האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך

כל אדם רשאי למנות מיופה כוח על מנת שיטפל בענייניו האישיים, למקרה שבו לא יהיה כשיר עוד לבצע החלטות בעצמו, בשל מחלה קשה או מצב נפשי. לכן, יש ביכולתו למנות מיופה כוח שיהיה אמון על מספר נושאים לבחירתו של מייפה הכוח, וינהל אותם לפי רצונותיו האישיים של מייפה הכוח. לשם כך, יש לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך המאושר על ידי האפוטרופוס הכללי.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שנועד על מנת להבטיח את רצונותיו של אדם שמאבד את צלילותו בשל מצב רפואי או נפשי קשה. כאשר אדם אינו כשיר עוד להחליט החלטות משמעותיות בענייניו האישיים, הוא עשוי להזדקק לאדם נוסף שישמש כיד ימינו ויעשה זאת עבורו. כמובן שהמצב המיטיבי ביותר הוא שהאדם המסייע יהיה אדם אמין, שניתן לסמוך עליו ועל כך שיפעיל את השיקול דעת הנכון.

לכך נועד מסמך ייפוי הכוח המתמשך – מסמך זה מעגן את כל ההנחיות שלפיהן צריך לפעול האדם שמקבל ייפוי כוח, ומהווה מסמך משפטי מפורט המפוקח על ידי החוק והאפוטרופוס הכללי.

ביכולתו של מייפה הכוח להחליט על אילו תחומים יופקד מיופה הכוח – התחום הרפואי, הכלכלי, האישי, כולם או חלקם. הוא אף רשאי למנות מספר מיופי כוח שכל אחד מהם יופקד על תחום אחר.

מסמך ייפוי כוח מתמשך עשוי להיות האפשרות הטובה ביותר עבור אדם שרוצה שענייניו האישיים, הרפואיים והכספיים יטופלו בהתאם לרצונו האישי וללא משוא פנים, באמצעות אדם נאמן הכפוף לחוזה משפטי מחייב. כך יוכל מייפה הכוח להבטיח כי האינטרסים והערכים שלו יוגשמו גם כאשר הוא אינו במצב המתאים להפעיל שיקול דעת בפני עצמו.

 

מה מסמך ייפוי כוח מתמשך כולל?

ייפוי כוח מתמשך, כאמור, הוא מסמך משפטי שנועד להסדיר את תפקידו של מיופה הכוח. על מנת להסדיר את סמכויותיו בצורה הטובה ביותר, יש מספר תנאים שיש לכלול בייפוי כוח מתמשך על מנת לוודא כי רצונותיו של מייפה הכוח מתממשים באופן מלא וכי המסמך כולו נערך כחוק:

 

זהות המייפה כוח

על מנת לוודא כי מייפה הכוח אינו מפקיד סמכות גבוהה בידי אדם אחר מבלי שמפעיל שיקול דעת מספיק, עליו להיות מעל גיל 18 ובעל צלילות מספיקה על מנת להבין את משמעות המסמך ואת השלכותיו, ולנסח תנאים ונהלים שתואמים את רצונותיו האישיים.

 

זהות המיופה כוח

מיופה הכוח הוא אדם (או מספר אנשים) לבחירתו של מייפה הכוח, שהסכים למינויו כמיופה כוח. ישנם מספר קריטריונים שאם אדם ממלא הוא לא יכול לשמש כמיופה כוח:

 • אדם מתחת לגיל 18
 • אדם בעל אפוטרופוס
 • אדם שמיופה כוח מקבל עבורו החלטות במסגרת ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף
 • מספק מגורים בתשלום עבור מייפה הכוח, למעט אם הוא בן משפחה
 • מספק טיפול רפואי, שיקומי, או סוציאלי בתשלום, למעט אם הוא בן משפחה
 • עורך הדין שאמון על עריכת מסמך ייפוי הכוח המתמשך
 • אדם שמונה כמיופה כוח לשלושה אנשים ואינו בן משפחתם

 

במקרה של ייפוי כוח מתמשך רפואי

מיופה הכוח שהחתים על המסמך אינו יכול להיות איש מקצוע רפואי או נפשי (כמו עובד סוציאלי או רופא).

 

במקרה של ייפוי כוח מתמשך שעוסק ברכוש

 • פושט רגל שטרם קיבל הפטר חובות מלא.
 • לקוח מוגבל חמור בבנק ישראל.

סמכויות מוגבלות

על מנת להגביל את סמכויותיו של מיופה הכוח ולוודא כי הוא יפעל על פי נהלים ברורים, ביכולת מייפה הכוח להגדיר באילו תחומים ועניינים אישיים למיופה הכוח תהיה סמכות לבצע פעולות.

ניתן להעניק למיופה הכוח סמכויות מלאות, חלקיות, או לחלקן לידי מספר מיופים. התחומים העיקריים שעליהם מופקדים מיופי הכוח הם החלטות על מצבו הרפואי של מייפה הכוח, נכסיו והשקעותיו וענייניו האישיים.

ביכולתו של מייפה הכוח להחליט מראש אם הוא מעניק למיופה הכוח שיקול דעת אישי לפעול בנושאים מסוימים, או מצרף למסמך הנחיות מקדימות המנחות אותו כיצד לפעול בכל מקרה.

חובתו של מיופה הכוח לבצע את רצונו של מייפה הכוח, ואי ביצוע רצונו עשוי לחשוף אותו לתביעה. אם מיופה הכוח נדרש ממייפה הכוח לבצע פעולה לא חוקית, לא אפשרית, פעולה שמצריכה הוצאה כספית שמייפה הכוח לא ערוך אליה או עשויה לפגוע בו באופן חמור, הוא רשאי להיעזר במייפה הכוח, אם הוא בדעה צלולה, או בבית המשפט.

ישנן מספר פעולות שאין בסמכות מיופה כוח לבצע עבור מיופה הכוח:

 • המרת דת.
 • מסירת ילד לאימוץ.
 • הצבעה בבחירות עבור מייפה הכוח.
 • עריכת צוואה.
 • החלטה על פעולות שמצריכות הסכמה מפורשת ואישית כמו נישואין או גירושין.
 • פעולות נוספות שבשל חריגותן טעונות אישור בית משפט או הנחיות מפורשות במסמך ייפוי הכוח המתמשך.

 

כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף

מסמך ייפוי הכוח המתמשך יכול לכלול הנחיות מדויקות באשר לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, ופקיעת תוקפו. ברוב הפעמים ינסח מייפה הכוח את מועד כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף (למשל, אם נמצא בקומה או מאובחן עם דמנציה), ולעיתים גם יגביל את זמנו בתפקיד למספר שנים מוקצבות.

מיופה הכוח זכאי לקבל החזר הוצאות על פעולות סבירות שביצע עבור מייפה הכוח, ורשאי לקבל שכר אם מייפה הכוח מוצא זאת לנכון.

 

דיווח לסמכות חיצונית

מייפה הכוח רשאי לדרוש ממיופה הכוח לדווח לאדם חיצוני על פעולותיו תחת ייפוי הכוח המתמשך, על מנת להציב פיקוח חיצוני על ביצוע התפקיד כמיופה כוח. מייפה הכוח אף רשאי לדרוש כי הדיווח יינתן לאפוטרופוס הכללי.

האדם המיודע אינו יכול להיות קרוב משפחתו של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא גם קרוב משפחתו של מייפה הכוח.

 

תפקידו של האפוטרופוס הכללי

כאמור, האפוטרופוס הכללי יכול לשמש כ"אדם מיודע" שעל מיופה הכוח לדווח אליו על כל הפעולות שמבצע תחת ייפוי הכוח המתמשך.

מלבד זאת, האפוטרופוס הכללי הוא דמות חשובה לעריכת ייפוי כוח מתמשך – ראשית, רק עורך דין שעבר הכשרה על ידי האפוטרופוס הכללי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך, אלא אם מדובר בייפוי כוח לעניינים רפואיים בלבד. שנית, משרדו של האפוטרופוס הכללי מופקד על אישורו של ייפוי הכוח המתמשך ועמידתו בנהלים.

 

היעזרות בעורך דין לייפוי כוח מתמשך

כפי שניתן להבין ממאמר זה, ייפוי כוח מתמשך אינו עניין של מה בכך. הוא מצריך הבנה עמוקה של צרכי החיים של מייפה הכוח, משפחתו, עסקיו והשקעותיו, וראייה צופת עתיד על מנת להיערך לכל מקרה אפשרי.

על כן, אין די בהיעזרות בעורך דין המוכשר לכך, אלא יש צורך בהסתייעות בעורך דין מנוסה, על מנת שיעשה עבודה מקיפה ויסודית שתמנע מחלוקות עתידיות ותגשים את רצונותיו וערכיו של מייפה הכוח.

עורכת הדין הלנה שמחי מזמינה אתכם ליצור קשר עם משרדה על מנת להתייעץ על ייפוי כוח מתמשך, במידה שאתם מעוניינים בכך או מתלבטים. למשרדנו ניסיון רב שנים עם ייפוי כוח מתמשך. נשמח לעמוד לשירותכם על מנת להבטיח כי אתם ומפעל חייכם תופקדו בידיים טובות, ותוכלו להיות שלווים באשר לעתיד, ולהתמקד בבריאותכם.

האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך
האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך

שאלות ותשובות - האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאשר לאדם למנות אדם אחר הקרוב אליו, בניהול ענייניו וההחלטות בחייו בתחומים המסוימים שבוחר – כמו בתחום הכלכלי, הרפואי וכדומה. לעומת ייפוי כוח רגיל, ייפוי כוח מתמשך אינו חד פעמי ונמשך למשך התקופה עליה מחליט מייפה הכוח בעת החתימה.

מאחר ומדובר במסמך משפטי חשוב, עליו להיערך בהתאם למצוין והנהוג בחוק ולכלול בהתאם את זהות מייפה הכוח שעליו להיות בגיר וצלול בהחלטתו, זהות מיופה הכוח, וכן לפרט את הסמכויות הניתנות למיופה הכוח ואת התוקף בו המסמך עומד להיות פעיל. 

האפוטרופוס הכללי הוא אדם אשר תפקידו בין היתר, הוא לפקח על מיופה הכוח המתמשך והתנהלותו. כך מייפה הכוח יכול לדרוש בהסכם שמיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי שבחר, וכך להגן על עצמו ולמנוע מקרים של ניצול.

סיטואציה של חתימה על הסכם כוח מתמשך מחייבת גם סיוע וליווי של עורך דין לענייני משפחה, הבקיא בתחום ויוודא שהתהליך קורה באופן תקני, חוקי והוגן. כדי להימנע ממקרים של ניצול לרעה, ייפוי הכוח המתמשך חייב להיות מפוקח על ידי איש מקצוע מומחה.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, מכהנת כסגנית ועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א ומזמינים אותה מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader