תביעות רכוש כאשר אין הסכם ממון

תביעת רכוש במשפחה נעשית בדרך כלל במעמד הגירושין בין בני הזוג. תביעות רכוש דנות ברכוש עמו הגיע אחד מבני הזוג לנישואין וברכוש אותו צברו במהלך החיים המשותפים. כאשר בני הזוג אינם ערכו הסכם ממון לפני או במהלך הנישואין, חלוקת הרכוש תיעשה בהתאם להלכת השיתוף הקבועה בחוק. עוד בטרם הגשת תביעת רכוש לבית המשפט יש לצבור ידע על החלוקה והשלכותיה וכן על הנכסים הקיימים ומצבם. קראו עוד על מנת להבין יותר על תביעת הרכוש והיבטיה השונים.

 

הלכת השיתוף וחוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973 ביסס את מעמד הלכת השיתוף הקובעת כי כל רכוש אותו צבר אחד מבני הזוג במהלך הנישואין מתחלקת באופן שווה ביניהם במועד פירוק הנישואין. זאת ללא קשר לרמת ההכנסה או לכמות והיקף העבודה של בן הזוג במהלך השנים.

למעשה קיימת חזקה אוטומטית שבני זוג נשואים או ידועים בציבור המנהלים אורך חיים מלא יחד, תורמים באופן שווה למאמץ המשותף של הזוגיות. זהו למעשה הכלל לעניין חלוקת רכוש בגירושין.

עם זאת, החוק מאפשר להתנות על כלל זה באמצעות הסכם ממון הנערך בשלב מקדמי יותר, לפני או תוך כדי ניהול החיים המשותפים.

כמו כן, ככל ובני הזוג יערכו הסכם גירושין יוכלו באמצעותו לקבוע כיצד ובאיזה אופן לחלק את הרכוש. בהיעדר הסכמים אלו ברירת המחדל של חלוקת הרכוש תיעשה בהתאם לחוק יחסי ממון.

 

לאיזה ערכאה רצוי לפנות בתביעת רכוש?

מלבד הליך הגירושין עצמו הנעשה באמצעות מתן גט אשר מתבצע רק בבית הדין הרבני, בכל שאר ענייני המשפחה לבית הדין הרבני ולבית המשפט לענייני משפחה סמכות מקבילה.

לאור זאת, נוצר מצב של "מרוץ סמכויות" – קיימת אפשרות בחירה בין הערכאות ולכן על כל אחד מבני הזוג להזדרז ולהגיש תביעה בכל עניין בערכאה אשר לדעתו תיטיב עמו.

הדבר נכון גם לעניין תביעה הקשורה לחלוקת הרכוש ולכן חשוב להבין את היתרונות והחסרונות של כל ערכאה והשלכותיהם על הגשת התביעה. חשוב לדעת שלמרות העובדה שחוק יחסי ממון הוא חוק אזרחי, הוא תקף לשתי הערכאות.

 

סוג הרכוש המדובר וכיצד הוא יחולק בפועל בין בני הזוג

הרכוש אשר מוגדר לצורך עניין החלוקה כולל את מגוון סוגי הנכסים, ביניהם: נכסי מקרקעין ונכסי מיטלטלין, עסקים של בני הזוג הכוללים מוניטין עסקי, קופות גמל וקרנות פנסיה, חסכונות וכלל הזכויות בעלות ערך כלכלי.

כאמור, הלכת השיתוף קובעת כי לשני בני הזוג בעלות שווה על הרכוש ולכן גם אם אחד מבני הזוג רשום על שמו של רכוש מסוים, אין לכך משמעות ותתבצע בו חלוקה שווה בהתאם לשאר הנכסים.

יחד עם זאת, נכסים אשר באופן מובהק אינם נצברו על ידי מאמץ זוגי משותף, לא ייכללו בחלוקת הרכוש השוויונית. הדבר חל על נכסים שהיו בבעלות של אחד מבני הזוג טרם הכניסה לנישואין וכן נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה, מהסיבה שנכסים אלו אינם נצברו במאמץ משותף.

עם זאת, ככל ותהיה הוכחה לכך שהצדדים התכוונו לשתף אחד את השני גם בנכסים אלו, הם עשויים להתחלק באופן שווה למרות שלא הגיעו בזכות מאמץ משותף, למשל דירת מגורים שהייתה שייכת לאחד מהצדדים לפני הנישואין אך הזוג חי בה ביחד במשך שנים ארוכות.

 

מהי תביעה לפירוק שיתוף?

תביעת רכוש בגירושין לעיתים תיעש באמצעות תביעה לפירוק שיתוף זוהי תביעה אותה מגיש אחד מבני הזוג נגד בן הזוג השני. כאמור, הרכוש המשותף לרוב מתחלק שווה בשווה.

כאשר רצונות הצדדים לגביי מה יעשה ברכוש המשותף מתנגשים, למשל כאשר לבני הזוג דירת מגורים ואחד מן הצדדים מעוניין גם להתגרש וגם למכור את הדירה בעוד הצד השני מסרב לכך, הוא יכול להגיש תביעה לפירוק שיתוף על מנת לכפות על בן הזוג אשר מסרב, למכור את הדירה.

התוצאה של כך תהיה לרוב הוראה של בית המשפט על פירוק השיתוף בנכס ומינוי כונס נכסים אשר יהיה אחראי על מכירת הדירה, והשווי הכספי מהמכירה יחולק בשווה בין בני הזוג. תביע שכזאת יכולה להיות מוגשת רק כאשר הדירה רשומה על שמם של שני בני הזוג.

אם אחד מבני הזוג אינו רשום על הדירה, עוד בטרם הגשת תביעה לפירוק השיתוף הוא יזדקק להגיש תביעת רכוש שמטרתה להכריע באופן ראשוני בעניין הזכויות שלו בדירה.

 

כיצד מגישים תביעות רכוש כאשר אין הסכם ממון?

ככל ובני הזוג אינם מסכימים ביניהם על חלוקת הרכוש בהסכם ממון או בהסכם גירושין, ידרשו הם להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. כאמור, מלבד עניין הגירושין, לשני הערכאות סמכות מקבילה.

בית הדין הרבני יוכל לדון בענייני משפחה שאינם נישואין או גירושין בתנאי שיכרכו יחד עם תביעת הגירושין ענייני משפחה נוספים וכך נוצרת לבית הדין זכות לדון בעניינים אלו.

חשוב להדגיש שלמרות הנאמר, לבן הזוג השני עומדת האפשרות לטעון שכריכת התביעות נעשו בחוסר סמכות, ואם טענתו תתקבל הדבר יועבר לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

העניינים הקשורים לדיני משפחה ככלל ובפרט לחלוקת רכוש בין בני הזוג הם רגישים ומורכבים ביותר. מדובר בתחום ייחודי ומורכב ביחס לסכסוכים אחרים. החשיבות בליווי וייעוץ של עורך דין משפחה מנוסה היא עצומה. פנו לעורכת הדין הלנה שמחי לליווי מקיף, מקצועי ומהימן ביותר!

תביעות רכוש כאשר אין הסכם ממון
תביעות רכוש כאשר אין הסכם ממון

שאלות ותשובות - תביעות רכוש כאשר אין הסכם ממון

תביעות רכוש הן למעשה תביעות שנראה בעיקר בעת תהליך של גירושין, בו שני בני הזוג צריכים כעת לחלק את כל הרכוש וההון המשותף, בין שניהם. כאשר אין הסכם ממון או הסדר מסוים שכבר נחתם על ידי בני הזוג, ובני הזוג לא מגיעים להסכמה, יהיה צורך בתביעת רכוש דרך בית המשפט.

במקרה של גירושין, הרכוש לרוב מתחלק בין בני הזוג באופן שוויוני. הרכוש המתחלק בין השניים הוא כל נכס, הון, עסק ומוניטין עסקי, קופות פנסיה וכדומה – אלא אם מוכח במקרים מסוימים כי אחד מהנכסים, היה שייך לבני הזוג עוד לפני הכניסה לנישואין.

תביעת רכוש תתבצע לעיתים על ידי תביעה לפירוק שיתוף, זו תביעה אשר מוגשת על ידי אחד מבני הזוג, לאחריה הרכוש יתחלק שווה בשווה בין בני הזוג. מעבר לכך, תביעות רכוש יכולות להיעשות בכל עת בה בני הזוג לא מסכימים על חלוקת הרכוש, וכך בית המשפט ידון בנושא.

תביעות רכוש יכולות להסתיים לכאן או לכאן בהתאם לאופן בו המשפט מתנהל ולפעולות עורך הדין, ולכן יש לו חלק קריטי וגורלי בחייכם ועתידכם הפיננסי. עורך דין מוסמך, בקי ומקצועי יסייע לכם להשיג את מבוקשם ולצאת מתביעת הרכוש על הצד הטוב ביותר.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, מכהנת כסגנית ועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א ומזמינים אותה מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader