מיהו האפוטרופוס הכללי ומה תפקידו?

ייפוי כוח מתמשך הוא הליך משפטי שמטרתו להעניק לאדם שחושש לאבד את צלילותו וודאות באשר להמשך הטיפול בו ובנכסיו. אותו אדם יכול לייפות את כוחו של אדם אחר ולהנחות אותו באמצעות חוזה משפטי מחייב כיצד לפעול בענייניו האישיים. רבים שואלים מיהו האפוטרופוס הכללי ומה תפקידו בכוח, ולכן חשוב לדעת כי משרד האפוטרופוס הכללי משחק תפקיד מרכזי בניהול מוסד ייפוי הכוח המתמשך.

מאמר זה יסדיר את תפקידו של האפוטרופוס הכללי ואת הקריטריונים השונים שייפוי הכוח צריך לעמוד בהם.

 

האפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס הכללי הוא אגף שנמצא במשרד המשפטי, ותחתיו חוסה גם הכונס הרשמי. באגף זה ישנם שלושה תחומי עיסוק עיקריים:

 • פיקוח על מנהלי עיזבון ואפוטרופוסים.
 • הפעלתו של מערך הרשם לענייני ירושה וטיפול בו.
 • חדלות פירעון.

האפוטרופוס הכללי הוא גם אדם בשר ודם, שמחזיק בתפקיד ומפקח על כל תחומי המשרד. בכל הקשור לאפוטרופסות, כשירות משפטית ובעלי דין שהינם מתמודדי נפש, חסויים או קטינים, האפוטרופוס הכללי הוא המייצג את המדינה.

במאמר זה, נתמקד בתפקידו של האפוטרופוס הכללי כמפקח על מנהלי עיזבון ואפוטרופוסים, ובקשר שלו למוסד ייפוי הכוח המתמשכים.

 

תפקידו של האפוטרופוס הכללי בייפוי כוח מתמשך

האפוטרופוס הכללי הוא חלק בלתי נפרד ממוסד ייפויי הכוח המתמשכים – הוא בעל התפקיד היחיד שמוסמך להסמיך ולהכשיר עורכי דין על מנת שיוכלו לערוך ייפוי כוח מתמשכים (אלא אם מדובר בייפוי כוח מתמשך רפואי, שאינו מצריך עורך דין בהכרח).

מלבד זאת, ייפוי הכוח המתמשכים השונים צריכים לקבל אישור ממשרדו של האפוטרופוס הכללי, המוודא את עמידתם בנהלים השונים ומפקח על ניהולם וביצועם.

כמו כן, ניתן למנות את האפוטרופוס הכללי בתור ה'אדם המיודע' המהווה סמכות חיצונית שאליה מיופה הכוח מדווח על הפעולות שמבצע במסגרת תפקידיו השונים בייפוי הכוח המתמשך.

 

מהו ייפוי כוח מתמשך?

אם אדם חושש כי בבוא העת יאבד את צלילותו ולא יהיה כשיר עוד על מנת להחליט החלטות עבור עצמו, הוא יכול למנות מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך. על מיופה הכוח למלא את כל הנחיותיו של מייפה הכוח ברגע שייפוי הכוח נכנס לתוקפו, בהתאם לנכתב במסמך שהצדדים חתמו עליו. כך, מייפה הכוח יכול להיות סמוך ובטוח כי הוא הפקיד את היקר לו מכל – האוטונומיה על חייו – בידי אדם שהוא סומך עליו ובאמצעות חוזה משפטי מחייב.

מייפה הכוח רשאי להעניק ייפוי כוח בתחומים מסוימים בלבד, כמו טיפול בענייניו הפיננסיים, קבלת החליטות רפואיות ועוד. כך, הוא יכול להחליט מראש מהם סמכויותיו של מיופה הכוח ובאילו תחומים הוא יוכל להפעיל שיקול דעת.

 

מה מסמך ייפוי כוח מתמשך כולל?

ייפוי כוח מתמשך הוא חוזה משפטי לכל דבר ועניין, ולכן עליו לכלול פרטים באשר לזהותם של הצדדים ואת הנחיותיו המדויקות של מייפה הכוח, ולתאום את החוק הישראלי באשר למסמך ייפוי כוח. 

 

זהות המייפה כוח

 • מייפה הכוח צריך להיות מעל גיל 18.
 • מייפה הכוח צריך להיות צלול בעת החתימה על המסמך על מנת להבין את משמעותו המלאה.

 

זהות המיופה כוח

 • על מיופה הכוח להיות מעל גיל 18.
 • עליו להביע הסכמה למינוי כמיופה כוח.
 • מיופה הכוח אינו יכול להיות בעל אפוטרופוס\מיופה כוח משל עצמו שייפוי הכוח שלהם כבר נכנס לתוקפו.
 • מיופה הכוח לא יכול להיות עורך הדין שמחתים את הצדדים על החוזה או איש מקצוע שמספק שירותים בתשלום למייפה הכוח (טיפול רפואי, סוציאלי, פסיכולוגי או השכרת מקום מגורים) אלא אם כן הוא בן משפחתו של מייפה הכוח, וזאת על מנת למנוע ניצול של מייפה הכוח.
 • מיופה הכוח אינו יכול להיות אדם שמונה כמיופה כוח לשלושה אנשים ומעלה אשר אינם בני משפחתו.
 • אם ייפוי הכוח הוא ייפוי כוח מתמשך רפואי (כלומר, מסמיך את מיופה הכוח לעסוק בענייניו הרפואיים של מייפה הכוח בלבד), מיופה הכוח לא יכול להיות איש מקצוע רפואי.
 • אם ייפוי הכוח הוא ייפוי כוח מתמשך כלכלי (מסמיך את מיופה הכוח לטפל בענייניו הפיננסיים, לרבות נכסים, של מייפה הכוח), מיופה הכוח אינו יכול להיות פושט רגל שטרם קיבל הפטר או אדם שמצוי במעמד של לקוח מוגבל חמור בבנק.

 

סמכויותיו של מיופה הכוח

חשוב להבין כי ככל שמסמך ייפוי הכוח המתמשך יהיה מפורט יותר וברור יותר, כך מיופה הכוח יוכל לבצע את העבודה שלו בצורה יותר טובה. לכן, על מייפה הכוח לנסח בפרוטרוט מהן סמכויותיו של מיופה הכוח –

ראשית, וכפי שנאמר לעיל, על מייפה הכוח להגדיר מהם התחומים בהם מיופה הכוח יהיה רשאי לפעול – כלכליים, רפואיים ועוד.

שנית, על מייפה הכוח להחליט מראש מהו מרחב שיקול הדעת שהוא מעניק למיופה הכוח – האם הוא בוחר להעניק לו שיקול דעת חופשי או שהוא מעדיף להנחות אותו באמצעות הוראות מדויקות שלא יוכל לסטות מהן.

שלישית, על מייפה הכוח לקבוע בדיוק מתי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו, ואם ירצה בכך – יוכל להחליט גם מתי הוא יפוג, ולקבוע כי מדובר בייפוי כוח מתמשך מוגבל בזמן.

מיופה הכוח מחויב לבצע את רצונו של מייפה הכוח כפי שהוא כתוב בחוזה. אי ביצוע של הוראותיו עשוי לחשוף אותו לתביעה. עם זאת, ישנן מספר פעולות שמיופה הכוח אינו רשאי לעשות על דעת עצמו – אם הוא התבקש לעשות פעולה שאינה חוקית\אפשרית או פעולה שמצריכה הוצאה כספי חריגה או עשויה להיות פוגענית כלפי אחד מהצדדים, הוא יכול לגשת לעזרה למייפה הכוח בתנאי שהוא צלול, או לגשת לבית המשפט.

 

ישנן מספר פעולות שאין בסמכות מיופה כוח לבצע עבור מיופה הכוח:

 • המרת דת.
 • מסירת ילד לאימוץ.
 • הצבעה בבחירות עבור מייפה הכוח.
 • עריכת צוואה.
 • החלטה על פעולות שמצריכות הסכמה מפורשת ואישית כמו נישואין או גירושין.
 • פעולות נוספות שבשל חריגותן טעונות אישור בית משפט או הנחיות מפורשות במסמך ייפוי הכוח המתמשך.

 

דיווח לסמכות חיצונית

מייפה הכוח רשאי לציין במסמך ייפוי הכוח המתמשך כי הוא מעוניין שמיופה הכוח ידווח על פעולותיו ל'אדם מיודע' לבחירתו. האדם המיודע יכול להיות קרוב משפחה (בכפוף לכמה תנאים), חבר קרוב וכאמור –  גם האפוטרופוס הכללי.

 

היעזרות בעורך דין לייפוי כוח מתמשך

זכרו – כאשר אתם מייפים את כוחו של אדם אחר לדאוג לענייניכם, אתם נותנים לו אחריות כבדה וגישה מלאה לדבר החשוב ביותר שיש בידכם – האוטונומיה על גופכם. לכן, אין להקל ראש אפילו במעט בחשיבות של יצירת מסמך ייפוי כוח מתמשך מפורט, מדויק ומסודר.

הדבר האחראי ביותר שתוכלו לעשות לשם כך הוא לשכור את שירותיו של עורך שמתמחה בייפוי כוח מתמשך, על מנת שילווה אתכם מתחילת התהליך ועד השלמתו. באמצעות קבלת ליווי מעורך דין מיומן, תוכלו להבטיח כי ייפוי הכוח שאתם מעניקים הוא בטוח לחלוטין ומהווה הצעד הנכון ביותר עבורכם.

עורכת הדין הלנה שמחי מתמחה בייפוי כוח מתמשך ומזמינה אתכם ליצור קשר עם משרדה עוד היום על מנת שנוכל ליידע אתכם על כל האפשרויות העומדות בפניכם ולייעץ לכם מה תוכלו לעשות הלאה.

שתפו בקליק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?
דילוג לתוכן