עורך דין צוואות וירושות

שירותיו של עורך דין צוואות וירושות נחוצים הן בשלב של עריכת מסמך הצוואה והן במועד מימושו. אולם גם הטיפול בעזבונו של אדם שהלך לעולמו מבלי שהותיר אחריו צוואה, מוטב שיתבצע באמצעות עורך דין לענייני ירושות וצוואות. ארגז הכלים שעמו מגיעים עורכי דין צוואות וירושות

הוא קריטי להכרעת כל סכסוך הנוצר סביב הטיפול ברכושו וממונו של אדם שהלך לעולמו – בין שהותיר אחריו צוואה מסודרת, ובין שלא. סיוע משפטי ממוקד בתחום זה הוא לא פחות מאשר הכרחי כאשר רוצים למנוע הסלמה מהירה ובלתי נשלטת של חילוקי דעות סביב מימוש הצוואה וחלוקת הירושה, שיכולה להגיע גם להתדיינות מתמשכת, יקרה ומכאיבה בבית המשפט.

על השירותים העיקריים שניתן לקבל מעורך דין ירושות וצוואות והנושאים שבהם הוא מוסמך לסייע, נדון בהרחבה במדריך הבא.

 

מתי מתעורר הצורך בסיוע של עורך דין צוואות וירושות?

לעניינים רכושיים וממוניים יש נטיה טבעית לגרור עימותים חריפים בין בני אדם, ולהציף לפני השטח משקעים ישנים. זאת מעבר לכאב הרב שנלווה להתמודדות עם לכתו של בן המשפחה שחלוקת עזבונו עומדת על הפרק. למרות שעקרונית לכל אדם יש זכות לנסח את צוואתו במו ידיו ללא מעורבות מצד גורם מקצועי, הרי שהטיפול העצמאי בנושאים כאלו נוטה להותיר מקום למחלוקות לא רצויות ועוגמת נפש רבה לכל הנוגעים בדבר.

מכאן שכל אדם שמעוניין לוודא שרצונו ישתקף במלואו בצוואתו, ושברצונו להבטיח שמימוש צוואת יקיריו וחלוקת עיזבונם יטופלו באופן ההוגן, המכבד והראוי ביותר שניתן – ייטיב לעשות אם יערב בתהליך עורך דין מתחום הצוואות והירושות. 

 

באילו נושאים עו"ד צוואות וירושות מוסמך לסייע?

עורך דין צוואות וירושות מטפל בכל העניינים הנוגעים לחוקי הירושה הישראליים – בין שמדובר בעריכת צוואה, בקשה לקבלת צו ירושה / לקבלת צו לקיום צוואה, טיפול בירושה על-פי דין, סיוע בהסתלקות מירושה, מימוש צוואה, ניהול העיזבון, חלוקתם של עזבונות, רישום נכסי מקרקעין בירושה, טיפול במיסי ירושה, וכיוצא באלו. יחד עם זאת, הפעילות העיקרית של עו"ד צוואות וירושות בימים כתיקונם, היא בעיקר סביב ייצוג במאבקי יורשים המגיעים להתנהל בין כותלי בתי המשפט בישראל. 

 

האם ניתן לערוך צוואה מבלי לפנות לעורך דין צוואות?

למרות שככלל לכל אדם הזכות לערוך את צוואתו בכוחות עצמו, תועלת רבה יכולה לצמוח מן הטיפול בנושא בעזרת עורכי דין צוואות. כשאנשים עורכים את הצוואה שלהם במו ידיהם, הם לרוב עושים זאת בתרחיש שבו ההוראות בצוואה הן מאוד בסיסיות, כך שהסיכוי להתעוררותן של התנגדויות לקיום הצוואה בבוא היום, הוא נמוך במיוחד. 

ניסוח צוואה עצמאי מתבצע בתצורה של צוואה בכתב-יד (שהיא אחת מ – 4 צורות הצוואה המקובלות). אך במצבים בהם הצוואה כוללת הוראות מפורטות וספציפיות יותר, כמו במקרה של ריבוי נכסים ו / או יורשים, עדיף לגמרי לפנות לליווי של עו"ד צוואות וירושות בתהליך ולא להשאיר פתח לטעויות.

זאת ועוד, יצויין שבעריכת צוואה בעזרת עורך דין, מצטרפים למעמד שני עדים המשמשים כאמצעי לתיקוף המסמך וחיזוק ההגנה המשפטית על תוכנו וחוקיותו. 

 

הסיכונים הכרוכים בעריכת צוואה ללא ליווי של עורך דין צוואות וירושות

כל צוואה אמורה לכלול הוראות מפורטות וברורוץ באשר לאופן חלוקת הרכוש והכספים של בעליה אחרי פטירתו. כדי שהצוואה תיחשב כמסמך שיש לו תוקף חוקי מחייב, עליה להיערך בכפוף להוראות בחוק ולהיות חפה מפגמים צורניים וכשלים מהותיים, כאחד. 

כאשר ישנה סיבה להניח כי הצוואה איננה משקפת כהלכה את הרצון האמיתי של בעליה, יתכן שהתנגדות לקיום הצוואה תוגש. דוגמה נפוצה לכשל מהותי במסמך הצוואה, הינה היעדר כשירות פיסית או שכלית מצד המצווה.

ככל שניכר כי המצווה בצוואה נתון היה במצב נפשי, רפואי או מנטלי אשר פגם ביכולתו לנסח אותה ממקום של צלילות הדעת, עשוי בית המשפט להורות על פסילת הצוואה בחלקה או במלואה, וזאת במידה ותוגש על ידי מי מהיורשים או מי שנושל מהצוואה, התנגדות למימושה כלשונה. 

ישנו כשל מהותי נוסף, אשר יכול לגרום באם יתגלה, לפסילתן של צוואות, והוא מעורבות מצד גורם בעל עניין במועד עריכתה. במידה וניסוח הצוואה יעיד באופן כזה או אחר על מעורבות לא הוגנת בעריכת הצוואה מצד בעלי אינטרסים בנכסיו של המצווה, הדבר עשוי להתפס כפגם מהותי שנפל במסמך הצוואה, ויש בו כדי לערער על תוקף המסמך כולו.

כל אלו הם מדגם מצומצם ביותר של דוגמאות לפגמים בצוואות, שהובילו לא אחת לפסילתן לאחר מותו של המצווה, אף שניתן היה למנוע זאת מראש בעזרת סיוע מעורך דין צוואות וירושות בשלב ניסוח הצוואה.

 

שימו לב: צוואות שנערכות ללא סיוע משפטי של עורך דין לצוואות וירושות עלולות להידחות!

ישנם מצבים בהם קיים חשש מוחשי לכך שהצוואה איננה משקפת כראוי את רצון המנוח. למשל כשמי מיורשי המנוח סבורים שהצוואה נכתבה בעוד המצווה מצוי היה במצב שכלי או גופני ירוד שאיננו מאפשר חשיבה צלולה, או באם קיים חשש לזיופה של הצוואה, או למעורבות של בעלי אינטרס זר בניסוחה.

ישנם מקרים אחרים, שבהם תיתכן סתירה בין ההוראות בצוואה להוראות בחוק או כללי המוסר. תרחישים כאלו מובילים לא אחת להגשת התנגדות לקיום הצוואה לבית המשפט. חשוב לציין בהקשר זה שמדובר בהליך בירוקרטי שאינו פשוט ולא זאת בלבד, אלא גם נוטה להתארך ולכלות משאבים רבים מכלל הצדדים המעורבים בו.

זאת משום שהגשת ההתנגדות לקיום הצוואה מחייבת הצגת הוכחה בבית המשפט לקיומה של עילה לפסילת הצוואה כמסמך שאיננו תואם את רצונו האמיתי של הנפטר. יחד עם זאת, בתי המשפט נעתרים ברבים מן המקרים לבקשה לפסילת הצוואה וכך יוצא שכוונת המצווה לא מתממשת ממילא.

 

התנגדויות לצוואה המחייבות התערבות של עו"ד צוואות וירושות

לא אחת, מוגשות התנגדויות לצוואה באמתלה של אי כשירות מצידו של המצווה. כלומר, עולה הטענה לכך שהמצווה לא היה בעל כשירות רפואית או שכלית בעת עריכת צוואתו, מסיבות כדוגמת: אלצהיימר, שבץ, השפעה תרופתית, ליקוי נפשי, סערת רגשות עזה, ועוד. 

ישנן גם התנגדויות לצוואה המוגשות בטענה ל"השפעה בלתי-הוגנת". במקרים אלו המתנגדים למימוש הצוואה טוענים שעל המצווה הופעלו מיני מניפולציות, לחצים ו / או טקטיקות הפחדה בידי בעלי עניין זר בצוואה, שניסו להטות באמצעים בלתי כשרים את הכף לתועלתם. לעיתים יכול מצב כזה גם לקרות במסגרת ניצול יחסי תלות שהתקיימו בין בעל הצוואה לבין מי מיורשיו.

כך גם במקרה של התנגדות לצוואה המוגשת על רקע מה שנקרא: "צוואה לטובת אדם שנטל חלק בעריכתה". במקרים אלו עסקינן במעורבות של פלוני בעריכתה של צוואת הנפטר, בין אם במסגרת מעורבות בכתיבת המסמך בפועל, בעצם נוכחותו במעמד ניסוח הצוואה, או באמצעות מעורבות בדרכים נוספות. כל אלו עשויים להחשב קבילים כטעמים לפסילתה של הצוואה, ולכן נדרשת במצבים הללו מעורבות מצד עורך דין צוואות וירושות מנוסה.

 

כיצד עורך דין צוואות וירושות מאפשר למי שעורך צוואה להגן עליה?

הגנה על הצוואה הינ מהלך נפוץ למדי, שניתן לבצעו כבר במסגרת ניסוח הצוואה בעזרת עורך דין צוואות ירושות. כאשר אדם שמעוניין להסדיר את ההגנה על צוואתו מסתייע בעו"ד לעריכתה, ישנה אפשרות לבצע תיעוד מוסרט של התהליך כמו גם לצרף אל המסך חוות דעת מרופא מומחה שמעידה על כשירותו של המצווה במועד עריכת הצוואה. כל הנ"ל הן דרכים להוכיח כי הצוואה תקפה מבחינה משפטית אם יעלה הצורך.

מלבד המהלכים הללו, עורך דין לצוואות וירושות המלווה לקוח בניסוח צוואה מקצועי, נוהג לבחון את הניסוח של המסמך באופן מדוקדק וזהיר, על מנת לאתר בו כשלים אפשריים כדוגמת פגמים מהותיים או צורניים, הוראות שאינן ברורות כל צרכן ושאר בעיות פוטנציאליות, אשר עלולות להופיע לאורכה. ככל שמקדימים לזהות פגמים שנפלו במסמך הצוואה, כך גדלה היכולת להגן עליה בתור מסמך משפטי תקף ומחייב. סיוע משפטי מעורך דיןלצוואות וירושות הוא הדרך היסודית ביותר לעשות זאת.

 

הרקע שצריך להיות לכל עורך דין מתחום הצוואות והירושות 

עו"ד לצוואות וירושות מצופה להכיר את חוקי ההורשה בישראל לעומקם, כמו גם את הפסיקה העדכנית ותקדימים שונים שנצברו במרוצת השנים במסגרת הטיפול בסכסוכי ירושה לסוגיהם. זאת כדי שיוכל לספק ללקוחות המסתייעים בשירותיו מענה מקצועי ברמה הגבוהה ביותר בכל נושא הנוגע לטיפול בצוואות ובירושות, כמו גם לסייע בפתרונן של בעיות מורכבות שעשויות להתעורר בזמן הטיפול בנושאים כאלו. 

 

השאלות שכדאי לשאול את עצמנו בתהליך החיפוש של עורך דין לענייני צוואות וירושות

כאשר אתם מחפשים עו"ד לענייני צוואות וירושות שיטפל בעריכת הצוואה שלכם או בחלוקת הירושה של קרוב משפחתכם, ישנן מספר סוגיות מרכזיות שעליכם לתת עליהן את הדעת, כדי להבטיח שתזכו לטיפול המשפטי האיכותי, האמין והמועיל ביותר:

  • מה היקף הניסיון המקצועי של עורך הדין שלפנינו בתחום עריכת הצוואות והטיפול בירושות? 

השיקול הראשון והמרכזי בבחירת עורך דין צוואות וירושות, הוא בראש ובראשונה מידת בקיאותו של עורך הדין שאת שירותיו שקלתם לשכור, בנושא הספציפי שבו אתם נזקקים לסיוע משפטי. לצורך העניין, מעורך דין צוואות ניתן לצפות שיהיה בקיא ומיומן בעריכתן של צוואות מפורטות, ברורות וחוקיות למהדרין – כך שהסיכוי להגשת התנגדויות על צוואה שנערכה בעזרתו, יהיה אפסי.

זוהי הדרך של המצווה להבטיח שהצוואה ממלאת את תכליתה ושרצונותיו יתממשו לאחר לכתו. לעניין זה, לגיטימי אף לצפות שעורך דין המספק שירותי עריכת צוואות, יהיה בקיא ומנוסה גם בנושא של הגשת התנגדות לקיום צוואה וידע מהן העילות האפשריות לכך על מנת למנוע מבעוד מועד את האפשרות לכך שהצוואה תיפסל עקב פגמים צורניים או מהותיים שנפלה בה.

במקרה שאתם פונים לעורך דין ירושות וצוואות לטובת חלוקת ירושה באופן חוקי, חשוב שיהיה בעל ניסיון בניהול סכסוכי יורשים, ניסוח הסכמי חלוקה של הירושה ובעל בקיאות בתהליכי ניהול עזבונות.

  • האם עורך הדין שמולנו משדר אמינות? האם יש מי שימליץ עליו?

בכל הנוגע לענייני ממון ורכוש, שהם לב ליבו של עולם הצוואות והירושות – אין תחליף לאמינות של עורך הדין המסייע. לכן חשוב ומתבקש לדרוש מעורך הדין המלצות מלקוחות קודמים שהסתייעו בשירותיו ואף לבדוק את חוות הדעת המופיעות לגביו באינטרנט. 

  • האם עורך הדין מתחייב לשמירה על דיסקרטיות מלאה?

הטיפול בענייני ירושות וצוואות, הוא מטבעו עניין רגיש, ומכאן חשיבותה הרבה של דיסקרטיות מובטחת מצד עורך הדין שבשירותיו תסתייעו.

  • מיהו עורך הדין שיטפל באופן אישי בתיק? 

במידה ופניתם למשרד עו"ד בררו מראש מי יהיה עורך הדין האחראי על הטיפול בתיק שלכם ובקשו להפגש עמו על מנת להתרשם ממקור ראשון מהכימיה איתו ומטיב השירות שתקבלו.

  • מה גובה שכר הטרחה שעורך הדין גובה?

עם שיקולי תקציב כמובן, קשה להתווכח. אולם חשוב לזכור כי עלות שירותיו של עו"ד בתחום זה נגזרת במידה רבה מנסיונו המקצועי, כאשר לכל טעות המתבצעת מחוסר ניסיון של עורך דין "צעיר" בתחומו, אתם עלולים לשלם בדיעבד מחיר גבוה יותר. 

 

עו"ד צוואות וירושות – איך למצוא את עורך הדין המתאים?

בחיפוש אחר עו"ד מתחום הצוואות והירושות, חשובות כאמור המקצוענות והבקיאות המשפטית. אולם לא פחות מכך – גם יחסי האנוש. בהעדר רגישות, סבלנות ואמפתיה כלפי הלקוח ובני משפחתו, הטיפול בנושא הצוואה והירושה שהוא רגיש ממילא, עלול להתבצע באופן שיגרום עוול למי מהמעורבים, וזהו, מן הסתם, טעם לפגם.

 

על היתרונות הגלומים בפנייה לעורך דין צוואות וירושות מנוסה

כדי שמסמך הצוואה יוכל לעמוד במבחן הזמן, כמסמך בעל תוקף משפטי מלא שאין לערער עליו, חשוב מאוד להקפיד על כך שהצוואה תנוסח באופן שאינו מתנגש עם הוראות החוק וכללי המוסר המקובלים. הפנייה לסיוע משפטי אישי מעורך דין לצוואות וירושות בעל ניסיון רב שנים בתחומו, מאפשרת לכל אדם להבטיח שרצונותיו יקבלו ביטוי מלא ואופטימלי במסגרת צוואתו, מבלי להסתכן בכך שתקפותה של צוואתו תוטל בספק ברגע האמת. 

גם עבור יורשים המתמודדים עם מצבים מורכבים של מחלוקות סביב הטיפול בעיזבון של קרוב שהלך לעולמו, יכולים להפיק תועלת רבה מהסתייעות בעורך דין לצוואות וירושות, הודות לבקיאות הנדרשת בחוקי הירושה לשם מיצוי זכויות מיטבי. חשוב לדעת כי ליווי משפטי צמוד, אמין ומקצועי – הוא המפתח לפתרון סכסוכי רכוש מורכבים על מי מנוחות מחוץ לכותלי בתי המשפט, ולרווחתם של כלל המעורבים.

 

מעוניינים בסיוע מעורך דין צוואות וירושות במרכז? פנו למשרדנו לשיחת ייעוץ ללא התחייבות!

מעוניינים להתייעץ עם עורך דין ירושות וצוואות במרכז? עו"ד הלנה שמחי תשמח לספק לכם הכוונה משפטית מקצועית בנוגע לעריכת צוואות, הגשת בקשה לצו קיום צוואה, מימוש של צו ירושה, התנהלות מול רשם הירושות, טיפול בהתנגדות לצוואה, התמודדות עם סכסוכי יורשים, חלוקת העיזבון וכל נושא אחר המצריך ליווי משפטי איכותי של עורך דין צוואה ירושה מהימן.

עורך דין צוואות וירושות
עורך דין צוואות וירושות

שאלות ותשובות - עורך דין צוואות וירושות

תפקידו של עורך דין צוואות וירושות כולל את כל הקשור בצוואות וירושות: עריכת צוואה, בקשות לקבלת ירושה, מימוש צוואה, הסתלקות מירושה ועוד. עורך הדין מעניק סיוע וליווי משפטיים מקיפים, ואף יכול לסייע בפתרון מחלוקות וסכסוכים הנוגעים לירושה ולצוואות.

הצורך יכול להתעורר במקרים רבים – למשל כאשר אדם מעוניין לערוך צוואה ולהפקיד אותה בידי עורך דין, כאשר יש סכסוכים ומריבות על צוואה, כאשר אדם מעוניין לשנות את הצוואה שלו ולעשות זאת בליווי מקצועי, כאשר רוצים לממש צוואה ועוד.

עורך דין צוואות וירושות עוסק בכל התחומים הקשורים לצוואות וירושות: עריכת צוואה, שינוי צוואה, מימוש צוואה, הסתלקות מירושה, טיפול בירושה ועוד.

ליווי מקצועי ומקיף, פתרון סכסוכים בין יורשים, ודאות כי הצוואה עומדת בתנאי החוק והחלוקה ליורשים הוגנת, הפקדת הצוואה אצל גורם אובייקטיבי ואמין, ועוד.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, מכהנת כסגנית ועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א ומזמינים אותה מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader