו ובוטח בו. בשל כך, לעומת אפוטרופסיים אשר עליהם חל פיקוח שוטף, על מיופי הכוח אין פיקוח בשל העובדה שהם נבחרו ברצון הממנה.

יחד עם זאת, על מנת לוודא שהמינוי נעשה מרצון חופשי ובמודעות מלאה נוצרו כמה אלמנטים של פיקוח חלקי: ראשית על ייפוי הכוח להיות מאושר על ידי עורך דין מקצועי אשר נטול עניין אישי בייפוי הכוח ואשר קיבל הכשרה של האפוטרופוס הכללי לעסוק בתחום. בנוסף, קיימת חובה להפקיד את ייפוי הכוח אצל מוסד האפוטרופוס הכללי. לאחר ההפקדה יישלחו תזכורות לממנה על קיום ייפוי הכוח בהפקדה על מנת לוודא שאכן הממנה מסכים אליו.

כמו כן יכול הממנה להחליט על אנשים נוספים שיהיו זכאים לעדכון על ידי מיופה הכוח בעת כניסת ייפוי הכוח לתקוף ולפני ביצוע פעולות מסוימות בעבור הממנה.

לסיכום, ייפוי כוח מתמשך הוא הליך משפטי חשוב אשר נועד לאפשר לאנשים להחליט מי ייקח אחריות עליהם ועל ענייניהם במקרה בו הם יאבדו את הכשירות לכך. על מנת ללמוד עוד על הנושא ולייעוץ משפטי פנו לעורכת הדין הלנה שמחי!

ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך

שאלות ותשובות - ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח משמשך, נהוג כאשר אדם מסוים איבד את הכשירות המשפטית מכל סיבה שהיא – אם זו מגבלה רפואית או נפשית. ייפוי הכוח המתמשך יכול לצאת לפועל רק במידה והאדם מאשר את מתן ייפוי הכוח.

בתהליך של ייפוי כוח, ניתנת לאדם הרשות לבצע פעולות משפטיות בעבור אדם אחר, מכל מיני סיבות ואפילו כי האדם פשוט לא זמין להגיע ולחתום. לעומת זאת ייפוי כוח מתמשך הוא אישור ממושך וקבוע לייפוי כוח כזה, ולא ייפוי חד פעמי.

לא בכל מקרה ניתן לקבל ייפוי כוח מתמשך בעבור מישהו, וכדי להשיג זאת יש צורך להיפגש לעריכת ייפוי הכוח אצל עורך דין – שצריך להתרשם שאכן מדובר ברצון חופשי והסכמה מלאה בין הצדדים, ושחלילה לא מדובר במקרה של ניצול ואיומים.

מיופה כוח מתמשך, הוא רק אדם שהתמנה לכזה מתוך רצון מלא של האדם הזקוק למייפה כוח. זה הוא לא מינוי מקצועי ולא מינוי שמשלמים עבורו – אלא מינוי על בסיס היכרות ואמון.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader