צוואות וירושות

צוואות וירושות נוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו בדרך ישירה או עקיפה, מהסיבה הפשוטה שכל בני האדם בשלב כלשהו מסיימים את חייהם. דיני הצוואות והירושות מסדירים את האופן שבו אדם מעביר הלאה את רכושו לאחר מותו. ירושה נעשית על פי חוק הירושה וצוואה מאפשרת לאדם לקבוע מי יירש אותו לאחר מותו, ובאיזה אופן. כל מה שחשוב להכיר:

 

צוואות וירושות בדין הישראלי

בישראל, חוק הירושה תשכ"ה -1965 קובע את הדין בנוגע לצוואת וירושות. למרות שמדובר בנושאים משיקים בעלי דמיון רב, ההסדר החוקי והמסגרת המשפטית של צוואות וירושות הוא שונה. ירושה נעשית על פי דין או על פי צוואה, כאשר הנפטר לא השאיר אחריו צוואה בתוקף בה קבע מה יעשו עם רכושו לאחר מותו, יורשיו של הנפטר יקבעו על פי חוק באמצעות צו ירושה.

 

ירושה

הורשה היא הענקת הרכוש של הנפטר לידי יורשיו אשר מכונה גם "עזבון" וכולל הן את זכויותיו והן את חובותיו של הנפטר. התחום כאמור מוסדר בחוק הירושה שקובע את הכללים בנושא, ככל שלא קיימת צוואה בעלת תוקף שניתנת למימוש באמצעות צו צוואה, היורשים של הנפטר יקבעו על פי ההסדר הקבוע בחוק באמצעות צו ירושה.

 

יורשים על פי דין

סעיף 10 בחוק הירושה קובע מיהם היורשים על פי דין, ככלל, הקדימויות בין היורשים הוא סדר הקרבה המשפחתית לנפטר. היורשים הראשוניים של אדם הם בן הזוג וצאצאיו, כאשר אין צאצאים הירושה תעבור להוריו, לאחר מכן לאחיו וכן הלאה. במצב בו אין לנפטר קרובי משפחה, הירושה עוברת לידי מוסד האפוטרופוס הכללי, שם היא 'מוקפאת' למספר שנים כדי לאפשר ליורשים שעשויים להתגלות פתאום להופיע. לאחר הזמן המוקצב בחוק, הירושה עוברת למדינה.

 

הליך מימוש הירושה

כאשר יורש רוצה לקבל את ירושת הנפטר, כלומר לממש את נכסיו, עליו להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה לקיום צו ירושה. במידה וקיימת צוואה של הנפטר, ייתכן והיא מופקדת בידי רשם הירושה, הדבר יתגלה באמצעות הבקשה ויחולו הכללים הקשורים לצוואה. צו הירושה מהווה הצהרה בגין היורשים של הנפטר  ומה יהיה חלקו של כל אחד בעיזבון, זאת, עוד בטרם התבררו הנכסים הכלולים בעיזבון והיקפם. טווח הזמן בין מועד הבקשה לבין מתן צו הירושה הוא בין חודש לשלושה חודשים.

 

התנגדות למתן צו ירושה

לעיתים, ייתכן ויהיו מתנגדים לצו הירושה. הסיבות לכך יכולות להיות מידע על קיומה של צוואה או על יורשים על פי דין שאינם מוזכרים בבקשה לצו. ההתנגדות למתן צו ירושה יכולה להיעשות תוך 14 ימים מיום פרסומה ברשומות או בעיתונות היומית. לאחר הגשת ההתנגדות, נערך לגביה בירור בפני בית משפט לענייני משפחה אשר יכול לפסוק על קבלת ההתנגדות, על דחייתה, או על שינוי הירושה בהתאם לטענות.

 

צוואה

צוואה הינה מסמך בו האדם קובע מי יהיה זה שיירש את נכסיו לאחר מותו, לכל אדם עומדת הזכות לכתוב צוואה בהתאם לרצונו. עריכת צוואה היא עניין נגיש לכולם וכל אדם יכול לערוך אותה בעצמו ללא תשלום. הבחירה לערוך צוואה היא בעלת יתרון עצום שכן היא מעניקה לאדם ביטחון לגביי מה שיעשה עם רכושו לאחר מותו. לצוואה יכול להיות גם חלק לא רכושי, בו אדם מעביר מסרים הנוגעים לרגשות, אמונות, וערכים אותם הוא רוצה להנחיל ליורשיו. כל עוד עורך הצוואה חי, הוא יכול לשנות את תוכן הצוואה.

 

הרשאים לרשת על פי הצוואה

בצוואה ניתן להוריש לכל גורם, לרבות אנשים, גופים וארגונים. אדם אשר הורשע בהליך פלילי בשל מעורבות בגרימת מותו של הנפטר לא יוכל לרשת אותו גם אם הוא נזכר בצוואתו, כמו כן מי שהורשע בפלילים בקשר למעשה אסור הנוגע לצוואה עצמה (העלמה, זיוף וכו') אינו יכול לרשת.

 

הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה

חוק הירושה הסדיר 4 דרכים בהן ניתן לערוך צוואה בעלת תוקף משפט מחייב: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות ובעל פה.

  1. צוואה בכתב יד

בסעיף 19 לחוק הירושה נקבע כי צוואה בכתב יד מחויבת בתאריך ובחתימה בכתב ידו של המצווה. סוג זה של צוואה הוא נפוץ ביותר, אך לעיתים קרובות צוואה זו היא מושא למחלוקות בין יורשי הצוואה. זאת, בשל העובדה שהיא נעשית ללא טקס או מעמד מיוחד לעומת צוואה בפני עדים או בנוכחות עורך דין וכדומה, ולכן יהיה קל לערער על אמינותה ועל רצונו החופשי של המצווה בעת כתיבתה.

  1. צוואה בפני עדים

בסעיף 20 לחוק הירושה נקבע שצוואה בעדים היא כזאת הנערכת בפני שני אנשים שהמצווה קבע שהם העדים בצוואה שלו. הנוכחות של העדים היא משמעותית כי היא מוכיחה את האמינות של הצוואה ואת היותה נובעת מרצונו החופשי של המצווה עליה. הדרישה מהעדים היא בסיסית ומחייבת רק עדות לעצם עריכת הצוואה אך לא לתוכן שלה. בנוסף, בצוואה זו אין דרישה לנוכחות של עורך דין, עם זאת, כן מומלצת נוכחות של עורך דין או גורם מומחה בנושא כדי להימנע מטעויות.

  1. צוואה בפני רשות

בסעיף 22 לחוק הירושה נקבע שצוואה בפני רשות היא כזאת הנעשית בפני רשות מוסדרת בחוק: רשם הירושה, בית משפט לענייני משפחה או בית דין דתי, ונוטריון. צוואה כזו יכולה להיעשות בשני אופנים: המצווה יכול להגישה בכתב לידיו של נציג הרשות או יכול לאמרה בעל פה בפני נציג של הרשות, עם סיום אמירתו הנציג צריך לאשר את עריכתה כדין ומסירתה.

  1. צוואה בעל פה

בסעיף 23 לחוק הירושה נקבע שצוואה בעל פה היא כזאת הנעשית כאשר האדם גוסס או רואה עצמו כעומד בפני המוות – "שכיב מרע", המצווה מוסר אותה בעל פה בפני שני עדים אשר מבינים את השפה שלו. בזמן שמיעת הצוואה או בסמוך אליה על העדים לכתוב זיכרון דברים אודות תוכן הצוואה והנסיבות בהן ניתנה. לאחר מכן, העדים צריכים לפנות בהקדם לרשם הירושה ולהפקיד בידיו את מסמך הצוואה. חשוב להבין שאופן עריכת צוואה זו הוא חריג ונעשה רק בנסיבות של ברירת מחדל, בהיעדר נסיבות מתאימות לצוואה בעל פה לא יהיה תוקף משפטי. במידה וחלף חודש ממועד עריכת הצוואה, המצווה עודנו בחיים והנסיבות לעריכתה חלפו, הצוואה תתבטל.

 

הליך מימוש הצוואה

הליך מימוש צוואה דומה מאד להליך מימוש ירושה. גם כאן נדרשת פניה לרשם הירושה בבקשה למתן צו קיום צוואה. לאחר הגשת הבקשה היא תפורסם ברשומות או בעיתונות היומית ותחל תקופת הביניים בה תינתן אפשרות להגשת התנגדות לקיום הצוואה. כאשר לא הוגשה התנגדות או כאשר הוגשה ונדחתה, רשם הירושה ייתן צו קיום צוואה. מתן צו זה מאפשר מימוש הצוואה וקבלת רכושו של הנפטר וזכויותיו בהם.

 

התנגדות לצוואה

ניתן להגיש התנגדות לצוואה תוך 14 יום ממועד פרסומה, מעבר לכך ההתנגדות דרושה אישור מיוחד של בית משפט או רשם הירושה. במצב של התנגדות, יחול בעניינה דיון בבית המשפט לעניין משפחה אשר יכול לצוות על קבלתה, דחייתה וביטול הצוואה באופן חלקי או מלא. זכות ההתנגדות מוקנית לכל גורם שלישי שלו יש עניין לגיטימי בצוואה. הטענות להתנגדות הן רחבות מאד, ויכולות לנוע בין טענות על עריכת הצוואה תחת אונס או כפייה, אי חוקיות הצוואה, פגמים בה, סתירות מהותיות בצוואה ואי בהירותה, זכויות של צד שלישי ועוד.

 

צוואה הדדית

צוואה הדדית מוסדרת בסעיף 8א לחוק הירושה הקובע כי לבני זוג עומדת האפשרות לעריכת צוואות הדדיות אשר מסתמכות אחת על השנייה. צוואה הדדית הינה צוואה הנכתבת על ידי שני בני הזוג ומחייבת את שיניהם יחדיו כנהנים ממנה. הליך מימוש צוואה זו הוא בהתאם לצוואה רגילה, אך יש להבין כי צוואה כזו הינה רגישה יותר ועלולה להיות פתח לניצול לרעה ולכן חלות על ביטולה מספר הגבלות: ככל ושני בני הזוג עודם בין החיים הביטול פשוט ונעשה באמצעות הודעת ביטול הנמסרת על ידי בן זוג אחד לשני. כאשר אחד מבני הזוג נפטר, בן הזוג הנותר בחיים נדרש לוותר על חלקו בעיזבון לשם ביטולו. במידה והעזבון כבר הועבר, יהיה עליו להשיב את שירש.

 

סיכום

צוואות וירושות הן עניין חשוב הנוגע לרובנו בשלב מוקדם או מאוחר בחיינו. על מנת לערוך צוואה איכותית בעלת תוקף משפטי חזק, ובשביל לממש זכויות בירושה או בצוואה, חשוב לקבל שירות מעורך דין מומחה בתחום, בעל ניסיון מובהק בדיני משפחה אשר יקל על ההליך ויביא לתוצאות מרביות בו. פנו עוד היום לעורכת דין הלנה שמחי לקבלת שירות מעולה בנושא!

שתפו בקליק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?
איש מבוגר ובת זוגתו חותמים על מסמך שאיש עם חליפה מציג להם
דילוג לתוכן