מהו איזון משאבים וכיצד הוא מתבצע?

איזון משאבים הינו הסדר הקובע כיצד יתחלק הרכוש בין בני זוג לאחר פירוק נישואיהם בעקבות גירושין או מוות של אחד מבני הזוג. ההסדר קובע ברירת מחדל של חלוקה שווה של הרכוש בין בני הזוג אלא אם קבע בית המשפט אחרת או ככל וקיים הסדר אחר בין בני הזוג. עוד על איזון משאבים, אופן ביצועו ודגשיו, לפניכם:

 

 

מהו הסדר איזון משאבים?

כאמור, הסדר איזון משאבים קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג בפירוק הנישואים, ההסדר קובע חלוקה שוויונית של הרכוש בין בני הזוג למעט החרגות.

הסדר זה חל על כל בני זוג אשר התחתנו לאחר התאריך 01.01.1974 ולא סיכמו ביניהם אופן אחר לחלוקת הרכוש בהסכם נישואין או בהסכם ממון. ההסדר קובע כי במהלך חיי הנישואין זכויותיו של כל אחד מבני הזוג בגין הנכסים שלו נשמרים וקביעת השיתוף על הנכסים מתבצע רק עם פירוק הנישואין.

ההסדר למעשה יוצר הערכת שווי לנכסים הנמצאים ברשות בני הזוג (הן הנכסים המשותפים והן הנפרדים) וקובע לגבי הנכסים המשותפים חלוקה שווה.

 

על אילו נכסים יחול הסדר איזון משאבים?

הסדר איזון משאבים חל על כלל הנכסים אשר בבעלות כל אחד מבני הזוג ושייכים לשניהם במשותף. הנכסים נצברו ממועד תחילת הנישואין עד למועד פירוק הנישואין.

מדובר בכל סוגי הנכסים החל מנכסי מקרקעין, חסכונות, כלי רכב, עסקים וכן זכויות הניתנות למימוש בעתיד כגון ביטוח, זכויות פנסיוניות, קופות גמל, פיצוים וכו'.

שיתוף שכזה בנכסים יכול לחול רק בנכסים אשר הצטברו במשך התקופה בה ניהלו בני הזוג חיים במשותף. לרוב דירת המגורים של בני הזוג תיחשב לנכס משותף, אפילו אם היא נרכשה רק על ידי אחד מבני הזוג ונרשמה רק על שמו ובית המשפט יטה להכליל אותה ברכוש המשותף ולבצע בה חלוקה שוויונית.

מהו איזון משאבים וכיצד הוא מתבצע
מהו איזון משאבים וכיצד הוא מתבצע

על אילו נכסים לא יחול הסדר איזון משאבים?

למרות האמור לעיל, קיימים נכסים עליהם לא יחול הסדר איזון משאבים.

ראשית מדובר בנכסים אשר מלכתחילה לא הייתה כוונה של בן הזוג לשתף בהם את הצד השני כגון נכסים אשר היו בבעלות יחידה של אחד מבני הזוג טרם הנישואין ונשארו בבעלותו במהלכה, נכסים אשר אחד הצדדים קיבל בירושה או במתנה במשך הנישואין.

שנית, מדובר גם בנכסים אשר מראש הוסכם עליהם בכתב כי הם אינם משותפים, נכסים דמות גמלה אשר מוענקים על ידי המוסד לביטוח לאומי לאחד מבני הזוג ופיצויים כספיים אשר הוענקו או מגיעים לאחד מבני הזוג בגין נזקים.

נכסים אלו לא יכללו בהסכם איזון המשאבים ובית המשפט לא יבצע בהם הערכת שווי לצורך חלוקתם. לעיתים, יוכל אחד הצדדים לפנות לבית המשפט בבקשה להכליל בכל זאת נכס שכזה, ככל ועומדות לו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

כיצד מתבצע הסדר איזון משאבים?

הסדר איזון משאבים מתבצע ברוב המקרים בעת פירוק הנישואין לאחר מתן הגט. ראשית מתבצעת הערכת שווי של נכסי בני הזוג (למעט הנכסים אשר מראש אינם נכללים בהסדר) בעזרת שמאי או רואה חשבון.

לאחר מכן מתבצעת חלוקת הנכסים ואיזון ביניהם על ידי חזר הפרשים. בשלב זה, ככל ואחד הצדדים רואה כי החלוקה אינה הוגנת בנסיבות העניין יכול הוא לטעון זאת. ככל ובית המשפט יוכל לקבל את טענתו ולחרוג מן ההסכם כשהנסיבות מצדיקות זאת.

 

חריגה מן ההסדר

למרות שברירת המחדל בחוק היא חלוקה שווה של הנכסים המשותפים של בני הזוג, בית המשפט עשוי להורות על חלוקה אחרת ככל וקיימות נסיבות חריגות אשר מצדיקות סטייה מן ההסדר וחלוקה לא שוויונית.

הוא יכול להורות על חלוקה לא שוויונית בין נכסי בני הזוג וכן להכליל בהסכם איזון המשאבים גם נכסים אשר מלכתחילה אינם נכללים בהסדר.

לרוב בית המשפט יורה זאת במקרים בהם לאחד מבני הזוג יכולת השתכרות גבוהה באופן משמעותי מזה של בן הזוג המקצועי על פי הניסיון המקצועי, מוניטין ועוד, כאשר אחד מבני הזוג ביצע הברחת נכסים או הסתיר הכנסות, כשאר אחד מבני הזוג השתמש ברכוש או כספים משותפים לצרכי מטרות לא חוקיות דוגמת הימורים ללא ידיעתו של הצד השני וכן במקרים של אלימות פיזית או נפשית של אחד מבני הזוג כלפי השני.

 

הסדר איזון משאבים בטרם מועד פקיעת הנישואין

למרות שהסדר איזון משאבים מתבצע בדרך כלל במועד פירוק הנישואין, לעיתים בית המשפט יהיה שאי להורות על ביצועו עוד בטרם פקיעת הנישואין במקרה שהוא רואה כי בין בני הזוג קיים קרע מהותי, כשבני הזוג כבר חיים בנפרד בתקופה העולה על תשעה חודשים וכן במקרים בהם חלפה לפחות שנה מהיום שבו נפתח הליך פירוק הנישואין או הליך הנוגע לרכוש של בני הזוג.

למרות הזמן הקבוע בחוק לעיתים בית המשפט יכול להחליט על ביצועו בטרם התקופה האמורה במקרים חריגים של אלימות במשפחה.

לסיכום, הסדר איזון משאבים מהווה הדרך החוקית על פיה מתבצעת חלוקת הנכסים בין בני הזוג בעת פירוק הנישואין ביניהם. על מנת ללמוד עוד על ההסדר, אופיו והשלכותיו, פנו לעורכת הדין הלנה שמחי לייעוץ משפטי מקצועי ומנוסה בתחום דיני המשפחה!

שתפו בקליק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?
דילוג לתוכן