ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי מייפה הכוח

ייפוי כוח מתמשך הוא פתרון מצוין עבור אדם שרוצה לוודא כי כל רצונותיו מתגשמים וכל ענייניו מטופלים גם כאשר הוא מצוי במצב שאינו מאפשר לו להחליט החלטות עצמאיות, מפאת מצב רפואי או קוגניטיבי קשה. יחד עם זאת, חשוב שמייפה הכוח ומשפחתו יכירו את אפשרות ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי מייפה הכוח, כך שיוכלו לנקוט באמצעים משפטיים אם ייפוי הכוח משתבש. 

 

ייפוי כוח מתמשך

בדומה לייפוי כוח רגיל, שמעניק למיופה הכוח סמכות לפעול בשמו של מייפה הכוח עבור פעולה מסוימת או למשך זמן מוגבל, ייפוי כוח מתמשך דומה מאוד לכך, אך נועד להימשך זמן רב יותר או לחול על פעולות מורכבות יותר. 

הודות לייפוי כוח מתמשך, מייפה הכוח יוכל להבטיח כי גם במקרה של מחלה קשה, טשטוש קוגניטיבי או התמודדות עם בעיות נפשיות קשות, התחומים החשובים לו לא יוזנחו, כיוון שהם יוטלו על מיופה כוח לבחירתו באמצעות חוזה מחייב מבחינה משפטית. 

ישנם כמה תחומים בהם עוסקים מסמכי ייפוי כוח מתמשך – רפואיים, כלכליים ואישיים. ייפוי הכוח יכול להעניק למיופה הכוח סמכות עבור אחד מן הנושאים, חלקם או כולם. למשל, מסמך ייפוי כוח רפואי נועד להבטיח כי כל רצונותיו של מייפה הכוח באשר לטיפולים הרפואיים שיעבור יתקיימו גם כאשר הוא אינו כשיר להחליט החלטות אלו עבור עצמו. באמצעות מסמך ייפוי הכוח הרפואי, הוא יכול להבטיח כי מיופה הכוח יפעל בהתאם להנחיות שקיבל. 

מסמך ייפוי הכוח הכלכלי, לעומת זאת, נועד על מנת שמיופה הכוח ימשיך לפעול בשמו של מייפה הכוח בכל ענייניו הכלכליים, כמו ניהול מניותיו, עסקיו ועוד, וכך מייפה הכוח יבטיח כי מפעל חייו לא ירד לטמיון בשל מצבו הרפואי הירוד. 

כפי שניתן לראות, ייפוי כוח מתמשך הוא פתרון מצוין עבור אלו המתמודדים עם קושי רפואי מסוים, ורוצים לדעת כי רצונותיהם, ערכיהם ופועלם אינו נפגע כאשר הם אינם מחזיקים באוטונומיה על גופם. לצד זאת, חשוב כי מייפה הכוח יידע כיצד לבטל את ייפוי הכוח המתמשך במידה והוא רואה זאת לנכון. 

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו, למעשה, חוזה משפטי – הוא כולל את התחייבויותיו של מיופה הכוח ואת ההנחיות שניתנו לו על ידי מייפה הכוח. חשוב לכתוב את ייפוי הכוח בליוויו של עורך דין המתמחה בתחום על מנת לוודא ששני הצדדים – ובייחוד מייפה הכוח – מוגנים מבחינה משפטית ואינם חושפים את עצמם לניצול. 

כמו כן, עורך דין הוא סמכות אובייקטיבית בהליך ולכן חשוב להיעזר בו. רבים מתחבטים בשאלה האם למנות אדם יקר או קרוב משפחה כמיופה כוח, וזהו לא תמיד הצעד הנכון ביותר. ייתכן מאוד כי הכנסת שיקולים רגשיים ומשפחתיים לתוך המשוואה תהפוך את ייפוי הכוח למסובך יותר ולפחות יעיל, ולכן מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בעריכת ייפוי כוח מתמשך באשר לזהות מיופה הכוח.

 

תוכנו של הסכם ייפוי כוח מתמשך

תנאים למייפה הכוח

מייפה הכוח צריך להיות בן 18 ומעלה. אדם הצעיר מגיל 18 לא יוכל למנות לעצמו מיופה כוח. מלבד זאת, בעת עריכת וחתימת ייפוי הכוח המתמשך על מייפה הכוח להיות בראש צלול ומצב רפואי ונפשי טוב, כך שהסכמתו לתהליך תינתן בכפוף לשיקול דעת עצמאי. אחרת, הסכמתו תיפסל.

