הסכם הורות משותפת

בעידן המודרני זוגות רבים אינם רוצים להיות כבולים למסגרת הנישואין הרשמית ומבקשים להביא ילדים לעולם מחוץ למסגרת זו. לשם כך התפתח הסכם הורות משותפת המסדיר את הנושא. מה כולל ההסכם, למי הוא מתאים, מה חשוב לדעת לפני שמתחילים? המידע לפניכם:

 

הרקע להסכם הורות משותפת

בשנים האחרונות המודל המסורתי של משפחה השתנה וכיום קיימים מגוון מודלים של משפחות בעלות הרכבים שונים.

הורות משותפת הוא מושג שנולד לתוך מציאות שבה שני אנשים או יותר בוחרים להביא באופן משותף ילד לעולם בלי שקיימת ביניהם מערכת זוגית מוכרת בהכרח. בין סוגי המשפחות הללו עשויות להיכלל משפחות חד הוריות, משפחות חד מיניות, גידול ילדים ללא קשר זוגי, בני זוג המוכרים כידועים בציבור המגדלים יחד ילדים ועוד.

בתחילת התהליך של הבאת ילד לעולם במשותף עורכים הצדדים הסכם הורות משותפת, זהו מסמך משפטי בו מסדירים הם את התנאים והכללים בהם יגדלו את הילד.

 

כיצד ניגשים להסכם?

בשלב הראשוני הצדדים צריכים לפנות לעורך דין אשר מתמחה בדיני משפחה כדי שיבנה בצורה המיטבית את ההסכם שצריך לכלול באופן מפורט את רצונות הצדדים ודרישותיהם, ועליו להיות מנוסח באופן ברור ומקיף על מנת לאפשר לצדדים ביטחון וודאות בהליך.

ההסכם כולל זכויות וחובות של כל אחד מן ההורים כלפי הילד, יחד ולחוד. מאחר והיחסים של ההורים אינם מצויים במסגרת ברורה מבחינה חוקית, הצורך בהסכם בכתב אשר יתאם ציפיות בין הצדדים באופן מקסימלי הוא חיוני. ככל שההסכם יהיה מנוסח טוב יותר, בכוחו להקל על הצדדים בעתיד ולמנוע מחלוקות מורכבות.

 

מה נכלל בהסכם הורות משותפת?

בהסכם ההורים למעשה חוזים את העתיד ולכן הוא צריך להיות מקיף ולכלול כמה שיותר סוגיות הנוגעות להבאת הילד לעולם ולגידולו. ההסכם הוא מורכב וצריך להיעשות בשיקול דעת ומקצועיות. בין הנושאים הנכללים בהסכם:

 

הצהרות ההורים

ההסכם פותח בהצהרה של ההורים על כך שהם אינם מנהלים מערכת זוגית כלשהי וכי ההתקשרות ביניהם במסגרת ההסכם נעשתה לצורך הבאת הילד לעולם במשותף.

 

תכנון ההיריון והלידה

בחלק זה קובעים הצדדים באיזה אופן יתנהלו הבחירות השונות במהלך ההיריון ובשלבי ההכנה אליו, וביניהן: באיזה רופא יבחרו, על מי יוטלו הוצאות ההיריון ובאיזה היקף, חובת נוכחות בבדיקות השונות, החלטות הקשורות לעניינים גנטיים, טיפולי ההפריה, סיבוכי הריון ועוד. בנוסף לכך יקבעו הצדדים את חלוקת חופשת הלידה, את שם הילד וכו'.

 

משמורת

נושא מרכזי בהסכם. במידה והמשמורת הינה משותפת,  גידול הילד מתחלק שווה בשווה בין שני ההורים. במידה והיא מלאה, אחד ההורים מגדל את הילד וההורה השני זוכה לראותו במסגרת הסדרי ראייה. נושא זה הוא בליבו של ההסכם ולכן נדרשים תשומת לב מיוחדת וניסוח ברור על מנת להימנע ממחלקות עתידיות.

 

תשלומים המזונות

גידול ילד נושא בהוצאות רבות וכולל: אוכל, דיור, ביגוד, מסגרות חינוכיות, תשלומי בריאות, הוצאות פנאי ועוד. כאשר בין ההורים נקבעה משמורת משותפת שניהם נושאים בנטל גידולו באופן שווה ולכן אין אחד ההורים נדרש לשלם מזונות לשני. אך במקרה בו לאחד ההורים יש משמורת מלאה, מרבית העלויות יוטלו עליו ולכן חשוב לקבוע מראש את סכום המזונות והמועדים בהם יועברו אליו מההורה השני.

 

מגורים

ניתן מראש להחליט בהסכם על גידול הילד בארץ והאיסור לעבור עמו לחו"ל וכן על מרחק מסוים בין מקומות המגורים של ההורים.

 

חינוך

ההורים יסכמו ביניהם על תפיסת עולם והאופן שבו יחנכו את הילד וסגנון המסגרות החינוכיות אליהן ילך.

 

אופן הסדרת מחלוקות עתידיות

מתוך ההבנה שההסכם אינו יכול להסדיר כל סוגיה העשויה להתעורר בגידול הילד, הצדדים יקבעו בהסכם אופן בו יפתרו מחלוקות בעתיד (באמצעות טיפול מסוים, גישור וכדומה).

הסכם הורות משותפת

המעמד המשפטי

כאמור, הסכם הורות משותפת יכול להיחתם לפני לידת הילד ואפילו בשלב תכנון ההיריון.

לאחר החתימה על ההסכם יהיה לו תוקף משפטי של חוזה. על מנת להסדיר את סוגיית האחריות ההורית, אחרי לידת הילד יש להגיש את ההסכם החתום לבית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני.

לאחר ההגשה ההורים יגעו לאישור ההסכם בפני השופט, במעמד זה מוודאים שההורים מבינים את הסכם ומשמעויותיו, שהוא נחתם מרצונם החופשי ושהוא מבטא את טובת הילד. לבית המשפט יש סמכות לבטל את ההסכם אם הוא מוצא בו אלמנט הנוגד את עיקרון טובת הילד. לאחר אישור בית המשפט להסכם יהי תוקף של פסק דין.

 

שינויים ועדכונים בהסכם

לאחר קבלת האישור להסכם בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני, ההסכם כאמור מקבל תוקף של פסק דין.

עם זאת, מטבע החיים לעיתים לא ניתן לצפות את כל התרחישים האפשריים בעת עריכת ההסכם. לכן ניתן בהגבלות מסוימות לשנות את ההסכם ותנאיו. שינוי כזה הוא לגיטימי כל עוד הוא הגיוני ופועל בהתאם לעיקרון טובת הילד, ויקבל את אישור בית המשפט.

טרם האישור יבדוק בית המשפט שהשינוי נערך בהסכמה חופשית ומלאה של שני הצדדים. לעיתים, כאשר הילד נמצא בגיל מתאים, בית המשפט יבקש לשמוע את רצונו ויתחשב בכך בהחלטתו, בשל התפיסה הדוגלת בטובת הילד ורצונו.

 

עלויות ההסכם

כאמור, נדרש ליווי משפטי מקיף של עורך דין החל משלבי הכנת ההסכם ועד לאישורו בבית משפט, ולאחר מכן במהלך שנות גידול הילד.

הוצאות ההסכם נעות בין כמה אלפי שקלים לעשרות אלפים, בהתאם לכל מקרה. למרות ההוצאה המשמעותית בעריכתו, להסכם חשיבות כלכלית עצומה ביכולתו לחסוך בעתיד הוצאות כספיות בסכומים גבוהים בהרבה שיוצאו על הליכים והתדיינויות משפטיות העלולות להתעורר בגידול הילד.

מעבר לכך, הסכם הורות מעניק לצדדים ודאות ויציבות לגבי גידול הילד והסדרת מחלוקות לגביו בעתיד אשר יקלו על גידולו בשיתוף פעולה פורה, תוך הקטנת הסיכוי למחלוקות קשות בין ההורים.

 

ערבות צד שלישי להסכם

מאחר והסכם הורות משותפת הוא הסכם מורכב הצופה לשנים רבות, כדאי מאד לערב צד שלישי להסכם כדי שיוכל לשמש כעד.

בנוסף לכך, צד זה יהיה ערב כלכלית  במידה וההתחייבויות הכספיות בהסכם לא ימומשו. הערבות תיתן ביטחון לכך שיהיה לצדדים יותר קשה להתחמק מחובותיהם בשל ההשלכות שיהיו על הפרה כזאת. אם כך, הייתרון בלערב צד שלישי להסכם הוא עצום ומעניק להסכם משנה תוקף וודאות.

 

רישום הילד במרשם אוכלוסין

לאחר הלידה, בבית החולים מתבצע רישום של הילד בעמדת משרד הפנים.

במעמד הרישום יקבעו ההורים את שם משפחתו של הילד. על מנת לרשום את האב כהורהו של הילד הוא נדרש לחתום על "הצהרת אבהות". במידה והאב לא חתם על ההצהרה לאחר הלידה, על מנת להסדיר את אבהותו באופן רשמי יש צורך בהגשת תביעת אבהות לבית משפט אשר כוללת בין היתר גם בדיקות גנטיות לשם רישומו.

 

הורות בין יותר משני אנשים

ברגע שקיימת הורות משותפת בין גבר ואישה, לא יהיה ניתן להעניק פסק דין על הורות לצלע שלישית.

כלומר, כל עוד לילד יש שני הורים ביולוגיים מתפקדים, המצב המשפטי בישראל אינו מכיר בבן זוגו של אחד מהצדדים כהורה נוסף לילד והוא לא יכול לשמש כאפוטרופוס בעבורם. כלומר, מדינת ישראל כיום אינה מכירה ב "הורות בשלישיה".

למשרד עורך דין הלנה שמחי ידע וניסיון רב בניסוח הסכמי הורות משותפת.

כדי להשיג עבורכם את התוצאות הטובות ביותר ולספק מעטפת שלמה של שירותים הנותנת מענה לכל ההיבטים של ההליך המשפטי, כל תיק מנוהל על ידינו באופן אישי וכל הסכם מנוסח תוך התאמה מלאה לבני הזוג על מנת לספק להם שקט נפשי ואת הביטחון האישי והמשפטי לו הם זקוקים בעת גידול ילדים משותפים.

הסכם הורות משותפת מסדיר משפטית את גידול ילד שלא במסגרת מערכת זוגית. הסכם טוב הוא כזה הנותן ביטוי לכל המרכיבים החשובים בגידול הילד וצופה פני עתיד.

בעזרת השירותים שלנו תוכלו לבנות את התא המשפחתי עליו תמיד חלמתם. על מנת לשמוע עוד על ההסכם, ולקבלת ליווי משפטי מקצועי ומנוסה בתחום, פנו עוד היום לעורכת הדין הלנה שמחי!

077-804-4141

הסכם הורות משותפת
הסכם הורות משותפת

שאלות ותשובות - הורות משותפת

בהסכם הורות משותפת חשוב מאוד לפרט ככל האפשר את תנאי ההורות ש-2 הצדדים מסכימים עליהם וכמובן לכלול בהם שיעור דמי מזונות, זמני שהייה, החלטות לגבי אופן גידול הילדים, חינוך, חוגים, בריאות, חופשות ועוד. אצלנו במשרד אנו עורכים הסכם מפורט ויסודי מאוד שאף צופה את פני העתיד עד כמה שניתן. קראו באתר את כל הפרטים החשובים שיש לכלול בהסכם.

את הסכם ההורות המשותפת רצוי מאוד לאשר בבית משפט לענייני משפחה. לעיתים ניתן לשנות הסכם שקבל תוקף פסק דין גם אם הדבר כרוך בקושי מסוים ועל כן חשוב שיהיה עורך דין מיומן שיבדוק באם יש נסיבות מיוחדות שאכן מצדיקות את שינוי ההסכם ובגינן ניתן לפנות לבית המשפט.

כל אחד מבני הזוג יכול לפנות לבית המשפט בבקשה לשנות את תנאי ההסכם או חלק מסעיפיו ובאם שני הצדדים מסכימים לרוב בית המשפט יענה לבקשתם. ההמלצה היא ללכת לתהליך שכזה ביחד עם עורך דין שמכיר את הקשיים שעלולים לצוץ ושיוכל לוודא כי תיקון ההסכם נעשה בצורה הטובה ביותר עבור הלקוח. לייעוץ ועזרה, חייגו 077-804-4141 או פנו אלינו באתר.

עלות עריכת הסכם הורות משותפת תלויה באופן ההסכם ובמשך הזמן הדרוש לעוה"ד להשקיע בעריכת ההסכם אשר משתנה ממקרה אחד לאחר, הסכם הורות חוסך הליכים משפטיים וכאשר הוא נערך כנדרש וצופה את פני העתיד הוא כולל בחובו יציבות, פתרון מחלוקות והתחשבות בטובת הילד בעת משבר. לייעוץ ותיאום פגישה, צרו איתי קשר דרך האתר.

רצוי מאוד לכלול מראש בהסכם סעיף המגדיר כיצד יפתרו מחלוקות עתידיות, ניתן לקבוע שההורים ינסו לפתור ביניהם כל מחלוקת ובמידת הצורך יפנו לעו"ד מגשר, במידה ולא הצליחו להגיע להסכמות לבד או בגישור, אין ברירה אלא לפנות לבית משפט לענייני משפחה. לייעוץ פרטני במקרה שלכם, ניתן לתאם פגישה או ייעוץ טלפוני דרך האתר כבר בימים הקרובים.

שתפו בקליק
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד הלנה שמחי

עורכת דין הלנה שמחי הינה מומחית בתחום דיני משפחה.
היא בעלת משרד עריכת דין מוביל, כיהנה כסגנית ועדת בתי משפט לענייני משפחה מחוז מרכז, כהנה כסגנית וועדת בתי דין רבניים מחוז מרכז, כיהנה כחברה בועדת ניסוח משפטי של לשכת עורכי דין מחוז ת"א והיא מוזמנת מידי שנה להרצות בכנסים בינלאומיים בכל הקשור לדיני משפחה, גירושין והורות משותפת.

תמונת קאבר: עו"ד הלנה שמחי. עורך דין הורות משותפת. helenasimhi.co.il. רחוב מדה 7 מגדל בסר 4, קומה 23, בני ברק.
עורכת דין הורות משותפת הלנה שמחי
Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 114 ביקורות
×
js_loader