האחריות של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך

רבים חוששים כי ברגע שיזדקנו או יחלו, הם יאבדו את האוטונומיה על גופם ועל חייהם. בדיוק לכך נועד ייפוי כוח מתמשך – מדובר במסמך משפטי, שמהווה חוזה בין מייפה הכוח ומיופה הכוח, בו מעוגנים כל רצונותיו של מייפה הכוח באשר לעתידו. המטרה של מסמך ייפוי הכוח המתמשך הוא להגן על האינטרסים של מייפה הכוח, כך שיתגשמו גם במציאות בה אינו במצב רפואי מתאים על מנת להחליט החלטות עבור עצמו.

רצונות אלו ימולאו באמצעות השליח של מייפה הכוח, הרי הוא מיופה הכוח. ניתן לערוך ייפוי כוח לכמה מטרות – טיפול בנכסיו ובענייניו הפיננסיים של מייפה הכוח, הנחיה באשר לאופן הטיפול הרפואי שיקבל מייפה הכוח בעתידו ועוד. באמצעות ייפוי הכוח המתמשך, מייפה הכוח יוכל להבטיח כי הוא לא יאבד שליטה על ערכיו ועל מפעל חייו וכי הוא לא צריך לחשוש מטיפול לא הולם בעניינים החשובים לו ביותר.   

 

כיצד עורכים ייפוי כוח מתמשך?

כאמור, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי בין מייפה הכוח לבין מיופה הכוח. לכן, רצוי לערוך אותו באותו אופן שבו נערך כל חוזה משפטי – בליוויו של עורך דין ובכפוף לנהלים של משרד המשפטים והחוק הישראלי.

חשוב שלא להקל ראש בנפקות המשפטית של ייפוי כוח מתמשך. מתן סמכות ייפוי כוח מתמשך לאדם אחר מחייבת שיקול דעת בהיר והבנה מלאה של הסיטואציה ושל החוק, וזאת על מנת למנוע ניצול מצד מיופה הכוח ולוודא כי מיופה הכוח ממלא את כל בקשותיו של מייפה הכוח כהלכה.

 

מייפה הכוח

אדם יכול לייפות את כוחו רק לאחר הגיעו לגיל 18. בעת בה הוא חותם על מסמך ייפוי הכוח, עליו להוכיח כי הוא במצב בריאותי, נפשי וקוגניטיבי שמאפשר לו לחתום על ייפוי הכוח בראש צלול ומתוך רצון חופשי לחלוטין.

 

מיופה הכוח

על מנת להגן ככל האפשר ועל הצדדים ועל מייפה הכוח בפרט, על מיופה הכוח לעמוד במספר קריטריונים:

  • על מיופה הכוח להיות מעל גיל 18.
  • עליו להביע הסכמה למינוי כמיופה כוח.
  • מיופה הכוח אינו יכול להיות בעל אפוטרופוס\מיופה כוח משל עצמו שייפוי הכוח שלהם כבר נכנס לתוקפו.
  • מיופה הכוח לא יכול להיות עורך הדין שמחתים את הצדדים על החוזה או איש מקצוע שמספק שירותים בתשלום למייפה הכוח (טיפול רפואי, סוציאלי, פסיכולוגי או השכרת מקום מגורים) אלא אם כן הוא בן משפחתו של מייפה הכוח, וזאת על מנת למנוע ניצול של מייפה הכוח.
  • מיופה הכוח אינו יכול להיות אדם שמונה כמיופה כוח לשלושה אנשים ומעלה אשר אינם בני משפחתו.
  • אם ייפוי הכוח הוא ייפוי כוח מתמשך רפואי (כלומר, מסמיך את מיופה הכוח לעסוק בענייניו הרפואיים של מייפה הכוח בלבד), מיופה הכוח לא יכול להיות איש מקצוע רפואי.
  • אם ייפוי הכוח הוא ייפוי כוח מתמשך כלכלי (מסמיך את מיופה הכוח לטפל בענייניו הפיננסיים, לרבות נכסים, של מייפה הכוח), מיופה הכוח אינו יכול להיות פושט רגל שטרם קיבל הפטר או אדם שמצוי במעמד של לקוח מוגבל חמור בבנק.

קריטריונים אלו אמנם נראים מחמירים, אך חשוב להבין שהם חיוניים להגנה על מייפה הכוח, משפחתו ונכסיו.

 

האחריות של מיופה הכוח בהליך ייפוי כוח מתמשך

כמובן כי מיופה הכוח אינו מקבל יד חופשית לחלוטין, וסמכויותיו מוגבלות בהתאם לנקבע במסמך ייפוי הכוח המתמשך. על המסמך לכלול פרטים מדויקים באשר לתחום סמכויותיו של מיופה הכוח (ייפוי כוח רפואי, כלכלי, אישי או כללי), לקבוע מתי הוא ייכנס לתוקף, ואפילו מתי הוא יסתיים, אם מייפה הכוח מעוניין כי ייפוי הכוח יהיה זמני בלבד.

כמו כן, מייפה הכוח יכול להחליט את היקף חופש הבחירה של מיופה הכוח, ולקבוע מראש האם מיופה הראש ייצמד להנחיות מדויקות או שיוכל לפעול לפי שיקול דעתו.