 

תנאים מיופה הכוח

לא כל אדם יכול להיות מיופה כוח בהליך ייפוי כוח מתמשך. מיופה כוח צריך לעמוד במספר קריטריונים על מנת שייפוי הכוח שלו יעמוד בתנאי החוק – 

 • עליו להיות מעל גיל 18. 
 • עליו להסכים למינויו כמיופה כוח. 
 • הוא אינו יכול להחזיק באפוטרופוס או במיופה כוח אשר ייפוי הכוח שלהם בתוקף.
 • הוא אינו יכול להיות עורך הדין שמחתים את הצדדים על ייפוי הכוח המתמשך.
 • הוא אינו יכול להיות גורם המקצועי שמספק שירותים רפואיים בתשלום עבור מייפה הכוח, כמו פסיכולוג, עובד סוציאלי, רופא ועוד, אלא אם כן הוא קרוב משפחה של מייפה הכוח. 
 • הוא אינו יכול לשמש כמיופה כוח אם מונה כבר כמיופה כוח לשלושה אנשים ומעלה אשר אינם קרובי משפחתו.
 • הוא אינו יכול להיות גורם מקצוע רפואי אם מדובר בייפוי כוח רפואי. 
 • הוא אינו יכול להיות פושט רגל שטרם קיבל צו הפטר או לקוח מוגבל חמור בבנק אם מדובר בייפוי כוח כלכלי.

 

סמכויותיו של מיופה הכוח 

מיופה הכוח אינו רשאי לעשות במסגרת ייפוי הכוח המתמשך ככל העולה על רוחו, והוא כפוף למספר הגבלות המוגדרות במסמך ייפוי הכוח המתמשך – 

 • התוקף של ייפוי הכוח – מייפה הכוח רשאי לקבוע בהסכם מתי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו, ומתי יפוג. 
 • תחומי ייפוי הכוח המתמשך – כפי שהוזכר לעיל, מייפה הכוח יכול להגדיר מראש מהם התחומים שבמסגרתם יפעל מיופה הכוח – כלכליים, רפואיים וכן הלאה.
 • מרחב שיקול הדעת שניתן למיופה הכוח – מייפה הכוח רשאי להנחות בהסכם ייפוי הכוח את מרחב שיקול הדעת שמיופה הכוח יהיה כפוף אליו. למשל, מייפה הכוח יכול להגדיר כי מיופה הכוח מוגבל להנחיותיו המדויקות של מייפה הכוח, או לחלופין, להעניק לו שיקול דעת רחב בפעולותיו. 
 • מיופה הכוח אינו יכול לבצע פעולות שמצריכות את הסכמתו האישית של מיופה הכוח או פעולות שיגררו הוצאות כספיות חריגות, אלא אם יקבל אישור מיוחד מבית המשפט.

 

דיווח לסמכות חיצונית 

מייפה הכוח יכול להורות במסמך ייפוי הכוח המתמשך כי מיופה הכוח נדרש לדווח את הפעולות שמבצע במסגרת ייפוי הכוח לאדם לבחירתו של מייפה הכוח או לאפוטרופוס הכללי. 

 

ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי מייפה הכוח

ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי מייפה הכוח עשוי להיות מעט מסובך. מצד אחד, אם הוא צלול וכשיר לבצע החלטות משפטיות, כמובן שהוא יכול להסיר את ייפוי הכוח של מיופה הכוח. מצד שני, אם הוא אינו מצוי במצב רפואי או קוגניטיבי מתאים על מנת להחליט החלטה זו, הבקשה לביטול ייפוי כוח תצריך את הסכמתו של בית המשפט. 

ישנם מקרים בהם מייפה הכוח בוחר לעגן מראש במסמך ייפוי הכוח המתמשך כי ייפוי הכוח לא יהיה ניתן לביטול לאחר שנכנס לתוקפו, גם אם הוא אומר בפירוש כי הוא מעוניין לבטלו. הבחירה להוסיף את ההנחיה הזו נובעת מרצונו של מייפה הכוח לא לשנות את ייפוי הכוח כאשר הוא אינו צלול דיו על מנת להחליט החלטה זו. במקרה כזה, יהיה צורך בהכרעת בית המשפט.

חשוב לדעת שאם מייפה כוח מבטל את ייפוי הכוח, ולאחר מכן חוזר בו, ניתן לבטל את ביטול ייפוי הכוח כל עוד בית המשפט מאשר זאת. 

 

ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי בית המשפט 

ישנם מספר מקרים בהם בית המשפט יכול לבטל בעצמו את ייפוי הכוח – 

 • אם מגיע למסקנה כי ייפוי הכוח ניתן כתוצאה מניצול, השפעה לא הוגנת או מרמה. 
 • אם מגיע למסקנה כי ההסכמה הושגה כאשר מייפה הכוח לא היה כשיר להעניק את הסכמתו. 
 • אם הגיע למסקנה כי מיופה הכוח זקוק לאפוטרופוס. 
 • אם הגיע למסקנה כי מיופה הכוח אינו פועל לפי הנחיותיו של מייפה הכוח או שפועל באופן פוגעני כלפי מייפה הכוח. 

 

עורכת הדין הלנה שמחי מתמחה בדיני משפחה ובייפוי כוח מתמשך בפרט, ותשמח לעמוד לשירותכם על מנת להבטיח כי כל זכויותיכם מתגשמות וכי אינכם נתונים לניצול או פרצה משפטית בעייתית.

שתפו בקליק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?
דילוג לתוכן