איך לבטל צוואה?

כל אדם רשאי לכתוב צוואה בו הוא יקבע מה יעשה ברכושו לאחר מותו. לעיתים לאחר כתיבת הצוואה עולה רצון או צורך לבטל אותה. הליך ביטול צוואה קבוע בחוק הירושה אשר נותן ביטוי לחשיבות הזכות האוטונומית של כל אדם לערוך ירושה ולבטא בה את רצונו האישי. עוד על ביטול צוואה והאפשרויות במקרה זה, לפניכם.

 

המסגרת החוקית של ביטול צוואה

חוק הירושה התשכ"ה – 1965 קובע את הכללים לענייני ירושות וצוואות. סעיף 36 לחוק הירושה מאפשר לאדם אשר כתב צוואה לבטל אותה בשל כל סיבה ובכל זמן שיבחר. רק האדם אשר ערך את הצוואה יוכל בעצמו לבטל אותה.

יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם ייקבע שלצוואה אין תוקף משפטי בשל פגמים מהותיים הטמונים בה או מפני שהאדם אשר ערך אותה בעל חוסר כשירות משפטית וכן במקרים בהם בית המשפט קובע בהתאם לשיקול דעתו שהצוואה אינה משקפת נכון את רצון המצווה ונערכה בתנאים לא ראויים

 

 

ביטול צוואה על ידי המצווה

ככל והמצווה הוא האדם המעוניין לבטל את הצוואה, קיימות כמה דרכים בהן יוכל הוא לעשות זאת:

 

השמדת הצוואה

ניתן לבטל את הצוואה על ידי השמדה שלה באמצעות שריפה, גריסה, קריעה וכל פגיעה מהותית אחרת במסמך.

 

מסירת הודעה על ביטול הצוואה

אדם אשר ערך צוואה יכול לבטל אותה באחת מן הדרכים שבהן ניתן לערוך את הצוואה:

 

בכתב יד

האדם יכול לכתוב בכתב ידו מסמך בו הוא מודיע על ביטול הצוואה אותה ערך, על המסמך יש לחתום ולציין תאריך.

 

בפני עדים

אדם יכול לערוך מסמך בו הוא מצהיר על ביטול הצוואה הקודמת, עליה יציין תאריך ויחתום בנוכחות של שני עדים אשר גם הם מחויבים לחתום עליו.

 

ביטול בפני רשות

האדם יכול להודיע לסמכות הרשמית בפניה ניתן לערוך צוואה על ביטול שלה, ההודעה יכולה להיעשות בכתב או בעל פה. הגורמים הרשמיים הם שופט, חבר בבית דין דתי, רשם לענייני ירושה.

 

ביטול בעל פה

כאשר אדם נמצא במצב של 'שכיב מרע' והוא נוטה למות, יכול הוא להודיע בעל פה על ביטול הצוואה שערך בפני שני עדים על ביטול הצוואה והם יהיו מחויבים לכתוב את הדברים ולהעביר אותם לרשם הירושה.

 

עריכת צוואה חדשה

דרך נוספת בה ניתן לבטל צוואה היא באמצעות עריכת צוואה חדשה אשר מבטלת את האמור בצוואה הקודמת, שכן במקרה שבו מתגלות כמה צוואות לאחר פטירת המוריש הצוואה האחרונה בזמן הנושאת את התאריך המאוחר ביותר תגבר על האחרות ותהיה הקובעת, אפילו אם הדבר לא נאמר בה באופן מפורש.

 

ביטול צוואה עקב פגם

צוואה מהווה מסמך משפטי, ולכן עליה לעמוד בהוראות של חוק הירושה על מנת שיהיה לה תוקף ויהיה ניתן לקיים את תוכנה. ככל והצוואה אינה עומדת בדרישות החוקיות יהיה ניתן לבטל אותה. לעיתים הביטול יהיה כולל ולעיתים יהיה חלקי ויחול רק על סעיפים מסוימים בצוואה.

סעיף 30 לחוק הירושה מאפשר לבטל את תוכן הצוואה במקרה שבו לא ניתן להבין באופן וודאי את כוונת המצווה בשל טעות משמעותית בצוואה. הפגם יכול להיות בשל צוואה אשר אינה עומדת באחד מארבעת התנאים לעריכתה: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות וצוואה בעל פה במצב של שכיב מרע.

למשל, פגם אשר יכול ליפול בעת עריכת צוואה בכתב יד יכול לחול כאשר לא כל הצוואה כתובה בכתב ידו של המצווה או שחסר בה תאריך או חתימה. כמו בן בצוואה בעדים יכול ליפול פגם כאשר היא נערכה בפני עד אחת או לא בנוכחות של שני העדים באותו זמן וכו'.

לצד סעיף 30, סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי ייתכנו מקרים בהם נפלו פגמים בצוואה אשר נערכה שלא בהתאם להוראות החוק אך בית המשפט יקבע כי הפגם אינו יסודי וכן התקיימו מרכיבי היסו של הצוואה ולכן יכשיר אותה כי היא מבטאת את רצון המצווה. בית המשפט יפעיל שיקול דעת בדיון אודות ביטול צוואה וינמק את החלטותיו.

 

ביטול צו קיום צוואה

בסעיף 72 לחוק הירושה נקבע כי לרשם הירושה או לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לערוך שינויים או לבטל צו צוואה. על מנת לממש צוואה יש לפנות לרשם הירושה בבקשה לממש אותה ולהמתין פרק זמן של 14 יום על מנת לאפשר לאנשים לטעון להתנגד אליה.

ייתכנו מקרים בהם אדם יטען בפני רשם הירושה כי בשל נימוקים מסוימים, כמו קיום של צוואה אחרת, חשש לפגמים בצוואה או להשפעה בלתי הוגנת על המצווה בעת כתיבתה ועוד פגמים אשר בעקבותם אין לאפשר את מתן צו קיום הצוואה. במקרה כזה הדיון יעבור לבית המשפט לענייני משפחה בו יבחן בית המשפט את הצוואה, תוקפה ואמינותה על בסיס טענות הצדדים ויחליט מה יעשה בצוואה.

לסיכום, ביטול צוואה יכול להיעשות בשל כמה סיבות שונות. על מנת להבין עוד על ביטול צוואה והאפשרויות העומדות בפניכם במצב זה, פנו לעורכת הדין הלנה שמחי לייעוץ משפטי מהימן ומנוסה בתחום הצוואות והירושות!

שתפו בקליק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?
דילוג לתוכן