פעולות שמיופה הכוח אינו יכול לבצע

ישנן מספר פעולות אשר מיופה הכוח אינו רשאי לבצע בשל רגישותן הגבוהה – מיופה כוח אינו יכול למסור את אחד מילדיו של מייפה הכוח לאימוץ, אינו יכול להמיר את דתו של מייפה הכוח, להצביע בשמו בבחירות, לערוך את צוואתו או כל פעולה אחרת שמצריכה הסכמה מפורשת וברורה מהאדם נשוא הפעולה, כמו נישואין או גירושין.

כאשר מיופה הכוח מעוניין לבצע פעולות חריגות בשל עלותן הגבוהה או בשל אופיין, כמו אשפוז במוסד פסיכיאטרי, עליו לבקש אישור מקדים מבית המשפט כאשר אין הנחיות ספציפיות הנוגעות לכך במסמך הייפוי הכוח הרפואי.

אם אחת מהנחיותיו של מייפה הכוח כוללת פעולה לא מוסרית, לא חוקית או לא אפשרית, מיופה הכוח רשאי לגשת לבית המשפט ולבקש הנחיה או להיעזר במייפה הכוח כל עוד הוא צלול.

 

דיווח לסמכות חיצונית

אם מייפה הכוח מעוניין בכך, הוא רשאי לקבוע במסמך ייפוי הכוח כי אחד מתחומי האחריות של מיופה הכוח יהיה דיווח לסמכות חיצונית, כך שכל פעולותיו יהיו מפוקחות בידי גורם שלישי. הסמכות החיצונית יכולה להיות קרוב משפחתו של מייפה הכוח, עורך הדין שלו ובמידת הצורך גם האפוטרופוס הכללי.

 

שכרו של מיופה הכוח

מיופה הכוח יוכל לקבל שכר טרחה עבור עבודתו למען מייפה הכוח, והחזר על הוצאותיו, וזאת בכפוף לאמור במסמך ייפוי הכוח כפי שהוסכם ונחתם על ידי שני הצדדים.

 

אי מילוי הדרישות שנקבעו במסמך ייפוי הכוח

אם מיופה הכוח אינו ממלא את משימותיו ופועל ברשלנות ו\או בזדון, הוא חושף את עצמו לתביעה מצדו של מייפה הכוח וקרובי משפחתו.

 

עורך דין לעריכת ייפוי כוח מתמשך

שני הצדדים של מסמך ייפוי כוח מתמשך, מייפה הכוח ומיופה הכוח, נמצאים תחת אחריות משפטית כבדה. מייפה הכוח צריך לדעת כי מיופה הכוח הוא אדם אמין ומתאים לתפקיד, וכי מסמך ייפוי הכוח הוא חוזה מקיף ומפורט דיו על מנת להגן על האינטרסים שלו. מנגד, מיופה הכוח צריך לוודא גם הוא כי המסמך שעליו הוא חותם הוא מסמך שמאפשר לו לבצע את עבודתו כראוי, לא מטיל עליו חובות שאינן ראויות ולא חושף אותו לתביעה ביתר קלות.

לכן, כל אחד מן הצדדים שמתקשרים במסמך ייפוי כוח מתמשך צריכים לוודא כי המסמך תקף מבחינה משפטית ומתאים לאינטרסים של כל אחד מהם. הדבר החשוב ביותר לעשות בטרם החתימה על מסמך ייפוי כוח מתמשך הוא לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בייפויי כוח ולוודא כי החתימה על מסמך זה היא אכן הדבר הנכון ביותר לעשות וכי החוזה הוא מפורט וברור ככל האפשר.

עורכת הדין הלנה שמחי מתמחה בייפויי כוח מתמשכים ומזמינה אתכם להיוועץ בכל דבר ועניין הקשורים לתחום. משרדנו ישמח לעמוד לשירותכם ולוודא כי הינכם מתקשרים בחוזה המשפטי הנכון ביותר עבורכם. אנו מעניקים ליווי משפטי איכותי ומנוסה, ששם דגש על יחס אישי ללקוח ולצרכיו. צרו קשר עוד היום עם משרד עורכת הדין הלנה שמחי.

האחריות של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך
האחריות של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך

שאלות ותשובות - האחריות של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך

מייפה הכוח, הוא אדם שנבחר על ידי רצונה של מייפה  הכוח, לדאוג עבורו למגוון תחומים ושדות עליהם הסכימו בהסכם משותף. התחומים יכולים להיות ייפוי כוח בבחינה הרפואית, הפסיכולוגית, וכדומה – ומייפה הכוח רשאי לשלוט ולקחת אחריות על תחומים אלה בחייו של מייפה הכוח.

תפקידיו של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך, תלויים בנקבע במסמך ייפוי הכוח המתמשך. המסמך מפרט מתי אחריותו של מיופה הכוח נכנסת ויוצאת מתוקף, מה הם סמכויותיו השונות של מיופה הכוח, וכדומה.

בייפוי כוח מתמשך, סמכויותיו של מיופה הכוח אינן מלאות והן משתנות מהסכם להסכם. ישנם דברים קבועים בחוק שמיופה הכוח לא יכול לבצע כמו למשל מסירת ילדי מייפה הכוח לאימוץ, עריכת צוואותיו או קיום נישואין או גירושין בשמו, ועוד.

האחריות של מיופה הכוח, קבועה ומפורטת הסכם ייפוי הכוח. במידה והוא לא ממלא אחר אחריותו, הוא יכול להיתבע על ידי מייפה הכוח או קרוביו, ובמקרים כאלה – חשוב להיעזר בעורך דין מומחה לענייני משפחה.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, מכהנת כסגנית ועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א ומזמינים אותה מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader