גישור

גישור חובה למתגרשים

על פי החוק החדש, מי שרוצה להגיש תביעה בעניין סכסוך משפחתי עליו להגיש קודם לכן בקשה ליישוב הסכסוך שתופנה ליחידת