מזונות ילדים

מזונות במשמורת משותפת

הפסיקה המהפכנית של בית המשפט העליון בנושא שוויון מזונות במשמורת משותפת חשובה מאוד ויוצרת יציבות במערכת המשפט בשיתוף משפטיפ –