ייפוי כוח רפואי

זקנה ומחלות עשויות להיות מצב חדש ומאיים. המחשבה כי אנחנו עשויים לאבד בשלב מסוים ריבונות על גופנו ושיקול דעתנו, עשויה להיות מטרידה מאוד. לשם כך נועד ייפוי כוח רפואי, שמהווה מתן סמכויות למיופה כוח לבחירת המטופל. כך המטופל יכול לדעת כי הוא מופקד בידיים טובות, וכי האינטרסים והצרכים שלו יטופלו על ידי אדם אמין הכפוף לחוזה משפטי מחייב.

 

מהו ייפוי כוח רפואי?

קובע חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996, כי כל אדם רשאי למנות מיופה כוח על מנת שיקבל סמכות להחליט עבורו על הליכים רפואיים מסוימים כאשר הוא אינו כשיר לכך –

16". (א) מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי; בייפוי הכוח יפורטו הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו של המטופל לטיפול רפואי".

אדם רשאי למנות מיופה כוח לא רק לענייניו הרפואיים, אלא גם לענייניו הכלכליים והאישיים, במסגרת מסמך ייפוי כוח מתמשך.

 

למה צריך ייפוי כוח רפואי?

המטרה של סעיף חוק זה, היא לאפשר לאדם שרוצה לקבל שליטה על ההליכים הרפואיים שיהיה נתון להם. בכך שהוא ממנה מיופה כוח, הוא מבטיח שאדם מטעמו יעמוד לצידו בהליכים הרפואיים וינחה את אנשי המקצוע לפעול לפי רצונו המקורי של מיופה הכוח.

סעיף חוק זה רלוונטי במיוחד כאשר מייפה הכוח אינו כשיר לקבל החלטה בעצמו, בשל מחלה נפשית, אלצהיימר, אשפוז במצב קומה ועוד.

 

כיצד ייפוי כוח רפואי עובד?

בייפוי כוח רפואי, אדם מייפה את כוחו של אדם לבחירתו (כמובן, כפוף להסכמתו), על מנת שיוכל להחליט עבורו החלטות באשר למצבו הרפואי. אדם שעונה על הקריטריונים הבאים לא יוכל להיות מיופה כוח:

  • אדם מתחת לגיל 18.
  • אדם בעל אפוטרופוס.
  • אדם שמיופה כוח אחר מקבל עבורו החלטות במסגרת ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף.
  • מספק מגורים בתשלום עבור מייפה הכוח, למעט אם הוא בן משפחה.
  • מספק טיפול רפואי, שיקומי, או סוציאלי בתשלום, למעט אם הוא בן משפחה.
  • עורך הדין שאמון על עריכת מסמך ייפוי הכוח המתמשך.
  • אדם שמונה כמיופה כוח לשלושה אנשים ואינו בן משפחתם.

מלבד זאת, מומלץ למנות כמיופה כוח אדם אמין ומוכר, שניתן לסמוך עליו שיפעל ללא משוא פנים ובהתאם לרצון המטופל. חשב למנות אדם שאתם מזהים כאחראי, שהרי תפקידו בידיו את הזכויות על גופכם.

ייפוי כוח הרפואי מעניק למיופה הכוח סמכות להכריע גם באשר לטיפולים פסיכיאטריים, אלא אם קבע מייפה הכוח אחרת ועיגן זאת במסמך.

 

כיצד נערך ייפוי כוח משפטי?

קובע חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות את התנאים לעריכת מסמך ייפוי כוח לטיפול רפואי:

"32טו. (א)  ייפוי כוח מתמשך המסמיך את מייפה הכוח לפעול בשמו של הממנה רק בעניינים הנוגעים לבריאותו (בחוק זה – ייפוי כוח רפואי), יכול שייחתם בפני בעל מקצוע או עורך דין על גבי טופס שיקבע השר בהסכמת שר הבריאות; לעניין סעיף זה, "בעל מקצוע" – כל אחד מאלה:

(1)   רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976;

(2)   עובד סוציאלי כהגדרתו בסעיף 2 לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996;

(3)   פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977;

(4)   אח או אחות מוסמכים".

 

סעיף חוק זה מסדיר את עריכת מסמך ייפוי כוח רפואי – הוא מגדיר כי מסמך ייפוי כוח רפואי עליו להיחתם בנוכחות בעל מקצוע רפואי או נפשי (רופא\ה, פסיכולוג\ית, עובד\ת סוציאלי\ת ואח\ות מוסמכ\ת) או בפני עורך דין.

את ייפוי הכוח יש לערוך בכתב על גבי טופס ד' לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. איש המקצוע או עורך הדין שמלווים את ההליך צריכים לוודא ולחתום על כך שהצדדים הבינו את משמעות ההליך, וכי הסכמתם ניתנה באופן עצמאי וחופשי.

פעולות המצריכות הרשאה מפורשת ממייפה הכוח

ישנן מספר פעולות שעל מיופה הכוח ייאסר לבצע אותן אלא אם ההרשאה להן ניתנה באופן מפורש בייפוי הכוח הרפואי, ביניהן מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, טיפול פסיכיאטרי, אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי ושחרור ממנו.

מייפה הכוח אף יכול לבקש כי גם אם הוא מתנגד לאחת מהפעולות הנ"ל, עדיין יש להעבירו אותן. במקרה כזה, יש להחתים פסיכיאטר במעמד ייפוי הכוח הרפואי על כך שהסביר למייפה הכוח את משמעות ההסכמה ועל כך שווידא שהסכמתו כנה וחופשית.

 

ייפוי כוח רפואי עבור חולה הנוטה למות

אדם חולה הנוטה למות הוא אדם שסובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא שתוחלת חייו הנותרת לא תעלה על שישה חודשים, גם בהינתן טיפול רפואי.

אדם שחותם על ייפוי כוח רפואי רשאי להוסיף הנחיות מקדימות להתמודדות עם מצב בו יהיה חולה הנוטה למות. מדובר במצב מורכב ביותר – ישנם מקרים שבהם הקושי הבריאותי הוא כה עצום, כך שהמשך טיפול רפואי לא יעיל עשוי להיות מצב מאמלל מבחינה נפשית ופיזית, ולכן חולים מסוימים יעדיפו לחיות את רגעיהם האחרונים ללא טיפול אינטנסיבי. מנגד, יש שיעדיפו להמשיך לקבל טיפולים רפואיים עד יומם האחרון.

חשוב להבין שיש גם הבדל בין טיפול לטיפול – ישנם טיפולים מסוימים שעשויים להיות קשים יותר, כמו ניתוחים או כימותרפיה, וייתכן שמהם חולה הנוטה למות יעדיף להימנע.

בשל מורכבות מצב זה והאפשרות כי החולה לא יהיה כשיר להכריע בעצמו, ניתן להעניק את אפשרויות הבחירה למיופה הכוח. מייפה הכוח יכול להעניק למיופה הכוח סמכויות בדרגות שונות:

  • מיופה הכוח יהיה רשאי להחליט רק מאיזה טיפולים כדאי להימנע.
  • מיופה הכוח יהיה רשאי להחליט אם לקבל טיפול מאריך חיים.
  • מיופה הכוח יהיה רשאי להחליט כל החלטה הקשורה לטיפול רפואי במיופה הכוח, לרבות הימנעות מטיפול מאריך חיים.

 

היעזרות בעורך דין לייפוי כוח

לצערנו, בני האדם לא ניחנו ביכולת לצפות את העתיד, ועל כן איננו יודעים מה העתיד מזמן לנו. עם זאת, בעריכת ייפוי כוח, חשוב להיערך לתרחישים אפשריים על מנת להתייחס אליהם במסמך ולוודא שהאינטרסים והצרכים שלנו יבואו לידי ביטוי בייפוי כוח רפואי.

על כן, מומלץ בחום להסתייע בעורך דין מנוסה, שמכיר היטב ייפויי כוח רפואיים ויודע כיצד לבנות מסמך המתאים לצרכיכם וצרכי משפחתכם. חשוב לבחור בעורך דין שאתם חשים כי הוא קשוב לצרכיכם ושיש לו את הניסיון הרלוונטי על מנת לבנות מסמך יסודי ומקצועי.

ייפוי כוח רפואי הוא מסמך משפטי בעל משמעות גדולה, ונמליץ לכם בחום שלא לקחת את עריכתו בקלות ראש, על מנת למנוע מפח נפש רב בעתיד.

עורכת הדין הלנה שמחי מזמינה אתכם ליצור קשר עם משרדה על מנת להכיר את האפשרויות השונות העומדות בפניכם באשר לייפוי כוח רפואי. עורכת הדין שמחי מתמחה בייפויי כוח ודיני משפחה וירושה, ותשמח להעניק לכם סיוע משפטי אמין, מיומן ואישי.

ייפוי כוח רפואי
ייפוי כוח רפואי

שאלות ותשובות - ייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח רפואי הוא מסמך משפטי שמאשר למיופה הכוח שנבחר, להחליט ולברור בכל ענייניו הרפואיים של מייפה הכוח מטעמו, בעניינים הנוגעים לבריאותו ולטיפוליו.

ייפוי כוח רפואי נדרש במקרים בהם מייפה הכוח נמצא תחת מחלה קשה, המגבילה אותו להחליט בעצמו בענייניו הרפואיים – בין אם מחלה פיזית, נפשית או קוגניטיבית שמגבילות את כשירות החלטותיו. במקרים האלה, המטופל יצטרך לסיוע בקבלת ההחלטות מטעמו, ויעלה הצורך לייפוי כוח רפואי.

מיופה הכוח הרפואי של המטופל יכול להיות כל אדם אשר נבחר על ידי מייפה הכוח לתפקיד, בתנאי ושניהם מסכימים על כך, ובתנאי ומיופה הכוח שנבחר עומד במספר תנאים, כמו בגיר מעל גיל 18 וללא אפוטרופוס משל עצמו, אדם שכבר ממונה על מספר ייפויי כוח אחרים, וכדומה.

עריכת ייפוי הכוח הרפואי צריך להיערך יחד עם עורך דין, כמסמך משפטי תקף, אשר יש בו גם הסכמה של מייפה ומיופה הכוח, וגם הסכמה של בעל מקצוע רפואי כמו עובד סוציאלי, פסיכולוג, רופא מורשה וכדומה.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, מכהנת כסגנית ועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א ומזמינים אותה מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader