תביעה בענייני משפחה

כמעט כולם מודעים לקיומו של בית המשפט לענייני משפחה, אך רבים אינם מודעים לתחומים בהם הוא עוסק. מאמר זה יסביר מהי תביעה בענייני משפחה, אילו נושאים נכנסים לגדרי סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה וכיצד עורך דין לדיני משפחה יוכל לעזור לכם בהגשת תביעה בענייני משפחה.

 

 

בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה הינו בית משפט שלום אשר מוסמך לדון ולשפוט בתביעות בענייני משפחה. כאשר מוגשת תביעה בענייני משפחה, היא תועבר אוטומטית לבית המשפט לענייני משפחה ולא לבית משפט שלום רגיל.

עם זאת, אם מוגש ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה, הדיון בתיק יועבר לערכאה הבאה שהינה בית המשפט המחוזי הרגיל. כלומר, בית המשפט לענייני משפחה הוא ייחודי לדיני המשפחה רק כאשר הוא מצוי בערכאה הראשונה.

כאשר אדם מגיש תביעה לענייני משפחה, מומלץ כי ייעזר בעורך דין המתמחה בענייני משפחה שהרי דיני המשפחה מצריכים בקיאות רבה בחוקים השונים ובפסיקה העדכנית ביותר. ככל שבא כוחו של התובע או הנתבע מכיר יותר את דיני המשפחה, כך עולה הסבירות שיצליח יותר במשימתו המשפטית.

 

מהי תביעה בענייני משפחה?

העניינים בהם בית המשפט לענייני משפחה עוסק בהם מוגבלים לענייני משפחה בלבד, כפי שהם מוגדרים בחוק:

תביעה בענייני משפחה
תביעה בענייני משפחה

תביעות בתחום המעמד האישי

המעמד האישי הינו תחום משפטי אשר מסדיר את נושאי הגירושין והנישואין על כל גווניהם. החל מהסכם הסטטוס קוו שנחתם בישראל ב- 1947, העיסוק בגירושין ובנישואין מוגבל לבתי הדין האישיים בלבד, כלומר – בתי דין דתיים כמו בית הדין הרבני, בית הדין השרעי, בית הדין הכנסייתי וכן הלאה.

זוג אשר מעוניין להגיש תביעה בתחום המעמד האישי ואינו מוכר בבית דין אישי בשל היותו חסר דת, זוג חד מיני, זוג מעורב דתית וכן הלאה, יוכל לעשות זאת בבית המשפט לענייני משפחה.

 

תביעות אזרחיות הנוגעות לסכסוך בין בני משפחה

"בני משפחה" לפי חוק זה –

  • בן או בת זוג, לרבות ידועים בציבור.
  • בן או בת זוג לשעבר כאשר נושא התביעה קשור למאורע שהתרחש בתקופה בה היו בני זוג.
  • ילד, לרבות ילדיו של בן או בת הזוג.
  • הורים, לרבות ההורים של בן או בת הזוג או בני זוגם של ההורים.
  • נכדים.
  • ההורים של הוריו.
  • אחים ואחיות, לרבות אחיו ואחיותיו של בן או בת הזוג.
  • הורה מאמץ או הורה אפוטרופוס.

 

חשוב לדעת שתביעה יכולה להתנהל גם בין בני משפחה וגם בין בן משפחה לעיזבונו של בן משפחה אחר, במקרה ובן המשפחה הרלוונטי נפטר.

כאשר הסכסוך המשפחתי נובע מיחסי עבודה, התיק יידון בבית הדין לעבודה ולא בבית המשפט לענייני משפחה.

תביעות מזונות או מדור

דמי מזונות הם כספים שמשולמים מדי חודש בידי הורים גרושים על מנת לדאוג לכל צרכיהם החיוניים של ילדיהם כמו מלבוש, מזון, טיפול רפואי וכן הלאה. במשך שנים רבות, אבות גרושים הופקדו על תשלום המזונות כיוון שעל פי רוב האם הייתה האם שנושאת במשמורת מלאה. כיום, הורים נוטים לחלוק יותר ויותר את המשמורת על ילדיהם, ובהתאם לכך ניתן לראות יותר מקרים בהם דמי המזונות מתחלקים בין שני ההורים.

דמי מדור הם כספים שמטרתם לשלם על מגורי הילד ואחזקתם. אלו משולמים באופן נפרד מדמי המזונות. הכלל הבסיסי הוא כי מקום מגוריהם של הילדים צריך להיות באותה רמה (או גבוה ממנה) של הדיור שדרו בו לפני הגירושין.

חשוב לדעת שזוגות מתגרשים יכולים להחליט האם ברצונם להגיש את תביעת המזונות והמדור לבית הדין האישי או לבית המשפט לענייני משפחה. מהרגע שאחד מבני הזוג מגיש תביעה לאחד מבתי הדין, התיק נשאר באותו בית דין ואינו יכול לעבור לשני.

זוגות גרושים יכולים להגיש תביעה לשינוי גובה דמי מזונות או מדור בהתאם לשינוי נסיבות גם לאחר סיום גירושיהם, אם יש להם עילה לטעון כי דמי המזונות והמדור כפי שהם משולמים עכשיו אינם תואמים את עקרון רווחת הילד או שהם מקשים יתר על המידה על חייו של ההורה המשלם בשל מחלה, נכות או מצוקה כלכלית חריגה.

 

תביעות אמהות ואבהות

תביעות אמהות ואבהות הן תביעות שמטרתן להוכיח את הקשר הגנטי של אב או אם לילדו. תביעות אבהות הן הנפוצות ביותר, שהרי ברוב המקרים האם יולדת את ילדיה והוכחת הקשר הגנטי שלה לילדיה היא אוטומטית. עם זאת, לאור התרחבות מגמת השימוש בפונדקאות, ישנם מקרים בהם האם צריכה להוכיח את הקשר הגנטי שלה לילוד.

לתביעות אמהות ואבהות יש חשיבות אדירה – אם נפסק כי הורה מסוים הוא אכן ההורה הביולוגי של ילדו, יהא עליו לשאת בהוצאות ולעיתים קרובות גם בנטל הטיפול בילד.

 

תביעות הנוגעות לחלוקת רכוש בין בני זוג

בני זוג מתגרשים המצויים בסכסוך הנוגע לחלוקת הרכוש ביניהם יכולים להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה. אם בני הזוג נישאו לפני 1.1.1974 תחול עליהם חזקת השיתוף שהינה כלל משפטי יציר הפסיקה, ואילו אם נישאו לאחר ה- 1.1.1974 יחול עליהם חוק יחסי ממון. בכל אחד מהמקרים, הדין הרלוונטי יסדיר את חלוקת הרכוש.

במקרה בו בני הזוג חתמו על הסכם ממון או הסכם גירושין, חלוקת הרכוש תתנהל בהתאם לחוזה שחתמו עליו. אם בני הזוג רוצים לשנות את ההסכם או לערער עליו, הם יוכלו להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה.

 

תביעות בנושא ירושה

בני המשפחה המסוכסכים סביב חלוקת הירושה, זהות היורשים, תוקפה של הירושה וכן הלאה יכולים להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, העוסק גם בענייני משפחה. כל תביעה העוסקת סכסוך סביב ירושה ניתן להגיש לבית המשפט לענייני משפחה, גם אם הצדדים אינם בני משפחה.

 

תביעות בנושא חוק הסכמים לנשיאת עוברים (הידוע בתור 'חוק הפונדקאות')

חוק הסכמים לנשיאת עוברים הוא  החוק שמסדיר את כל הליך הפונדקאות בישראל. כל סוגיה הנוגעת לפונדקאות הנעשית בישראל, ובישראל בלבד, כמו הסכם לנשיאת עוברים, מחלוקות בין האם הנושאת לבין ההורים העתידיים, מתן צו הורות ועוד, תוגש כתביעה לבית המשפט לענייני משפחה המוסמך לדון בתחומים אלו.

 

תביעות בתחומים נוספים

בית המשפט לענייני משפחה עוסק בתחומים נוספים מלבד אלו המופיעים לעיל, כמו תביעות הנוגעות לחוק אימוץ ילדים, חוק השמות, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסית וכו'. אם אינכם בטוחים אם תביעתם הינה תביעה בענייני משפחה, היוועצו עם עורך דין המתמחה בתחום.

 

ליווי בידי עורך דין המתמחה בתביעות בענייני משפחה

הטיפ שלנו – בבואכם להגיש תביעה הנוגעת לענייני משפחה היעזרו בעורך דין המתמחה בתביעות בדיני משפחה ובקיא בתחום. זכרו שלעומת תביעות אחרות, הנושאים שיושבים על כף המאזניים הם הקשר שלכם עם משפחתכם וילדיכם, זכאותכם לירושה ולרכוש, הכרה בכם כהורים ביולוגיים וכן הלאה.

לכן, אל תגישו תביעה בענייני משפחה בלי להיעזר בעורך דין מיומן ולהבטיח כי יש לכם עילה כשרה וסיכוי ממשי לנצח בתיק. תביעות הנוגעות לענייני משפחה נוטות להיות רגישות ומסובכות מאוד, ולכן יש להקל על התהליך ככל האפשר באמצעות ליווי בידי עורך דין מנוסה.

 

עורכת הדין הלנה שמחי מתמחה בתביעות בענייני משפחה ותשמח לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם ליווי משפטי רגיש, אישי ואיכותי לאורך כל ההליך.

שתפו בקליק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?
דילוג לתוכן